3 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย)

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

เมื่อผู้แทนจําหน่ายชาวโครเอเชียวางปั๊มน้ำหมุนเวียน Grundfos ไว้ในจุดทีน่าสนใจในร้านของเขา เขาสามารถเพิ่มยอดขายปั๊มน้ำหมุนเวียนได้เท่าใด

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย)

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย) test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: คุณจะช่วยผลักดันยอดขายให้มากขึ้นได้อย่างไร
A: ด้วยการอัปเดตความรู้ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Grundfos กับ ECADEMY
Correct
Q: อะไรคือวิธีง่าย ๆ ที่จะดึงดูดลูกค้าให้มายังร้านค้าของคุณมากขึ้น
A: ด้วยการใช้สื่อวัสดุ POS ที่มีให้เลือกของ GRUNDFOS
Correct
Q: เมื่อผู้แทนจําหน่ายชาวโครเอเชียวางปั๊มน้ำหมุนเวียน Grundfos ไว้ในจุดทีน่าสนใจในร้านของเขา เขาสามารถเพิ่มยอดขายปั๊มน้ำหมุนเวียนได้เท่าใด
A: 25%