ข่าวสาร

กรุนด์ฟอสสนับสนุนหนังสือ 'Milton and the Invisible Coronavirus’

กรุนด์ฟอสสนับสนุนหนังสือ'Milton and the Invisible Coronavirus’แจกจ่ายให้กับโรงเรียนและ NGOs ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในภาวะวิกฤต  

ความซับซ้อนที่ต้องทำความเข้าใจกับโรค Coronavirus (COVID-19) ในเด็กๆ ส่งผลให้ Grundfos จับมือกับสำนักพิมพ์ Milton Around The World ในการพัฒนาหนังสือเด็กเกี่ยวกับการระบาดครั้งใหญ่และวิธีการที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับมัน

โดยหนังสือมีชื่อว่า'Milton and the Invisible Coronavirus' เป็นเรื่องราวของเจ้ากระต่าย Milton และเพื่อนของเขาอีกสองคนอย่าง ผีเสื้อ Amanda และเจ้าเม่น Conrad ที่ได้ออกสำรวจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Social Distancing ไปจนถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หนังสือเล่มนี้ต้องการที่จะลดความกลัว และความไม่เข้าใจที่เด็กอาจประสบเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19

ในฐานะผู้สนับสนุนสิ่งพิมพ์ Grundfos กำลังริเริ่มที่จะเผยแพร่เรื่องราวของเจ้ากระต่าย Milton ต่อในตลาดเอเชียแปซิฟิก รวมถึงในรูปแบบ Digital ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการศึกษา (NGO) ด้วย

ในประเทศเดนมาร์กหนังสือเล่มนี้ได้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อบรรเทาความกังวลและอธิบายสถานการณ์ของ COVID-19 ให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นอีกวิธีการสำหรับครูและนักเรียน ในการอภิปรายคำถามของการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นโดย Mads Nipper CEO ของ Grundfos ได้กล่าวว่า
“ทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับ COVID-19 รวมถึงเด็ก ๆ เราตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่อยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติและเราต้องการช่วยให้พวกเขามีความรู้ในการสำรวจโลกใหม่นี้ เราจึงเลือกที่จะสนับสนุนการทำงานของ Milton Around The World เนื่องจากเรารู้สึกว่าพวกเขาทำเรื่องที่ยาก ด้วยความคิดที่ละเอียดอ่อนและคำนึงถึงกับเด็กๆ รวมถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาได้ เราหวังว่าการสนับสนุนของเราจะช่วยให้ 'Milton and the Invisible Coronavirus' อยู่ในมือของเด็กทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ได้

ซึ่งสำนักพิมพ์ Milton Around The World ได้กล่าวว่า “เราใช้โลกของ Milton เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตของประชากรโลก เราจึงรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Grundfos ได้เลือกที่จะสนับสนุนโครงการนี้”

พวกเขากล่าวเสริมว่าจุดประสงค์ของหนังสือและสื่อการสอนนี้ คือการให้ความรู้และทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกกลัวว่า COVID-19 คืออะไร, ทำไมเราจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยในการสัมผัสหรือติดต่อกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ Milton สามารถเข้ามาช่วยได้ โดยการสร้างเรื่องราวสำหรับเด็กอายุ 5 - 8 ปี โดยเราจะอธิบายโดยอิงสถานการณ์จริงว่า COVID-19 คืออะไร, เป็นอย่างไร และทำไมเราจึงควรระวังซึ่งกันและกัน แน่นอนว่ากระต่าย Milton จะรับหน้าที่ส่งต่อข้อมูลนี้ ด้วยความสนุกสนาน”