3 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย)

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 3 พื้นฐาน

2 นอกเหนือจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 15% แล้ว การจัดกิจกรรมร่วมกับหนึ่งในผู้แทนจําหน่ายชาวอเมริกันของเราจะนําไปสู่สิ่งใด

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

3 เมื่อผู้แทนจําหน่ายชาวโครเอเชียวางปั๊มน้ำหมุนเวียน Grundfos ไว้ในจุดทีน่าสนใจในร้านของเขา เขาสามารถเพิ่มยอดขายปั๊มน้ำหมุนเวียนได้เท่าใด

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย)

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  67 - เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน (หลักสูตรพันธมิตรผู้แทนจําหน่าย) test this time

Correct
Q: อะไรคือวิธีง่าย ๆ ที่จะดึงดูดลูกค้าให้มายังร้านค้าของคุณมากขึ้น
A: ด้วยการใช้สื่อวัสดุ POS ที่มีให้เลือกของ GRUNDFOS
Correct
Q: นอกเหนือจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 15% แล้ว การจัดกิจกรรมร่วมกับหนึ่งในผู้แทนจําหน่ายชาวอเมริกันของเราจะนําไปสู่สิ่งใด
A: ทำให้ผู้คนในพื้นที่รู้จักผู้แทนจําหน่ายและ GRUNDFOS มากขึ้น
Correct
Q: เมื่อผู้แทนจําหน่ายชาวโครเอเชียวางปั๊มน้ำหมุนเวียน Grundfos ไว้ในจุดทีน่าสนใจในร้านของเขา เขาสามารถเพิ่มยอดขายปั๊มน้ำหมุนเวียนได้เท่าใด
A: 25%