Свържете се с бъдещето на интелигентните помпени системи

Grundfos iSOLUTIONS носи нова ера на интелигентност на помпените системи и водните технологии с решения, които надхвърлят отделните компоненти и оптимизират цялата система.

Базиран на нашето дълбоко разбиране на водата, Grundfos iSOLUTIONS използва интелигентни помпи, Cloud свързване и дигитални услуги. Заедно те позволяват наблюдение в реално време, дистанционно управление, предсказване на неизправности и оптимизация на системата, за да Ви помогне да достигнете ново ниво на производителност.

Максимизирайте производителността с правилни впечатления

Grundfos iSOLUTIONS предлага интелигентен и лесен начин за свързване с plug-and-play решения, които се свързват към почти всяка система за наблюдение и предоставят полезни данни. Гледайте филма, за да видите как нашите решения Ви помагат да разберете системните изисквания и да оптимизирате производителността.

Разгледайте конкретни примери

Grundfos iSOLUTIONS предоставя специфични за приложението решения, които трансформират данните в прозрения и действия - повишавайки надеждност, простота и предсказуемост. Гледайте филма, за да видите някои примери за това как Grundfos iSOLUTIONS може да подобри ежедневния Ви работен процес и да увеличи максимално производителността на системата.

Мониторинг на климатизация

Открийте как Мониторинг на климатизация може да помогне на датския производител на храни Danish Crown да намали OPEX с 30% и да улесни работата. Гледайте филма и научете повече.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD за мрежи за отпадъчни води

Разберете как това решение може да оптимизира операциите във Вашата мрежа за отпадъчни води и да Ви помогне да пестите енергия. разходи за труд и поддръжка.

Обществени Сгради

Вижте как интелигентните помпи, Cloud свързването и дигиталните услуги с Grundfos iSOLUTIONS задвижват интелигентните системи в обществените сгради. Научете как да намалите сложността на системата и да осигурите оптимална работа, комфорт, контрол и енергийна ефективност за всяко приложение.

Индустрия

Grundfos iSOLUTIONS доставя интелигентни помпи, Cloud свързване и дигитални услуги за промишлени приложения като пречистване на води, промишлено охлаждане, котли и миене. Открийте как да контролирате, следите и оптимизирате цялата си система дори в най-взискателните приложения.

Водоснабдяване

Grundfos предлага широка гама от интелигентни помпи, решения и услуги, предназначени за приложения за водоснабдяване. Разгледайте как Grundfos iSOLUTIONS помага на водоснабдителните инсталации да гарантират надеждност и да оптимизират производителността в цялата система чрез увеличеното използване на реални данни.