Hồ sơ Nhân tài (Talent Profile)

Nếu bạn muốn được cập nhật về tất cả các cơ hội nghề nghiệp, vui lòng tạo Hồ sơ Nhân tài và thiết lập thông báo tuyển dụng để đảm bảo bạn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có một vị trí mà bạn quan tâm. Việc tạo hồ sơ cũng sẽ cho phép các nhà tuyển dụng của Grundfos tìm thấy CV của bạn và nhận ra bạn là một ứng viên tiềm năng.

Nếu bạn đã đăng ký, nhấn vào đây để cập nhật hồ sơ. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể đăng ký mới tại đây.

 

Hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật về các ứng dụng, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các ứng dụng email sẽ không được phản hồi.