Grundfos Việt Nam

 

TÊN: TRỌNG TIẾN

HỌ: HUỲNH

NĂM SINH: 1984

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:  Đại học Bách khoa TPHCM – Kỹ sư

VỊ TRÍ HIỆN TẠI Ở GRUNDFOS: Quản lý Quan hệ Đối tác – Mảng Công nghiệp, Bắc Asean; Tổng Giám đốc

Tham gia Grundfos từ 2007 khi đó là Văn phòng Đại điện của Grundfos Singapore. Từ khi Công ty TNHH Grundfos Việt Nam thành lập cuối 2008, đã trải qua nhiều vị trí kinh doanh và quản lý kinh doanh các mảng Tòa nhà Thương mại, Công nghiệp và Cấp thoát nước Đô thị trong phạm vi cả nước.