เราเป็นผู้บุกเบิก

เราเป็นผู้บุกเบิก

เราต้องการที่สร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยผ่านการแก้ปัญหาของเราและผ่านการดำเนินการของเรา เราจะมั่นใจได้ถึงการเข้าถึงน้ำสำหรับคนมากขึ้นทั่วโลก ปกป้องทรัพยากรน้ำที่มีค่าของเรา และสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนในเรื่องความท้าทายของภูมิอากาศโลก

เราเป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายเรื่องน้ำและภูมิอากาศของโลก และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

น้ำและการปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล

เราจะพัฒนาและปรับแก้ระบบดิจิทัลแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้เราสามารถมั่นใจได้สำหรับน้ำสำหรับโลก

ตัวอย่างโครงการจากทั่วโลก

การเป็นพันธมิตรธุรกิจสำหรับน้ำ

ทั่วทุกมุมโลก เรากำลังประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนสามารถถึงการเข้าถึงน้ำได้

ในประเทศแถบเอเชีย เช่น เวียดนามเขมรและอื่น ๆ อีกมากมายเรากำลังทำงานร่วมกับโมเดลทางการเงินแบบผสมผสานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การประปาที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรสามารถที่จะจ่ายน้ำดื่มให้กับคนในเขตเทศบาลและภูมิภาคของพวกเขาด้วยน้ำดื่ม

หนึ่งในสถานที่เหล่านี้คือ เมือง Takeo ในประเทศกัมพูชา ที่ซึ่งเราและการประปาในพื้นที่ทำงานประสานกันเพื่อทำให้น้ำพร้อมใช้งาน