ข่าวสาร

กรุนด์ฟอส ประเทศไทย ส่งมอบระบบน้ำ AQPure

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนจากบริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบ
พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ Mr. Kenth Hvid Nielsen ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) จำกัด, Mr. Jens Ove Frederksen ผู้จัดการส่วนสาธารณูปโภคน้ำและคุณ Juthamas Brommanop ผู้จัดการฝ่ายขายแผนก Safe Water พร้อมด้วยคุณ Yun Prasert, ผู้จัดการ หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ทและทีมงาน โดยถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากแก่ บริษัทกรุนด์ฟอสในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและนำน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมอบให้แก่เด็กๆ  

ใน Grundfos เราทำในสิ่งที่เราพูดและเราพูดในสิ่งที่เราทำ Mr. Niels Due Jensen, Grundfos, Denmark  ให้เงินทุนแก่ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริจาคระบบบำนัดน้ำ AQPure โมเดล C11 มูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จ.กาญจนบุรี พร้อมการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยหจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ในประเทศไทยเราเป็นสอง บริษัท ที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาของเราเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาน้ำดื่มที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สำหรับชุมชนห่างไกลของประเทศไทย