Артикул

Увеличете максимално енергийните си спестявания и намалете експлоатационните разходи с енергиен анализ

Гледайте филма, за да разберете как енергийният анализ на Grundfos може да бъде от полза за вас и вашите търговски сгради.

Често надграждането на вашата система и инсталирането на по-нови, по-интелигентни и по-ефективни помпи може да намали потреблението на енергия, експлоатационните разходи и емисиите на CO2 – а с енергийния анализ на Grundfos можете да разберете точно колко.

Цените растат, доставките на енергия са несигурни, а необходимостта от сериозни действия в областта на климата е по-належаща от всякога. Потреблението на енергия причинява 73% от световните емисии на CO2 – затова енергийната оптимизация на сградите има потенциала да доведе до реална промяна.

И така, откъде да започнем? От помпите. Те консумират много енергия – и като цяло си струва да подмените помпи, които са на повече от 10 години. Често можете да спестите 50-70% енергия.

Но дори да знаете това, може да е трудно да оправдаете подмяната на всичките си съществуващи помпи. Колко можете наистина да спестите? Как да съпоставите инвестиционните разходи със срока на възвръщаемост на инвестицията? В Grundfos можем да ви дадем лесен отговор на тези въпроси. В нашето портфолио за енергийна оптимизация предлагаме различни инструменти, които могат да ви помогнат да разберете колко енергия можете да спестите във вашите сгради.

Енергиен анализ

Енергийният анализ използва данни за помпата, посочени на табелата с данни. Вземат се дебитът, напорът и мощността на двигателя на помпата, както и възрастта на помпата и нейните работни часове. Предимството на този енергиен анализ се състои в бързия процес на събиране на необходимите данни за определяне на потенциала за спестяване.

Разширен енергиен анализ

Разширеният енергиен анализ използва действителни данни за помпата, които включват дебита, напора и мощността на двигателя на помпата, както и възрастта на помпата и нейните работни часове. Данните се вземат от измервателно оборудване на клиента, от системата за управление на сградата или от измервания на място. Основното предимство е, че се използват действителни данни за помпата, което дава по-точен поглед върху потенциала за спестяване. Това е относително бърз процес за събиране на необходимите данни за помпата и изчисляване на потенциалните спестявания.

Енергиен одит

При енергиен одит към помпата и прилежащите тръбопроводи се монтира измервателно оборудване, чрез което се наблюдава работата на помпената система за сравнително кратък и добре дефиниран период от време. Данните се записват в регистратор на данни и се обработват чрез диагностичен инструмент на Grundfos, специално разработен да идентифицира прекомерна консумация на енергия във всякакъв вид помпени системи. Резултатите ви позволяват да сравните енергийната консумация на настоящата ви помпена система с тази на по-ефективна помпена система чрез използване на данните, събрани по време на периода на наблюдение. Цялата система се одитира, за да се установи пълният потенциал за спестяване на енергия.

Незабавни резултати и бърза възвръщаемост на инвестицията

Когато инсталирате високоефективни помпи, получавате незабавни ползи, включително намалени експлоатационни разходи и консумация на енергия. В същото време периодът за възвръщане на инвестицията във високоефективни помпи обикновено е по-малък от две години. В повечето случаи той е в рамките на 1 до 3 години, а при нарастващите цени на енергията възвръщаемостта е още по-бърза. 

Заявете енергиен анализ или енергиен одит от Grundfos

Ако искате да оптимизирате енергийните си разходи, близо до вас има специалист на Grundfos, който да ви помогне. За да получите необвързваща консултация за следващия ви проект или да заявите енергиен анализ или одит просто попълнете формуляра по-долу и ние ще се свържем с вас.