เสื้อยืดผ้าฝ้าย 1 ตัว - 2,500 ลิตร

แหล่งที่มา : Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for the consumption.
ลิงก์: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

กางเกงยีนส์ 2 ตัว - 8,000 ลิตร

แหล่งที่มา : Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for the consumption.
ลิงก์: https://://gewhttp.at/media/downloads/Report18.pdf

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง - 12,760 ลิตร

แหล่งที่มา : Friends of the Earth (2015) Resource footprint report.
Link: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 ช็อคโกแลต 1 แท่ง - 1,430 ลิตร

แหล่งที่มา : Friends of the Earth (2015) Resource footprint report.
Link: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

อะโวคาโด 1 ผล - 227 ลิตร

แหล่งที่มา : Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://://gewhttp.at/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

ไวน์ 1 ขวด - 768 ลิตร

แหล่งที่มา : Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://://gewhttp.at/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

ขนมปังฝรั่งเศส 1 ก้อน - 48 ลิตร

แหล่งที่มา : Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://://gewhttp.at/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

ต้องใช้คน2.1 พันล้านคน เพื่อเดิน 30 นาทีเพื่อให้ได้น้ำ

แหล่งที่มา : การปฏิบัติตามเป้าหมายของน้ำดื่มและการสุขาภิบาล MDG: ความท้าทายของเมืองและชนบทแห่งทศวรรษ ลิงก์ขององค์การอนามัยโลก
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1,000 คน เสียชีวิตในทุกๆ วัน จากสาเหตุการดื่มน้ำที่ไม่ปลอดภัย

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Program) 2017. รายงานการพัฒนาน้ำโลกสหประชาชาติปี 2017 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย : ทรัพยากรไม่ได้ใช้งาน Paris, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% ของน้ำเสียทั้งหมดจะกลับมาสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการบำบัดที่เหมาะสม

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Program) 2017. รายงานการพัฒนาน้ำโลกสหประชาชาติปี 2017 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย : ทรัพยากรไม่ได้ใช้งาน Paris, UNESC
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

ภายในปี 2030 คาดว่าจะมีประชากรโลกราว 60% อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ

แหล่งที่มา : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015) ความมุ่งหวังของการเป็นชุมชนเมืองของโลก The 2014 Revision
Link: https://://ulationulation.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

เมืองต่างๆ สูญเสียการสูบน้ำมากถึง 60%

แหล่งที่มา : GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นในพื้นที่นั้นเพิ่มเป็นสองเท่านับตั้งแต่ปี 2000

แหล่งที่มา : International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 – Analysis and outlooks to 2040. IEA Market Report Series, sixth edition
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำฝนตกหนักขึ้น 30% จนนำไปสู่น้ำท่วมและการไหลเข้าของน้ำทะเล

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. รายงานการพัฒนาน้ำทั่วโลกขององค์การสหประชาชาติ 2018: วิธีการแก้ไขปัญหาโดยธรรมชาติสำหรับน้ำ Paris, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 ล้านคนขาดการเข้าถึงน้ำที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย

แหล่งที่มา : ความก้าวหน้าเกี่ยวกับน้ำดื่ม สุขาภิบาล และสุขอนามัย: ข้อมูลอัปเดตและบรรทัดฐาน SDG ปี 2017 เจนีวา: World Health Organization (WHO) และ United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2017
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1

80% ของน้ำเสียทั้งหมดกลับมาสู่ธรรมชาติโดยไม่มีการบำบัดที่เหมาะสม

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Program) 2017. รายงานการพัฒนาน้ำโลกสหประชาชาติปี 2017 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย : ทรัพยากรไม่ได้ใช้งาน Paris, UNESC
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

เมืองต่างๆ สูญเสียน้ำได้มากถึง 60%

แหล่งที่มา : GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นในพื้นที่นั้นเพิ่มเป็นสองเท่านับตั้งแต่ปี 2000

แหล่งที่มา : International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 – Analysis and outlooks to 2040. IEA Market Report Series, sixth edition
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

ลอนดอนและเม็กซิโกซิตี้กำลังขาดแคลน้ำ

แหล่งที่มา : Circle of Blue: Zeropolis – Big Cities, Little Water
: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

ปัจจุบันนี้ การใช้น้ำในอุตสาหกรรมคิดเป็น 20% ของการใช้น้ำทั้งหมด

แหล่งที่มา : UNESCO (2012) รายงานการพัฒนาน้ำโลกของสหประชาชาติสหประชาชาติ 4: การจัดการน้ำภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและมีความเสี่ยง
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

ภายในปี 2030 คาดว่า 60% ของประชากรทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ

แหล่งที่มา : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015) ความมุ่งหวังของการเป็นชุมชนเมืองของโลก The 2014 Revision
Link: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

โดยน้ำเสียทั้งหมด 80% กลับมาสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Program) 2017. รายงานการพัฒนาน้ำโลกสหประชาชาติปี 2017 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย : ทรัพยากรไม่ได้ใช้งาน Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

ทั่วโลกเรามีการสูญเสียน้ำสะอาดที่สูบเฉลี่ย 30%

แหล่งที่มา : Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger and A Wyatt

เมืองต่างๆ สูญเสียน้ำมากถึง 60% ของน้ำที่สูบทั้งหมด

แหล่งที่มา : GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

เม็กซิโกซิตี้

แหล่งที่มา : Circle of Blue: Floods and Water Shortages Swamp Mexico City
Link: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

ความต้องการน้ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 70% ภายในปี 2050

แหล่งที่มา : Unesco World Water Assessment programme 2017
Link: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

ประชากร 2 พันล้านคนจะประสบกับการขาดแคลนน้ำภายในปี 2050

แหล่งที่มา: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018
Link: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

ความต้องการระบบการทำความเย็นทั่วโลกเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาน้อยกว่า 20 ปี

แหล่งที่มา : International Energy Agency, 2018
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำฝนตกหนักขึ้น 30% จนนำไปสู่น้ำท่วมและการไหลเข้าของน้ำทะเล

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. รายงานการพัฒนาน้ำทั่วโลกขององค์การสหประชาชาติ 2018: วิธีการแก้ไขปัญหาโดยธรรมชาติสำหรับน้ำ Paris, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

เหตุการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบต่อคนประมาณ 250 ล้านคนทั่วโลกและทำให้เกิดการสูญเสียเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี

แหล่งที่มา : OECD 2016 - Financial Management of Flood Risk
Link: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

ปัจจุบันนี้ ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 10% ของโลก

แหล่งที่มา : The European Union - Commission Staff Working Document

Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Commission Regulation Implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors FULL IMPACT ASSESMENT (C(2009) 5675) (SEC (2009) 1014) COMMISSION REGULATION (EC) No 641/2009 of July 2009 Implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products

โดยน้ำเสียทั้งหมด 80% กลับมาสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม

แหล่งที่มา : WWAP (United Nations World Water Assessment Program) 2017. รายงานการพัฒนาน้ำโลกสหประชาชาติปี 2017 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย : ทรัพยากรไม่ได้ใช้งาน Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153