Case

Talebe Göre Dağıtımlı Pompa sistemleriyle işletme maliyetlerinden tasarruf

The occupants’ comfort is high on our priority list – and so is maintaining our Green Mark Platinum rating. Grundfos’ Distributed Pumping helps us achieve both.

Facility Manager, Ngee Ann Polytechnic Block 22

Singpur’daki Ngee Ann Poytechnic (NP) Block 22 binası içinde bir kafeterya, spor salonu, öğrenci dinlenme odaları ve ofis alanları bulunmakta, bina böylece birden fazla amaç için kullanılmaktadır. 2014 yılında yapımı tamamlanan binada sabit yük profili gösteren bir üçüncü taraf BYS sistemi mevcuttur. Toplam soğutma alanı yaklaşık 6000 m2’dir. Singapur Bina Yapım Makamı (Singapore Building Construction Authority), Block 22’ye Yeşil İşaretli Platin bina sertifikası vermiştir.

Binanın toplam enerji tüketimi içinde HVAC sisteminin payı %60 olarak karşımıza çıkmaktadır. NP yönetimi ile Çevre ve Su Teknolojisi Yenilikçilik Merkezi (EWTCOI), binada hem Yeşil İşaretli Platin sertifikasını devam ettirmek hem de daha fazla enerji tasarrufu elde etmek için soğutulmuş su döngüsü bazlı HVAC sistemi tasarımını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Amaç, bina genelinde serin ve konforlu bir ortamdan ödün vermeden enerji tasarrufunu olabildiğince yüksek düzeye çıkarmanın yollarını bulmaktı.

 

Sabit yük profili mevcutken kısmi yüklemeler sırasında birincil pompaları yeterince kısmak mümkün değildir, aksi takdirde binanın belli bölgelerine oldukça az miktarda soğutulmuş su akışı sağlanır. Bu durum, pompaların gereğinden fazla çalışmasına (aşırı sıvı transferine) neden olarak genel sistem verimliliğini azaltır. Valfler, öncelikle basıncı düşürerek akışı kontrol etmekle sorumludur. Block 22’de kullanılan alışılmış sabit fark basınçlı kontrol stratejisi ise gereğinden çok daha fazla pompa basıncına, dolayısıyla enerji israfına neden oluyordu.

Grundfos, EWTCOI kurumuyla birlikte çalışarak binanın mevcut sistemini yeniledi ve akışı otomatik olarak gerekli soğutma yüküne adapte edecek akıllı pompalar yerleştirilmesini öngören Talebe Göre Dağıtımlı Pompa sistemini kullandı. Bu çözüm, soğutulmuş suyun pompalanması için harcanan enerjiden en az %50 tasarruf elde etme ve sistem performansını her zaman optimize bir şekilde sürdürme garantisi vermektedir.

Talebe Göre Dağıtımlı Pompa sistemi yerleştirilmeden önce, soğutulmuş su döngüsünün soğutma tonajı ve toplam enerji tüketimi için altı haftalık bir süreyi kapsayan bir taban ölçümü yapıldı. Ayrıca, Talebe Göre Dağıtımlı Pompa çözümü için bir kıstas kriteri belirlemek amacıyla verileri normalleştirmek adına hava durumu bilgilerine de yer verildi.

Grundfos’ Distributed Pumping solution comprises 15 MAGNA3 Distributed Pumps, 4 TPE3 primary pumps and our unique solution expertise.

Çözüm

Grundfos’un Talebe Göre Dağıtımlı Pompa çözümünde 15 adet MAGNA3 Talebe Göre Dağıtımlı Pompa ile 4 adet TPE3 birincil pompa kullanıldı ve eşsiz çözüm uzmanlığımızdan yararlanıldı. Devreye alma süreci son derece başarılı geçti. İlk pompa ayarları şu şekilde yapılandırıldı: Grundfos GO REMOTE uygulaması ve debi limitleri doğrudan her bir pompa için BYS'de ayarlandı. Dolayısıyla, sıradan balans vanaları, kontrol vanaları ve basınçtan bağımsız kontrol vanaları (PICV) ile karşılaştırıldığında süreç hızlı bir şekilde tamamlanarak zamandan büyük tasarruf sağlandı.

Sonuç

Talebe Göre Dağıtımlı Pompa sistemi, çalışma sırasında hava kanalında oluşan sıcaklığı sürekli ölçer ve bu kanallardaki transfer hızını istenen sıcaklığı sürdürecek şekilde otomatik olarak ayarlar. Sistem, her yüke karşı otomatik olarak dengelendiğinden tüm bina sakinleri için ideal konforu sunar.

Block 22'nin balans ve kontrol vanalarına sahip taban hattı sistemi, 5,3 ° C Delta T'ye sahipti. Talebe Göre Dağıtımlı Pompalardan oluşan yeni Grundfos sistemi sayesinde Delta T %28’e kadar yükseldi. Vanalara olan gerekliliğin ortadan kaldırılmasıyla pompanın harcadığı enerji 9,4 kW'den 4,3 kW'ye düşürüldü ve böylece toplam pompa enerji tüketiminde % 54 tasarruf sağlandı.

Neler başarıldı?

  • 9,4 kW'den 4,3 kW'ye kadar düşürülen pompa enerjisi
  • Delta T'nin % 28 arttırılması
  • % 54 toplam pompa enerjisi tasarrufu
  • Yeşil işaretli bir platin binasının ihtiyacından çok daha fazlası elde edildi

Diğer ilgili durumlar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu uygulamaları inceleyin.