น้ำของเรามีแรงดันต่ำเกินไป

ความเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ของเราทำให้เรามีความต้องการน้ำประปาปริมาณมาก นอกเหนือจากนี้การรวมกันของการปนเปื้อนน้ำการรั่วซึมและการอุปโภคบริโภคยังท้าทายการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและสะอาดของเรา ด้วยระบบอัจฉริยะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โซลูชั่นสำหรับเมืองต่างๆ

ทั่วโลกนั้นมีเมืองต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความต้องการน้ำจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในเวลาเดียวกัน พบว่าเมืองเดียวกันนี้กำลังขาดแคลนน้ำ แม้จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น แต่เราก็ยังใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างสิ้นเปลือง เมืองต่างๆ กำลังสูญเสียน้ำมากถึง 60% ของทั้งหมดเนื่องจากโครงข่ายน้ำที่แย่ โซลูชั่นน้ำอัจฉริยะสามารถที่จะลดการสูญเสียอย่างนี้ได้อย่างมาก

โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรม

แม้ว่าจะมีความต้องการน้ำและพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่เรายังคงทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ของเรามีการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำเสียทั้งหมด 80% ถูกปล่อยกลับมาสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม แต่หากเราเริ่มต้นใช้น้ำแหล่งเดิม แต่มีการใช้โซลูชั่นน้ำอัจฉริยะเข้ามาช่วย เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างมาก

โซลูชั่นสำหรับอาคาร

ความเป็นชุมชนเมืองมีส่วนทำให้มีการใช้พลังงานจำนวนมาก ความต้องการในการทำความเย็นของโลกนั้นมีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาไม่ถึง 20 ปี การขยายตัวของการใช้พลังงานนี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีโซลูชั่นอัจฉริยะอัจฉริยะที่มีอยู่มากมาย ด้วยระบบปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพพลังงานมากขึ้น เราสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเพิ่มขึ้น

Care #ForOurWater

ความท้าทายเกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้นในทุกที่ในโลก ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดในทุกระดับของสังคม: นับตั้งแต่การเมืองและอุตสาหกรรมไปจนถึงเมืองและผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ช่วยเราแก้ปัญหาความท้าทายเรื่องน้ำของโลก เพราะหลังจากนี้ เรื่องของน้ำเป็นเรื่องของเราทุกคน เราจำเป็นต้องห่วงใยน้ำของเรา #ForOurWater

ความมุ่งมั่นของกรุนด์ฟอส

นี่คือความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายเรื่องน้ำและภูมิอากาศของโลกและเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับคน

น้ำปลอดภัย

ภายในปี 2030 เราตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการจัดหาน้ำดื่มที่มีการจัดการอย่างปลอดภัยให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ถึง 300 ล้านคน

ประสิทธิภาพของน้ำ

โดยการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการบำบัดน้ำเราจึงวางแผนที่จะประหยัดการใช้น้ำสะอาดจำนวน 500,000 ล้านน้ำ

มุ่งมั่นสร้างภูมิอากาศที่ดีขึ้น

ภายในปี 2025 เราต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเองได้สูงสุด 50% (เทียบกับ 2008) และภายในปี 2030 เราต้องการที่จะลดให้ได้ถึง 100%

“โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีที่ดีกว่า”

- Poul Due Jensen ผู้ก่อตั้งกรุนด์ฟอส

ในปี 1945 Poul Due Jensen ได้คิดค้นปั๊มน้ำที่สร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่เดิมขึ้นมา หลังจากนั้นหนึ่งชั่วอายุคน ในปี 1973 Niels Due Jensen ซึ่งเป็นลูกชายของเขาได้กำหนดวาระการทำงานแบบยั่งยืน และตัดสินใจว่าปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสใหม่แต่ละตัวจะต้องมีประสิทธิภาพพลังงานมากกว่ารุนก่อนหน้านี้ 10% นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความมุ่งมั่นของเราได้สร้างขึ้นมาบนมรดกแนวคิดของกรุนด์ฟอส เพื่อก้าวข้ามธุรกิจและใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำของเราเพื่อจัดการและแก้ไขความท้าทายเรื่องน้ำของโลก

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

วิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้คือ การลงมือทำ ด้านล่างนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องราวความสำเร็จจากทั่วโลก ภาพรวมของโซลูชั่น และข้อมูลปัจจุบันของเรา เกี่ยวกับความร่วมมือระดับโลกและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวกับความท้าทายเรื่องน้ำ