Казус

Нова хидравлична конструкция осигурява надеждност – необходимост при пренос на необработени отпадни води

В западния регион на Испания са постигнали висока надеждност на мрежата за отпадни води и са разрешили проблемите със задръстванията в помпената станция чрез новото работно колело S-tube®, монтирано в една от техните помпи SL.

В този район на Испания регионалната служба за управление на водите бе изправена пред предизвикателството да осигури устойчивост на задръстване на техните помпени станции. В случай че не успееха, последиците можеха да се окажат критични за тяхната дейност. Службата за управление на водите е част от една от най-големите публични компании в Испания, а мениджърът по оборудването на регионалната служба за управление на водите отговаряше за безпроблемната работа на всички пречиствателни и помпени станции в региона.Ситуацията

За службата по управление на водите експлоатационната надеждност е абсолютна необходимост. Задължително изискване е да се осигури безопасен и предсказуем пренос на отпадните води и ниски експлоатационни разходи. Въпросната помпена станция приема отпадните води от една от градските зони, в която е разположена.

Основната причина за проблемите със задръстването била, че филтърната решетка, която трябва превантивно на спира по-големите суспендирани частици, не винаги е била на мястото си. За конкретната помпена станция това се дължало на затруднения достъп. В тази ситуация било необходимо помпите да се изваждат и почистват три до четири пъти седмично.

Помпените шахти. Помпите са инсталирани с потопен монтаж.Решението

Мениджърът по оборудването поиска от Grundfos решение, което може да се справи с големи твърди частици. Решението трябваше да отчете обстоятелството, че липсва добра предварителна обработка и че е налице постоянен входящ поток от отпадни води с висока концентрация на текстилни тъкани (хигиенни кърпички и други предмети), което значително усложнява работата поради непрекъснатото задръстване на помпите.

След анализ на ситуацията и проучване на местоположението, характеристиките на помпената станция и качеството на водата, Grundfos достави SL помпа, оборудвана с работно колело Open S-tube®, за да се избегнат проблеми със задръстването.Резултатът

Като се има предвид, че преди това са били необходими три до четири интервенции седмично за изваждане на помпите и приблизително два часа за отпушване и почистване на всяка от помпите, клиентът може да спести шест до осем часа труд седмично. Това означава, че средно 350 часа годишно се спестяват за влагане в други важни дейности в помпената станция, докато помпите работят безотказно.

Свързани продукти

Намерете продукти от Grundfos, свързани с тази тема.

Други свързани случаи

Прочетете свързани материали от клиенти, които също са се възползвали от решение на Grundfos.

Други свързани статии и инфромация

Намерете свързани статии с проучвания и информация от Грундфос.