ข้อกำหนดการใช้งาน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข้อกำหนดการใช้งาน (“TOU”) จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้โซลูชั่นดิจิตอล (“โซลูชั่นดิจิตอล”) ที่จัดทำโดย บริษัท ในกลุ่มกรุนด์ฟอส ได้แก่ บริษัทที่ Grundfos Holding A/S เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม (“กรุนด์ฟอส” หรือ "เรา” / ”ของเรา” / "เรา")

คำอธิบายของการบริการ

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรุนด์ฟอสเมื่อใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล

โซลูชั่นดิจิตอลประกอบด้วยเว็บเพจของกรุนด์ฟอส แอพลิเคชั่นกรุนด์ฟอสและการบริการดิจิทัลอื่น ๆ และบัญชีผู้ใช้สำหรับโซลูชั่นกรุนด์ฟอสดังกล่าว

บางโซลูชั่นดิจิตอลอาจมีเฉพาะในบางประเทศที่ถูกเลือกเท่านั้น โซลูชั่นดิจิตอลบางประเภทอาจให้บริการฟรีและบางโซลูชั่นบริการแบบมีค่าใช้จ่ายเท่านั้น  หรือฟรี แต่มีบริการเสริมซึ่งมีค่าใช้จ่าย  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะของโซลูชั่นดิจิตอลได้ตลอดเวลา แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับบริการใด ๆ โดยไม่แจ้งเตือนและไม่มีข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า  โซลูชั่นดิจิตอลบางประเภทอาจต้องซื้อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้โซลูชั่นดิจิตอลทำงานได้

การยอมรับข้อกำหนด

โซลูชั่นดิจิตอลที่กรุนด์ฟอสจัดหาให้สำหรับคุณรวมถึงการอัปเดตการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ ฯลฯ ให้เป็นไปตาม TOU ต่อไปนี้   กรุนด์ฟอสสงวนสิทธิ์ในการอัพเดท TOU เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ   TOU เวอร์ชั่นปัจจุบันจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเสมอ    โดยการเข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอลหรือการใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามคุณตกลงที่จะผูกพันตามTOU เหล่านี้

ถ้าหากคุณเข้าใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลบนพื้นฐานของสัญญาแยกต่างหากกับกรุนด์ฟอส (“สัญญา”)   ข้อกำหนดของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า TOU นี้หากข้อกำหนดขัดแย้งกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ  โปรดดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)   หากคุณแบ่งปันหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น พนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า   คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น   และนอกจากนี้ คุณยังรับผิดชอบในการส่งต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การปฏิเสธ/การไม่ยอมรับ

กรุนด์ฟอสจัดให้การบริการโซลูชั่นดิจิตอล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น  ซึ่งในหลายกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย    คุณไม่ควรดำเนินการกับข้อมูลที่ถูกจัดให้ผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลโดยไม่ขอความช่วยเหลือส่วนบุคคลจากกรุนด์ฟอส   โซลูชั่นดิจิตอลอาจมีไว้สำหรับผู้ชมมืออาชีพเท่านั้น เช่น โปรแกรมสำหรับผู้ติดตั้งมืออาชีพ (professional installers)   ในขณะที่เราพยายามรักษาไว้ซึ่งข้อมูล, ซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ ในโซลูชั่นดิจิตอลให้ถูกต้องที่สุด  โซลูชั่นดิจิตอลอาจมีข้อผิดพลาดหรือละเลย ซึ่งเราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดของ   เนื้อหาและสาระของโซลูชั่นดิจิตอลมีให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

กรุนด์ฟอสและบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือไฟล์ที่มีสาเหตุจากการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล หรือส่วนที่ดาวน์โหลดหรือใช้งานจาก/ในโซลูชั่นดิจิตอล   ดังนั้นกรุนด์ฟอสจึงไม่รับประกันว่าโซลูชั่นดิจิตอลหรือบริการที่ให้ไว้ในโซลูชั่นดิจิตอลทั้งโดยกรุนด์ฟอสหรือในนามของกรุนด์ฟอส (รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี) จะตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่ติดขัด, รวดเร็ว, ปลอดภัยหรือไม่ผิดพลาด   หรือไม่รับประกันว่าโซลูชั่นดิจิตอลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้โดยกรุนด์ฟอสจะปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง หรือทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือแม่นยำ    กรุนด์ฟอสมีความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งโซลูชั่นดิจิตอลและการทำงานของโซลูชั่น แต่กรุนด์ฟอสไม่ได้และไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโซลูชั่นดิจิตอลหรือการทำงานของโซลูชั่นดิจิตอล

กรุนด์ฟอสอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือทำให้แอพลิเคชันของบุคคลที่สามใช้งานได้   การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา, ในสื่อที่เกี่ยวกับการขายหรือเอกสารอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของกรุนด์ฟอส   โซลูชั่นดิจิตอลไม่ได้รับความผิดพลาดและไม่ได้ถูกออกแบบหรือผลิตหรือตั้งใจควบคุมอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมอันตรายที่ต้องการประสิทธิภาพปราศจากความล้มเหลว เช่น ในการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, ระบบนำทางอากาศยานหรือระบบสื่อสาร, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, เครื่องช่วยชีวิตโดยตรง, ระบบอาวุธ, การใช้งานทางทหารใด ๆ ที่ความล้มเหลวของโซลูชั่นดิจิตอลอาจนำไปสู่การเสียชีวิต สู่การบาดเจ็บของบุคคล หรือสู่ความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

กรุนด์ฟอสหรือ บริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมาหรือการลงโทษใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกัน หรือจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง   ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ต่อคุณ  อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของกรุนด์ฟอสและบริษัทในเครือจะจำกัด หรือได้รับการยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาต  และไม่ว่าในกรณีใดกรุนด์ฟอสหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบเกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้หากมีการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล

บัญชีผู้ใช้และการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล

คุณรับผิดชอบทุกกรณีในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ   นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อกิจกรรมใดๆและทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ   คุณตกลงที่จะแจ้งให้กรุนด์ฟอสทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัย   กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม

กรุนด์ฟอสอาจจะและจะเชื่อมั่นว่าทุกคนที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ มีสิทธิ์ในการดำเนินการในนามของคุณ

คุณรับผิดชอบทั้งหมดในการจัดหาและรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่คุณให้แก่กรุนด์ฟอสเพื่อวัตถุประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอล เช่น รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, การเปลี่ยนแปลงการอนุญาต/บทบาท ฯลฯ   และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง   หากคุณให้ข้อมูลแก่กรุนด์ฟอสในนามหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม  หรือหากคุณใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อแก้ไขปรับแต่งหรือส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในนามของหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม   คุณเท่านั้นจะต้องรับผิดชอบ หากการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากบุคคลที่สามเป็นปัญหา

 

การใช้งานผิดกฎหมายหรือข้อห้าม

ตามเงื่อนไขของการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล คุณจะไม่ใช้โซลูชั่นดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือข้อห้ามใน TOU เหล่านี้  คุณไม่สามารถใช้โซลูชั่นดิจิตอลในลักษณะใด ที่อาจสร้างความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นภาระหนักเกินไปแก่เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของกรุนด์ฟอสหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของกรุนด์ฟอสหรือรบกวนการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลใด ๆ ของบุคคลอื่น  คุณอาจเข้าไม่ถึงโซลูชั่นดิจิตอลบัญชีอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการแฮ็กหรือวิธีการอื่น คุณอาจไม่ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับสื่อหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้บริการผ่านโซลูชั่นดิจิตอล

 

คุณอาจจะไม่รู้เท่าทันไวรัส,โทรจัน,เวิร์ม หรือวัสดุอื่นๆ ที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี

คุณไม่สามารถใช้โซลูชั่นดิจิตอลในทางที่อาจถูกพิจารณาหรือรวมถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย,ลามกอนาจาร,ข่มขู่,หมิ่นประมาท,ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว,ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา, ก่อให้เกิดสแปม, หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม   คุณไม่สามารถใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการตลาดเว้นแต่จะเป็นไปตามสัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูล

โซลูชั่นดิจิตอลและองค์ประกอบแต่ละอย่างประกอบขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลกราฟิกชาร์เตอร์ (graphic charter), ข้อมูลซอฟต์แวร์, ข้อความ,โลโก้ของโซลูชั่นดิจิตอลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กรุนด์ฟอสให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด,ไม่ผูกขาด,ไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้เพื่อใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลตามที่ระบุไว้สำหรับโซลูชั่นดิจิตอลแต่ละรายการ   คุณไม่สามารถคัดลอก, แยกส่วน, ทำวิศวกรรมย้อนรอย,ถอดแยกชิ้นส่วน,พยายามเข้าถึง source code,แก้ไข,หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบโซลูชั่นดิจิตอลใดๆได้

กรุนด์ฟอสจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้กับโซลูชั่นดิจิตอล   โดยตามสัญญา (ถ้ามี) และอื่นๆ และโดยตาม TOU นี้  กรุนด์ฟอสได้รับ: (i) การอนุญาตที่ไม่ผูกขาด, สามารถถ่ายโอนได้ทั่วโลก, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้โซลูชั่นดิจิตอลทำงานได้ และ (ii) การอนุญาตที่ไม่ผูกขาด, สามารถถ่ายโอนได้ทั่วโลก, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้,ไม่จำกัด, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ข้อมูล (ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) ดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ, หม้อไอน้ำ, ระบบทำความร้อนและอุปกรณ์ประเภทอื่นๆที่ใช้กับโซลูชั่นดิจิตอลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม   ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, การไหลของน้ำและแรงดัน, การปล่อยน้ำและน้ำเสีย, การใช้พลังงาน, อุณหภูมิ, การใช้งานอื่นๆ หรือข้อมูลเซ็นเซอร์, รายงานข้อผิดพลาด, สถานะการบำรุงรักษา, การเยี่ยมชมการบริการ, บันทึกการใช้งาน ฯลฯ

กรุนด์ฟอสเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในหรือเกิดขึ้นจากโซลูชั่นดิจิตอล (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) และหากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว  คุณจะมอบหมายให้กับกรุนด์ฟอสโดยอัตโนมัติ

การใช้โซลูชั่นดิจิตอลอื่น ๆ หรือองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เว้นแต่ก่อนหน้านี้และเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกรุนด์ฟอสเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาใด ๆ และข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล   กรุนด์ฟอสอาจ –แต่ไม่จำเป็นต้อง – เก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและคุณภาพของการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล   คุณควรเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกโซลูชั่นดิจิตอลอีกครั้ง   กรุนด์ฟอสอาจตัดสินใจเพื่อลบข้อมูลได้ตลอดเวลาหลังจากการยกเลิก/การหมดอายุของสัญญาหรือหลังจากคุณยกเลิกการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล  และจะดำเนินการลบข้อมูลหากมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่บังคับใช้     เมื่อมีการยกเลิก คุณอาจขอให้กรุนด์ฟอสจัดหาสำเนาข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลของคุณ   กรุนด์ฟอสจะพยายามจัดหาสำเนาดังกล่าว แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่ได้รับคำสั่งจากกฎหมายที่บังคับใช้    ถ้ากรุนด์ฟอสจัดหาสำเนาดังกล่าวให้กับคุณ  กรุนด์ฟอสอาจกำหนดเงื่อนไข เช่น ข้อผูกพันในการรักษาความลับเพิ่มเติม, การจ่ายเงินจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหา ฯลฯ

ซิม

ส่วนนี้ถูกบังคับใช้เมื่อคุณได้รับหรือใช้ซิมการ์ดที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรุนด์ฟอส

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพียงเพื่อรับโซลูชั่นดิจิตอลที่อธิบายไว้ในสัญญา  คุณจะต้องไม่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติหรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สะดวกอื่น ๆ ต่อกรุนด์ฟอสหรือผู้อื่น    ตัวอย่างของการใช้งานที่ไม่อนุญาต ได้แก่ : (i) พยายามเข้าถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีโดยไม่ได้รับอนุญาต (ii) ทำลายบิดเบือนหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตในเครือข่ายใดๆหรือระบบใดๆ ที่จัดหาโดยผู้จัดหาข้อมูล (iii) ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อส่งจดหมายขยะ (iv) ดำเนินการแนบเครือข่ายหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ (v) แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือทำอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลอินเทอร์เน็ต (vi) การใช้โซลูชั่นดิจิตอลในลักษณะดังกล่าวเพื่อลดคุณภาพของโซลูชั่นดิจิตอลหรือแทรกแซงความสามารถของซัพพลายเออร์เพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลจากลูกค้าและผู้ใช้รายอื่น

คุณจะต้องไม่ถอดซิมการ์ดออกจากอุปกรณ์ที่ Grundfos นำส่ง   สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันคุณจากการเปลี่ยนบอร์ด PCB ทั้งหมดด้วยบอร์ด PCB ทดแทนจากกรุนด์ฟอส   คุณจะต้องทำลายหรือคืนบอร์ด PCB (รวมถึงซิมการ์ด)ที่ถูกเปลี่ยนแทนที่ไปยังกรุนด์ฟอส

คุณจะต้องแจ้งให้กรุนด์ฟอสทราบโดยไม่รีรอ หากคุณเชื่อหรือมีเหตุผลที่เชื่อว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย  กรุนด์ฟอสอาจใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าซิมการ์ดนั้นเปิดใช้งานหรือไม่ เช่นอุปกรณ์นั้นออนไลน์หรือออฟไลน์  และให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย

การควบคุมการส่งออก

คุณรับทราบว่าโซลูชั่นดิจิตอลอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรทางการค้า รวมถึง เช่น ระเบียบของสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาและรับทราบว่าการส่งออก,การส่งออกใหม่,การถ่ายโอนถ่าย,การโอนใหม่,หรือการส่งต่อโซลูชั่นดิจิตอล ( “ส่งออก / ส่งออกซ้ำ”)  ดังนั้นคุณอาจถูกจำกัดควบคุม   คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรทางการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการใช้งานและการกำจัดโซลูชั่นดิจิตอล  รวมถึง เช่น โดยได้รับการอนุมัติการส่งออก/นำเข้าที่เกี่ยวข้องและไม่ให้บุคคลและหน่วยงานที่ถูกลงโทษ(คว่ำบาตร)เข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอล   โซลูชั่นดิจิตอลไม่สามารถใช้เพื่อ - หรือเกี่ยวข้องกับ - วัตถุประสงค์เกี่ยวกับนิวเคลียร์หรือทางการทหาร/อาวุธ

การชดใช้

คุณจะต้องชดใช้,ป้องกัน,และรักษากรุนด์ฟอส (รวมถึงบริษัทในเครือ) ไม่ให้เป็นอันตรายเสียหายจากความรับผิดใดๆ,การเรียกร้อง,การสูญเสียและค่าใช้จ่าย,รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผล  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิด TOU นี้หรือการใช้หรือการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลในทางที่ผิด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้โซลูชั่นดิจิตอลหรือการตีความ ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเดนมาร์ก  ทั้งนี้ ไม่รวมข้อขัดแย้งทางกฎหมาย    สถานที่ที่มีการกระทำผิดสำหรับข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  จะต้องขึ้นศาลสูงการเดินเรือและพาณิชย์ของเดนมาร์ก

หากกฎหมายที่บังคับใช้กับเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตีความหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังจนส่งผลกระทบให้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขทั้งหมด

เบ็ดเตล็ด

กรุนด์ฟอสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข,ระงับหรือยุติโซลูชั่นดิจิตอลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุหรือต้องแจ้งให้ทราบ   กรุนด์ฟอสยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลของคุณ,ผู้ดูแลการเข้าถึงหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุหรือต้องแจ้งให้ทราบ   กรุนด์ฟอสอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอลของคุณได้ทุกเมื่อหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

หากกรุนด์ฟอสไม่บังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะใดๆ  กรุนด์ฟอสจะไม่สละสิทธิ์ในการทำเช่นนั้นในภายหลัง    หากศาลพบเงื่อนไขใดๆที่ไม่สามารถใช้ได้,ไม่ถูกต้อง,หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้   ข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่บังคับใช้ได้ กรุนด์ฟอสอาจมอบหมายข้อตกลงนี้ต่อนิติบุคคลใดๆ ในกลุ่มกรุนด์ฟอสตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดเฉพาะ – Go Replace และ DBS Selection Tool

สำหรับโซลูชั่นดิจิตอล“GO Replace” และ“DBS Selection Tool” คุณตกลงว่า:

 • วัตถุประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอลเหล่านี้คือเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปได้
 • คุณรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อทำตามคำแนะนำ  และคุณทราบว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์
 • โซลูชั่นดิจิตอลไม่ได้ลดหรือกำจัดภาระหน้าที่ในการประเมินและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพของคุณ  หรือในกรณีคุณไม่ใช่มืออาชีพและได้รับการประเมินระดับมืออาชีพว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่สามารถแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยโซลูชั่นดิจิตอล แต่เนื่องจากกรุนด์ฟอสไม่มีข้อมูลเชิงลึกในระบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น หม้อไอน้ำ (boiler) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำสำหรับระบบเฉพาะนั้นอาจจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ได้   ผลิตภัณฑ์/การเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำเป็นเพียงข้อเสนอแนะโดยกรุนด์ฟอสซึ่งอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ   คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการเปลี่ยนทดแทน/ผลิตภัณฑ์ใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ (ทดแทน) จะทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ เช่น หม้อไอน้ำ (boiler)
 • คุณอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ผลิตระบบ ถ้าหากระบบถูกพิจารณาใหม่ว่าเป็นผลมาจากการแทนที่ผลิตภัณฑ์และดังนั้นคุณอาจต้องออกประกาศความสอดคล้องหรือคล้ายกันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • ผลิตภัณฑ์อาจถูกแทนที่/ติดตั้งโดยช่างติดตั้งมืออาชีพเท่านั้น

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับ “GO Replace”

 • คุณไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างระบบโดยรวม (เช่น หม้อไอน้ำ (boiler), ระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่งมีปั๊มรวมอยู่ในระบบที่ต้องเปลี่ยนใหม่) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนทดแทน
 • คุณอาจไม่สามารถเริ่มต้นหรือต้องละทิ้งการการเปลี่ยนทดแทน หากสายไฟของปั๊มที่มีอยู่ในระบบรวมไม่ยาวพอหรือหากสายไฟถูกวางเส้นทางใหม่ทำให้การติดตั้งไม่ปลอดภัย
 • คุณต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วไฟดูด (RCCB) ที่ถูกต้องก่อนที่จะเปลี่ยนแทนที่

ในขอบเขตที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและใช้“ GO Replace” และ“ DBS Selection Tool”  คุณจะทำตามความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่กฎหมายท้องถิ่น

ข้อกำหนดเฉพาะ - GO Balance

โดยเฉพาะสำหรับโซลูชั่นดิจิตอล“ GO Balance” คุณจะทราบถึงสิ่งต่อไปนี้

 

 • สำหรับปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA2 ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561, ปั๊มน้ำ UPM3 LIN ที่ผลิตหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2562, และปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA3 ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561นั้น   โซลูชั่นดิจิตอลจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอ่าน MI401 ALPHA ที่จำหน่ายแยกต่างหาก   ข้อมูลการขาย MI401 ALPHA Reader มีอยู่ที่ www.grundfos.com    คู่มือ I/O สำหรับวิธีการตั้งค่าโซลูชั่นดิจิตอลและ MI401 ALPHA Reader มาพร้อมกับ MI401 ALPHA Reader
 • สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA3 ที่ผลิตหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561  โซลูชั่นดิจิตอลสามารถใช้กับกรุนด์ฟอส รุ่น ALPHA3 3 ที่ติดตั้งบูลทูธ Bluetooth ภายในตัว

นอกจากนี้คุณตกลงว่า:

 • จุดประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอลคือ ปรับสมดุลและแนะนำผลการสมดุลแบบไฮโดรนิก
 • เนื่องจากกรุนด์ฟอสไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบทำความร้อนที่เฉพาะเจาะจง   โซลูชั่นดิจิตอลจึงไม่ลดหรือขจัดภาระหน้าที่ของคุณในการประเมินและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลแบบไฮโดรนิก
 • ข้อมูลข่าวสาร (เช่นข้อมูลเฉพาะระบบที่ให้ผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโหมดการปรับสมดุลในระบบซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ให้ไว้ในโซลูชั่นดิจิตอล), ข้อมูล, การแจ้งเตือนและคำเตือน, อื่นๆ ที่ระบุในโดยหรือผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลนั้นเป็นเพียงคำแนะนำโดยกรุนด์ฟอสเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือคุณในการสร้างสมดุลของไฮโดรนิก(Hydronic) และจะไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างละเอียด
 • คุณรับผิดชอบในการดำเนินการปรับสมดุลแบบ hydronic แต่เพียงผู้เดียวและรับรองว่าคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับสมดุลแบบไฮโดรนิก(Hydronic) ได้ถูกให้ไว้  ซึ่งรวมถึงคุณต้องรับผิดชอบในการเปิดใช้งานและปิดใช้งานวาล์วบายพาสอัตโนมัติ (ถ้ามี) และตั้งค่าวาล์วบายพาสอัตโนมัติที่จุดตั้งค่าที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว
 • โซลูชั่นดิจิตอลสามารถใช้งานได้โดยผู้ติดตั้งมืออาชีพเท่านั้น

ในขอบเขตที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล  คุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายท้องถิ่น