เราเป็นผู้บุกเบิก

กรุนด์ฟอสกำลังก้าวสู่การรับมือกับวิกฤติภาวะโลกร้อน

โซลูชั่นอัจฉริยะพร้อมกับการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในความพยายามของกรุนด์ฟอสที่จะสร้างผลเปลี่ยนแปลงต่อปัญหาน้ำและภูมิอากาศของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิกฤติภูมิอากาศของโลกกำลังใกล้เข้ามา สังคมทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำและภาวะโลกร้อน การบรรเทาปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ความพยายามจากทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งรัฐบาลและเอกชน

“ วิกฤตน้ำและภูมิอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องได้รับการแก้ไข โลกของเราและลูกหลานของเราต้องพึ่งพาสิ่งนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงในการจัดการเรื่องนี้ เราเห็นว่ามันเป็นข้อผูกพันของเราที่จะต้องปฏิบัติ” Mads Nipper, CEO ของกรุนด์ฟอสกล่าว

ในกลยุทธ์กรุนด์ฟอส 2025 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดผลเชิงบวกต่อภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 50% ภายในปี 2025 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2008 ทางกรุนด์ฟอสจะยังช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพวกเขาด้วย ความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำของตัวเองลงได้ 50% ภายในปี 2025 เมื่อเทียบกับปี 2008 ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

“ และสิ่งนี้ก็เน้นไปที่ส่วนของโลกของเราเท่านั้น เรากำลังขยายขอบเขตของเรา และนอกเหนือจากการดำเนินการอย่างยั่งยืนในบริษัทแล้ว เราก็จะยกระดับความพยายามของเราในชุมชนโดยรอบของเรา” Mads Nipper กล่าว

ซึ่งในปี 2030 ที่ผ่านมาทางกรุนด์ฟอสสามารถที่จะสร้างแหล่งน้ำสำหรับประชากร 300 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดังกล่าวได้ และโดยการจัดการน้ำอย่างอัจฉริยะสามารถที่จะช่วยประหยัดน้ำสะอาดได้ถึง 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

“ ขณะเดียวกัน เราจะยังคงผลักดันขอบเขตประสิทธิภาพการใช้พลังงานในปั๊มน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มน้ำที่ติดตั้งใหม่ทุกตัวจะใช้พลังงานไฟฟ้ามีตัวเลขน้อยลง เรายังจะพัฒนาและปรับแต่งโซลูชั่นดิจิทัล ซึ่งบางอย่างไม่เคยมีมาก่อนในโลก จะทำให้เราสามารถทำงานได้ถึงความต้องการของเรา” Mads Nipper กล่าว

“ เราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยลำพัง เราต้องทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจเพื่อที่จะเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้เป็นความจริง เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยกัน และเราต้องทำเลยในตอนนี้” Mads Nipper สรุป

เราเป็นผู้บุกเบิก

เราต้องการที่สร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยผ่านการแก้ปัญหาของเราและผ่านการดำเนินการของเรา เราจะมั่นใจได้ถึงการเข้าถึงน้ำสำหรับคนมากขึ้นทั่วโลก ปกป้องทรัพยากรน้ำที่มีค่าของเรา และสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนในเรื่องความท้าทายของภูมิอากาศโลก

เราเป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายเรื่องน้ำและภูมิอากาศของโลก และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

น้ำและการปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล

เราจะพัฒนาและปรับแก้ระบบดิจิทัลแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้เราสามารถมั่นใจได้สำหรับน้ำสำหรับโลก

ตัวอย่างโครงการจากทั่วโลก

การเป็นพันธมิตรธุรกิจสำหรับน้ำ

ทั่วทุกมุมโลก เรากำลังประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนสามารถถึงการเข้าถึงน้ำได้

ในประเทศแถบเอเชีย เช่น เวียดนามเขมรและอื่น ๆ อีกมากมายเรากำลังทำงานร่วมกับโมเดลทางการเงินแบบผสมผสานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การประปาที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรสามารถที่จะจ่ายน้ำดื่มให้กับคนในเขตเทศบาลและภูมิภาคของพวกเขาด้วยน้ำดื่ม

หนึ่งในสถานที่เหล่านี้คือ เมือง Takeo ในประเทศกัมพูชา ที่ซึ่งเราและการประปาในพื้นที่ทำงานประสานกันเพื่อทำให้น้ำพร้อมใช้งาน