3 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

58 - Above ground and submersible pump systems

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 3 ปานกลาง

What material was the submersible pump made out of to withstand the corrosive water in the lake?

คำถาม  2 of 3 ปานกลาง

Why did Grundfos suggest using the Grundfos CUE Variable Frequency Drive with the submersible pump?

คำถาม  3 of 3 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  58 - Above ground and submersible pump systems

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  58 - Above ground and submersible pump systems test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: What material was the submersible pump made out of to withstand the corrosive water in the lake?
A: Special stainless-steel
Correct
Q: Why did Grundfos suggest using the Grundfos CUE Variable Frequency Drive with the submersible pump?
A: To prevent water hammering and high pressure in the original pipeline
Correct
Q: How did Grundfos ensure efficient motor cooling and prevent overheating?
A: Installing a flow sleeve, directing the water over the motor before entering the suction