KULLANIM KOŞULLARI

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Kullanım Koşulları (“TOU”), Grundfos Group dahilindeki bir şirketin, yani Grundfos Holding A/S firmasının doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu bir şirketin (“Grundfos” veya “biz”/”bize”/”bizim”) sunduğu dijital çözümleri (“Dijital Çözümler”) kullandığınızda geçerlidir. 

Hizmetlerin Tarifi

Dijital Çözümleri kullanırken Grundfos tarafından sunulan bilgi ve hizmetlere erişebilirsiniz.

Dijital Çözümler; Grundfos internet sayfasını, Grundfos uygulamalarını ve diğer dijital hizmetlerini ve bu türdeki Grundfos çözümlerine yönelik kullanıcı hesaplarını içermektedir. 

Bazı Dijital Çözümler sadece bazı ülkelerde sunulabilir. Bazı Dijital Çözümler ücretsiz olarak sunulurken diğerleri ise yalnızca ücretli olarak veya ücretsiz olup ücretli ek hizmetleri içerecek şekilde sunulabilir; bir Dijital Çözümün durumunu herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız ancak ayrı bir bildirim ve bilgilendirme olmadan sizden hiçbir durumda, hiçbir hizmet için ücret alınmayacaktır. Bazı Dijital Çözümler, Dijital Çözümün işlemesini sağlayan donanım ve cihazların ayrıca satın alınmasını gerektirebilir.

Koşulların Kabulü

Her türlü güncelleme, geliştirme, yeni özellikler vb. dahil Grundfos’un size sunduğu Dijital Çözümler aşağıdaki TOU’ya tabidir. Grundfos, size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda TOU’yu güncelleme hakkını saklı tutar. TOU’nun güncel sürümü daima internet sitemizde sunulacaktır. Dijital Çözümlere erişerek veya internet sitesini herhangi bir şekilde kullanarak bu TOU'nun bağlayıcılığını kabul etmektesiniz.

Grundfos ile yapılan ayrı bir sözleşmeye (“Sözleşme”) dayanarak Dijital Çözümlere erişiyorsanız, Sözleşme hükümleri, çelişebilecekleri durumlarda işbu TOU karşısında önceliğe sahip olacaktır.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkındaki bilgiler için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın. Bir üçüncü tarafın, örneğin bir çalışanın, iş arkadaşınızın veya bir müşterinin kişisel verilerini paylaşıyor veya topluyorsanız, bunu yapma izninizin olduğunu onaylamaktasınız ve ayrıca, Gizlilik Politikamızı gerektiğinde bu üçüncü taraflara iletmekten siz sorumlusunuz.

Yasal Uyarı

Grundfos, Dijital Çözümleri hizmet olarak ve Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak, pek çok durumda ücretsiz sunmaktadır. Grundfos’tan kişisel yardım almadan Dijital Çözümler yoluyla sağlanan bilgileri kullanarak hareket etmemelisiniz. Dijital Çözümler yalnızca uzman kitlelere, örneğin uzman montajcılara yönelik olabilir. Bilgileri, yazılımları ve Dijital Çözümlerdeki diğer tüm hizmetleri mümkün olduğunca doğru şekilde tutmak için elimizden gelen gayreti göstersek de Dijital Çözümler hata ve eksiklikler içerebilir ve bu hata veya eksikliklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Dijital Çözümlerdeki materyal ve içerikler “olduğu haliyle” ve hiçbir türde garanti verilmeksizin sunulmaktadır.

Ne Grundfos ne de bağlı kuruluşlarından herhangi biri, Dijital Çözümlerin kullanılması veya Dijital Çözümlerden/Çözümlerdeki öğelerin indirilmesi veya kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir donanımın, yazılımın veya dosyanın kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu değildir. Bu doğrultuda Grundfos, Dijital Çözümlerin veya Dijital Çözümlerde Grundfos tarafından veya Grundfos adına sunulan hizmetlerin (ücretsiz indirilen yazılımlar dahil) ihtiyaçlarınızı karşılayacağı veya kesintisiz, dakik, güvenli veya hatasız olacağı ya da Dijital Çözümlerin veya Grundfos tarafından kullanılan sunucuların virüslerden veya hatalardan arındırılmış olacağı veya tümüyle işlevsel veya tutarlı olacağına ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Grundfos, Dijital Çözümleri ve bunların işleyişini sürdürmek için elinden gelen gayreti göstermektedir, ancak Dijital Çözümlerde veya Dijital Çözümlerin işleyişinde meydana gelebilecek hiçbir kusurdan Grundfos sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Grundfos başka internet sitelerine bağlantı verebilir veya üçüncü taraf uygulamalarını kullanıma sunabilir. Bu tür üçüncü taraf internet sitelerini ve/veya uygulamalarını kullanma riski tamamen size aittir.

Bir Sözleşmede, Grundfos’un satış materyallerinde veya diğer resmi belgelerinde açıkça belirtilmediği takdirde Dijital Çözümler bozulmaya dayanıklı değildir ve nükleer tesisler, havacılık seyir ve haberleşme sistemleri, hava trafik kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemleri gibi aksaksız çalışma gerektiren tehlikeli ortamlardaki donanımları kumanda etmek için tasarlanmamış, imal edilmemiş veya düşünülmemiştir; herhangi bir askeri kullanım halinde Dijital Çözümün/Çözümlerin aksaklığı ölüm, yaralanma veya ciddi fiziksel veya çevresel tahribata sebep olabilir.

Grundfos veya bağlı kuruluşlarından herhangi biri asla hiçbir dolaylı, arızi veya cezai tazminattan yükümlü olmayacaktır.

Geçerli kanun uyarınca, bazı garantilerin hariç tutulmasına veya arızi ya da dolaylı zararlara ilişkin yükümlülüğün sınırlanmasına veya hariç bırakılmasına izin verilmeyebilir. Bu doğrultuda, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma durumlarından bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Ancak, Grundfos’un ve bağlı kuruluşlarının yükümlülüğü geçerli kanunun izin verdiği ölçüde sınırlandırılacak ve hariç tutulacaktır ve asla Grundfos veya bağlı kuruluşlarından herhangi birinin size karşı toplam yükümlülüğü, varsa Dijital Çözümleri kullanmak için ödediğiniz miktarı aşmayacaktır.

Kullanıcı Hesabı ve Dijital Çözümlerin Kullanımı

Parola ve hesabınızın gizliliğini korumaktan tamamen siz sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınızda meydana gelen her türlü ve tüm eylemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınızın her türlü izinsiz kullanımını veya diğer her türlü güvenlik ihlalini derhal Grundfos’a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Başka bir kişinin parolanızı veya hesabınızı bilginiz dahilinde veya haricinde kullanması nedeniyle karşılaşabileceğiniz hiçbir kayıptan Grundfos yükümlü olmayacaktır.

Grundfos, hesabınıza erişime sahip herkesin sizin adınıza hareket etmek için uygun yetkiye sahip olabileceğine ve olacağına güvenecektir.

Dijital Çözümlerin amacı uyarınca tarafınızdan Grundfos’a sağlanacak her türlü bilgi veya verinin, örneğin iletişim bilgilerinin, fatura bilgilerinin, izin/görev değişikliğinin vb. sunulması ve idame ettirilmesinden ve bu bilgilerinin doğruluğunun temin edilmesinden tamamen siz sorumlusunuz. Bir üçüncü taraf adına veya onunla ilgili olarak Grundfos’a bilgi veya veri sunuyorsanız veya Dijital Çözümleri, bir üçüncü taraf adına veya onunla ilgili ekipmanlarda değişiklik yapma, kalibre etme veya bunları başka bir şekilde etkileme amacıyla kullanıyorsanız bunu yalnızca, söz konusu üçüncü tarafın sizi gerektiği şekilde yetkilendirdiği takdirde yapacaksınız.

Yasa Dışı veya Yasaklı Kullanım

Dijital Çözümleri kullanmanızın bir koşulu olarak, Dijital Çözümleri yasa dışı veya bu TOU’da yasaklanmış olan hiçbir amaç için kullanmayacaksınız. Dijital Çözümleri, herhangi bir Grundfos sunucusuna veya herhangi bir Grundfos sunucusuna bağlı ağlara hasar verecek, aşırı yük bindirecek veya bunları devre dışı bırakacak bir biçimde ya da başka bir şahsın herhangi bir Dijital Çözümü kullanmasını aksatacak şekilde kullanmanız yasaktır. Bilgisayar korsanlığı yoluyla veya başka yollarla herhangi bir Dijital Çözüme, başka hesaplara veya herhangi bir Grundfos sunucusuna izinsiz erişim elde etme teşebbüsünde bulunmanız yasaktır. Dijital Çözümler yoluyla bilinçli olarak sunulanlar dışında herhangi bir yöntemle herhangi bir materyal veya bilgiyi elde edemez veya elde etme teşebbüsünde bulunamazsınız.

Bilinçli olarak zararlı veya teknolojik açıdan zararlı virüsleri, Truva atlarını, solucanları veya diğer materyalleri bulaştıramazsınız.

Dijital Çözümleri yasa dışı, müstehcen, tehdit edici, karalayıcı, gizliliği ihlal edici, fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, istenmeyen posta oluşturan veya başka bir şekilde üçüncü taraflara zarar veren veya sakıncalı olarak kabul edilebilecek şekilde veya böyle bir içerikle kullanamazsınız. Dijital Çözümleri, Sözleşmeye uygun olmadığı takdirde reklamcılık veya pazarlama amaçları için kullanamazsınız.

Fikri Mülkiyet ve Veriler

Dijital Çözümler ve özellikle Dijital Çözümlerin logoları, metinleri, yazılımları, verileri, grafik kimliği dahil olmak üzere Dijital Çözümleri oluşturan öğelerin her biri fikri mülkiyet kanunuyla korunmaktadır. 

Grundfos size Dijital Çözümleri, her bir Dijital Çözüm için belirtildiği şekilde kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. Dijital Çözümlerin hiçbirini kopyalayamaz, parçalarına ayıramaz, ters mühendisliğini yapamaz, çözemez, kaynak koduna ulaşmaya teşebbüs edemez, bunları değiştiremez ve bunların türev eserlerini oluşturamazsınız. 

Grundfos, Dijital Çözüme sunduğunuz hiçbir verinin mülkiyetini almayacaktır. Sözleşme varsa Sözleşmeye ve yoksa işbu TOU’ya dayanarak Grundfos şunları elde etmektedir: (i) verilerinizi, Dijital Çözümü sunma amacıyla kullanmak için münhasır olmayan, devredilebilir, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz bir lisans ve (ii) anonim hale getirilmiş verileri herhangi bir amaçla kullanmak için münhasır olmayan, devredilebilir, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz bir lisans.

Bu (kişisel olmayan) veriler pompalar, kazanlar, ısıtma sistemleri ve doğrudan veya dolaylı olarak Dijital Çözümlerle entegre diğer ekipman türleri ile ilgili ekipman verilerini içerebilir; ekipman verileri, ör. ürün seri numaralarını, su debisi ve basıncını, su ve atık su tahliyesini, elektrik kullanımını, sıcaklığı, diğer kullanım veya sensör verilerini, hata raporlarını, akım durumunu, bekleyen servis ziyaretlerini, kullanım günlüklerini vb. içermektedir.

Grundfos, Dijital Çözümden/Çözümlerden kaynaklanan veya bunlara ait olan (fikri mülkiyet hakları dahil) tüm hakların sahibidir ve bu haklardan herhangi birinin size ait olması halinde bunları kendiliğinden Grundfos’a temlik etmiş olacaksınız.

Dijital Çözümlerin veya bunların öğelerinden birinin başka her türlü kullanımı, Grundfos tarafından önceden ve özellikle yazılı olarak izin verilmediği takdirde hakların ihlalini teşkil etmektedir.

Varsa Sözleşmenin ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabi olmak kaydıyla Grundfos, verilerinizi makul bir süre boyunca Dijital Çözümlerin işletmeye alınmasını kolaylaştırmak ve kullanılabilirlik kalitesini geliştirmek için makul bir süre boyunca elde tutabilir ve kullanabilir, ancak bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grundfos, Sözleşmenin feshinin/sona ermesinin ardından ya da Dijital Çözümleri kullanmayı sonlandırmanızın ardından herhangi bir zamanda verileri silmeye karar verebilir ve geçerli kanun uyarınca zorunlu olması halinde verilerinizi silecektir. Fesih halinde, Grundfos’tan size Dijital Çözümleri kullanmanız yoluyla toplanan verilerin kopyasını sunmasını isteyebilirsiniz. Grundfos, bu kopyayı sunmaya gayret edecektir, ancak geçerli kanunda zorunlu tutulmadığı takdirde bunu yapmakla yükümlü olmayacaktır. Grundfos’un size bu kopyayı temin etmesi halinde Grundfos, bu temini, örneğin ek gizlilik yükümlülüklerine, söz konusu verilerin toplanması için harcanan adam-saat ücretinin ödenmesi vb. koşuluna bağlayabilir.

SIM

Bu kısım, doğrudan veya dolaylı olarak Grundfos’tan veri bağlantısıyla bir SIM kartı almanız veya kullanmanız halinde geçerlidir.

Veri bağlantısını yalnızca Sözleşmede belirtilen Dijital Çözümleri almak için kullanabilirsiniz. Veri bağlantısını normal kullanımın dışında veya Grundfos’a veya başkalarına zarar ya da başka bir rahatsızlık verecek şekilde kullanamazsınız. Yasaklı kullanım örnekleri şunlardır: (i) bağlı ağlara veya ağdaki bilgisayar kaynaklarına izinsiz erişim elde etme teşebbüsü; (ii) veri tedarikçisi tarafından sunulan herhangi bir ağdaki veya sistemdeki bilgilerin imha edilmesi, tahrif edilmesi veya izinsiz kullanılması; (iii) veri bağlantısının, istenmeyen posta göndermek için kullanılması; (iv) ağ saldırılarının veya bilişim sistemi saldırılarının yapılması; (v) bilgisayar virüslerinin yayılması veya internet bilgi güvenliğine zarar verilmesi; (vi) Dijital Çözümlerin, kalitelerini zedeleyecek şekilde veya tedarikçinin, veri bağlantısını sunmasını veya veri bağlantısının başka müşteriler ve kullanıcılar tarafından kullanılmasını aksatacak şekilde kullanımı.

Grundfos tarafından teslim edilen ekipmandaki SIM kartı çıkarmayacaksınız. Bu durum, PCB kartının tamamını, Grundfos’tan alınan yedek bir PCB kartıyla değiştirmenizi önlemez. Değiştirilen PCB kartını (SIM kartı dahil) imha edecek veya Grundfos’a iade edeceksiniz.

İzinsiz bir üçüncü tarafın veri bağlantınızı kullandığına veya kullanmakta olduğuna inanıyorsanız veya inanmak için sebebiniz olursa derhal Grundfos’u bilgilendireceksiniz. 

Geçerli kanunlara tabi olmak kaydıyla Grundfos, veri bağlantısını SIM kartın etkin olup olmadığını kontrol etmek için, yani ekipmanın çevrimiçi mi yoksa çevrimdışı mı olduğunu kontrol etmek ve size, yasal olarak gerekmesi halinde yazılım güncellemeleri sunmak için kullanabilir.

İhracat Kontrolü

Dijital Çözümlerin, ör. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetmeliği dahil olmak üzere ihracat kontrolü ve ticari yaptırım yönetmeliğine tabi olabileceğini ve ihracat, yeniden ihracat, devir, yeniden devir veya aktarımının (“ihracat/yeniden ihracat”) bu yüzden kısıtlanabileceğini kabul etmektesiniz. Örneğin ilgili ihracat/ithalat izinlerinin elde edilmesi ve yasaklı şahıslara ve kuruluşlara Dijital Çözümlere erişimin sunulmaması dahil, kullanımınızdaki ve tasarrufunuzdaki Dijital Çözümlere ilişkin tüm geçerli ihracat kontrolü ve ticaret yaptırım yönetmeliklerine uymayı kabul etmektesiniz. Dijital Çözümler, nükleer veya askeri kullanım amacıyla/silah olarak veya bunlarla bağlantılı şekilde kullanılamaz. 

Tazminat

Bu TOU’yu ihlal etmeniz veya Dijital Çözümleri kullanmanız veya kötüye kullanmanız ile bağlantılı olarak ortaya çıkan makul vekalet ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere her türlü yükümlülük, talep, kayıp ve masraf karşısında Grundfos’u (bağlı kuruluşları dahil olmak üzere) ber’i kılmayı, savunmayı, kayıp ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Hukuki ihtilaf

İşbu TOU ve Dijital Çözümlerin kullanılmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık veya TOU'nun yorumu, kanun kurallarının çelişmesi haricinde Danimarka kanunlarına tabidir. Bu TOU’dan kaynaklanan veya onunla bağlantılı her türlü ve tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri Danimarka Denizcilik ve Ticaret Yüksek Mahkemesi olacaktır.

Bu koşullar için geçerli kanunlar daha sonraki bir tarihte, maddelerden bir veya birkaçını geçersiz veya hükümsüz hale getirecek şekilde yorumlandığı veya değiştirildiği takdirde bu durum, koşulların tamamını geçersiz kılmayacaktır.

Diğer

Grundfos, herhangi bir zamanda sebepsiz veya bildirimsiz olarak Dijital Çözümleri değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. Grundfos, herhangi bir zamanda sebepsiz veya bildirimsiz olarak sizin, erişim yöneticinizin veya yetkili kullanıcılarınızdan herhangi birinin Dijital Çözümlere erişimini ve bunları kullanımını feshetme hakkını da saklı tutmaktadır. TOU hükümlerinden herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde yukarıdakilerin genelliğini sınırlandırmamak kaydıyla Grundfos, Dijital Çözümlere erişiminizi herhangi bir zamanda askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Grundfos’un, herhangi bir hükmü uygulamaması halinde Grundfos, bu hükmü daha sonra uygulama hakkından feragat etmemektedir. Bir mahkeme, koşullardan herhangi birini uygulanmaz, geçersiz veya hükümsüz addettiği takdirde koşulların kalanları geçerli olmayı sürdürecektir. Grundfos, işbu sözleşmeyi kendi iradesine göre Grundfos Group’taki herhangi bir tüzel kişiliğe devredebilir.

ÖZEL KOŞULLAR – GO Replace ve DBS Selection Tool

Özellikle “GO Replace” ve “DBS Selection Tool” Dijital Çözümleri için şunları kabul etmektesiniz:

Bu Dijital Çözümlerin amacı, olası bir yedek ürün/yeni ürün önermektir.

Dijital Çözümün öneride bulunması için doğru bilgileri sunmaktan sorumlusunuz ve her türlü yanlış bilginin sonucu etkileyebileceğinden haberdar olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Dijital Çözüm, kendi uzman değerlendirmelerinizi ve çıkarımlarınızı yapma ve uzman değilseniz, mevcut bir ürünün Dijital Çözüm tarafından önerilen ürün ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında uzman değerlendirmesi alma yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz veya sona erdirmez, zira kazanlar gibi özel sistemler hakkında ve dolayısıyla önerilen değiştirmenin belirli bir sistemde amaca uygun iş görüp görmeyeceği hakkında Grundfos’un bilgisi bulunmamaktadır. Önerilen ürün/değiştirme, yalnızca Grundfos tarafından, münhasıran ürüne dayanılarak yapılan bir öneridir. Değiştirilen/yeni ürünü değerlendirmekten ve (değiştirilen) ürünün mevcut sistemle, örneğin kazan ile çalışacağından emin olmaktan sorumlusunuz.

Ürünün değiştirilmesi nedeniyle sistemin yeni olarak kabul edilmesi halinde sistemin imalatçısı olarak kabul edilebilirsiniz ve bu yüzden, bir uygunluk beyanı veya geçerli kanunlar kapsamında benzer bir belge düzenlemeye tabi olabilirsiniz. 

Ürün yalnızca uzman bir montajcı tarafından değiştirilebilir/monte edilebilir. 

Ayrıca, “GO Replace” için aşağıdakiler geçerlidir:

Değiştirme işleminin bir parçası olarak entegre bir sistemin yapısında (ör. değiştirilecek entegre bir pompa içeren kazan, güneş enerjisiyle ısıtma sistemi vb.) değişiklik veya herhangi bir tadilat yapamazsınız.

Entegre bir sistemde, mevcut pompanın elektrik kablosu yeterince uzun olmadığında veya elektrik kablosunun, montajı güvensiz hale getirecek biçimde yolunun değiştirilmesi durumunda değiştirme işlemini başlatamazsınız veya değiştirme işlemini sonlandırmalısınız.

Değiştirme öncesinde doğru kalıntı akım devre kesicisinin (RCCB) takıldığından emin olmalısınız.

“GO Replace” veya “DBS Selection Tool” araçlarına erişerek bunları kullanmayı seçtiğiniz takdirde, bunu kendi isteğiniz doğrultusunda yapmış olursunuz ve yerel kanunlar dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü geçerli kanuna uymaktan sorumlu olursunuz.

ÖZEL KOŞULLAR – GO Balance

Özellikle “GO Balance” Dijital Çözümü için şu konulara dikkat etmelisiniz:

1 Haziran 2018 tarihinden önce imal edilen Grundfos ALPHA2 pompaları, 1 Mart 2019 tarihinden sonra imal edilen UPM3 LIN pompaları ve 1 Ağustos 2018 tarihinden önce imal edilen Grundfos ALPHA3 pompaları için Dijital Çözüm, yalnızca ayrıca satın alınan MI401 ALPHA Reader ile birlikte kullanıldığında tamamen işlevseldir. MI401 ALPHA Reader satışı hakkındaki bilgiler www.grundfos.com adresinde yer almaktadır. Dijital Çözümün ve MI401 ALPHA Reader’ın nasıl kurulacağı hakkındaki Kurulum/İşletme kılavuzu MI401 ALPHA Reader ile birlikte gönderilmektedir.

1 Ağustos 2018 tarihinden sonra imal edilen Grundfos ALPHA3 pompaları için Dijital Çözüm, Grundfos ALPHA 3 bütünleşik Bluetooth radyo ile birlikte kullanılabilir.

Ayrıca şunları kabul etmektesiniz:

Dijital Çözümün amacı dengelemeyi sağlamak ve bir hidronik dengeleme sonucu önermektir.

Grundfos’un kurulu bulunan her bir ısıtma sistemi hakkında bilgisi olmadığından, Dijital Çözüm hidronik dengeleme konusunda kendi uzman değerlendirmelerinizi yapma ve sonuçlara varma yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz. 

Dijital Çözümde, onun tarafından veya onun vasıtasıyla verilen bilgiler (ör. uyumlu bir ekipman imalatçısı tarafından Dijital Çözümde sunulan sistemde dengeleme modunun nasıl etkinleştirildiği hakkında Dijital Çözümde sunulan sisteme özgü bilgiler), veriler, hatırlatmalar ve uyarılar vb. yalnızca Grundfos tarafından öneri olarak, yol göstermesi amacıyla ve hidronik dengeleme konusunda işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla verilmektedir ve gerekli bilgiler bunlarla sınırlı kabul edilmemelidir.

Hidronik dengelemeyi yürütmekten ve hidronik dengeleme ile ilgili doğru tavsiyenin verildiğini doğrulamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Buna ayrıca, otomatik bypass vanalarını (varsa) etkinleştirmek ve devre dışı bırakmaktan ve otomatik bypass vanalarını doğru ayar noktalarına ayarlamaktan yalnızca sizin sorumlu olmanız da dahildir.

Dijital Çözüm, yalnızca uzman bir montajcı tarafından kullanılabilir.

Dijital Çözüme erişerek bunu kullanmayı seçtiğiniz takdirde, bunu kendi isteğiniz doğrultusunda yapmış olursunuz ve yerel kanunlar dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü geçerli kanuna uymaktan sorumlu olursunuz.