Правни положения и правила

Защита на личните данни

В сила от 1 юли 2020 г.

Бърза навигация

Въведение и администратори на лични данни

Лични данни, събирани от Grundfos – какво, как и защо

 • Посетители на уебсайтове
 • Получатели на маркетингово съдържание
 • Клиенти
 • Потребители на цифрови предложения на Grundfos
 • Доставчици

Правни основания за обработка на лични данни от страна на Grundfos

Как споделяме и прехвърляме вашите лични данни

Профилиране и автоматизиране вземане на решение

Съхраняване на лични данни

Вашите права

Служители по защита на данните и информация за контакт

Промени в политиката на защита на личните данни

Въведение и администратори на данни

Ние от Grundfos ценим поверителността и се отнасяме сериозно към защитата на личните данни. Твърдо сме решени да спазваме Общия регламент за защита на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679) и други приложими закони за защита на данните в страните, в които оперираме. Тази политика за защита на личните данни описва какви лични данни събираме от вас, как ги събираме, защо ги събираме, по какъв начин имаме право да ги използваме и споделяме и какви са вашите права като субект на данни.

За да ви улесним в четенето и разбирането на нашата политика, създадохме отделни заглавия за типичните взаимоотношения, които може да имате с Grundfos. Възможно е да попадате в повече от една категория, например ако сте и клиент, и получател на маркетингови материали, в който случай описаното във всяка категория ще се отнася за вас.

Тази политика за защита на личните данни не обхваща личните данни на служителите на Grundfos, на кандидатите за работа, използващи нашия портал за набиране на персонал, или други случаи, които са обект на отделни политики за поверителност на данните.

В повечето случаи Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Дания е администраторът на данни, който отговаря за вашите лични данни. Ако вашите лични данни се събират или обработват в качеството ви на клиент или получател на маркетингови материали, местното търговско представителство на Grundfos ще бъде съвместен администратор на данни заедно с Grundfos Holding A/S. За информация относно администратора(ите) на данни на бисквитки/проследяващи пиксели на нашите уебсайтове, моля, вижте нашата политика за „бисквитки“.

Нашите данни за контакт са посочени в края на настоящата политика на защита на личните данни.

Вашите лични данни може да подлежат на съобразяване и с местните закони за защита на личните данни. Ние полагаме големи грижи да гарантираме спазването на местните изисквания, а когато на местно ниво важат допълнителни правила, те ще бъдат посочени в нашия уебсайт. 

 

 

Лични данни, събирани от Grundfos – какво, как и защо

Посетители на уебсайтове

Ако посещавате нашите уебсайтове, ние събираме лични данни от вас. 

Събраните лични данни, наред с други, включват:

 • Подробности за това как сте посетили нашите уебсайтове, например дали сте щракнали с мишката върху банер или чрез връзка в социална медия.
 • Данни за местонахождение, като например вашето текущо местонахождение, държава, предпочитания за местен уебсайт (например Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us или други подобни) и др.
 • Информация за използване и взаимодействие, като например вашия IP адрес (хеширан), подробности за взаимодействията ви с нашите уебсайтове (включително търсене на продукти, посещения на страници, време, прекарано в определени страници, щраквания с мишката, въвеждане на текст и др.), данни и статистика за производителността и диагностиката, операционната система на вашето устройство и други спецификации и др.
 • Информация за клиентската поддръжка, като например данни, въведени във формуляри за самообслужване или формуляри за контакти, архиви на чат сесии с нашия персонал за клиентска поддръжка и др.*
 • Данни от проучвания и данни за удовлетвореността на клиентите, като например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

За посетителите на уебсайтове ние събираме лични данни чрез взаимодействието с уебсайтовете, като например чрез използването на „бисквитки“ или проследяващи пиксели (вижте нашата "Политика за бисквитки"). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например платформи на социални медии, уебсайтове и бизнес партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

Ние използваме личните данни, за да подобряваме нашите услуги и да узнаваме повече за поведението на нашите посетители. Правим това чрез анализи и статистика въз основа на данните, които събираме. Наред с това използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos. Основните цели включват:

 • подобряване и развиване на предложенията на Grundfos, включително за статистически цели и анализи на потребителските изисквания;
 • управление на успеха на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;
 • оптимизация на нашите маркетингови услуги въз основа на познания за потребителското поведение и използването;
 • обучение на служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка, ИТ разработки или продажби;
 • оптимизация и разработване на услуги за поддръжка;
 • отстраняване на грешки и техническа поддръжка;
 • спазване на законовите задължения на Grundfos; и
 • уреждане на спорове, прилагане на договорни споразумения и повдигане, упражняване или защита на правни искове.

 

За да осъществим изброеното по-горе, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например означава, че вашето търсене на продукти или използването на определени функции може да се комбинира с данни от нашите маркетингови системи (ако сте получател на маркетингови материали, вижте „Получатели на на маркетингови материали“) или с данни от вашия Grundfos акаунт (ако сте регистриран потребител, вижте „Потребители на цифрови предложения на Grundfos“), което ще ни позволи да персонализираме съдържанието за вас, или че тези данни се допълват с данни от трети страни или от изкуствен интелект/машинно самообучение.

Grundfos събира и съхранява всички данни, които се движат през IT инфраструктурата на Grundfos. Това включва потребителски взаимодействия с техните устройства на Grundfos, сървъри и услуги на Grundfos и/или всякакви уебсайтове или услуги в Интернет. Данните се събират, за да осигурят възможности за разследване в случай на киберинциденти и инциденти с информационната сигурност. 

За тази цел Grundfos ще обработва следните категории данни: 

 • IP адрес
 • Дата и час на достъп
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Cъдържание на заявката (конкретен сайт)
 • Статус на достъп/HTTP статус код
 • Прехвърлен обем данни
 • Уебсайтове, изискващи достъп
 • Браузър, настройки на езика, версия на софтуерната операционна система на браузъра и повърхност

Само одобрени служители в Grundfos IS имат достъп до тези данни. Всеки достъп и използване на тези данни се регистрират и проверяват. Освен това даден човек може да получи достъп до данните само след машинен и автоматизиран анализ.

Получатели на маркетингови материали

Ако сте получател на маркетингови материали, ние събираме лични данни, които използваме, за да ви предоставим подходящи за вас новини, информация, събития и предложения, като по този начин повишаваме удовлетвореността ви от взаимодействието с Grundfos.

Събраните лични данни, наред с други, включват:

 • Лични данни, като например име и фамилия, подпис, езикови предпочитания и др.
 • Данни за контакт, като например вашия адрес (по месторабота), държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.
 • Информация, свързана с работата ви, като например икономически сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица (напр. дистрибутори или инсталатори), области на интерес и др.
 • Информация за взаимодействието с вас, като например вашето съгласие за получаване на маркетингови материали, ефективност на маркетинговите акции (като например вашите щраквания с мишката, отваряния, канали и др.), маркетингови предпочитания, търсене на продукти и интереси, информация за посещения за продажби, участие а събития или търговски изложения и др.
 • Подробности относно участието в програми за лоялност/бонуси и състезания, като например данни за количеството събрани точки и как са събрани, изразходвани точки, бонуси и спечелени награди, количество билети или тегления в лотарии, отговори на викторини, участия в игри и др.
 • Дейност в платформи на трети страни, като напр. дейности в социални медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални медии) и платформи на нашите бизнес партньори. 
 • Данни от проучвания и данни за удовлетвореността на клиентите, като например отговори на анкети (ако не са анонимни), отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим материали за директен маркетинг, и използваме вашите лични данни, за да бъдат маркетинговите материали персонализирани според вашите интереси и конкретни обстоятелства, както е посочено по-горе. Основното ни правило е да събираме вашите лични данни директно от вас, например когато ни предоставите вашите данни за контакт и се регистрирате за получаване на маркетингови материали. Можем също така да събираме лични данни от вас или от вашия работодател в качеството ви на клиент (вижте „Клиенти“) или от предложения на Grundfos (напр. за продукти, софтуерни приложения или облачни услуги) и уебсайтове на Grundfos, използвани от вас (вижте „Потребители на цифрови предложения на Grundfos“ и „Посетители на уебсайтове“). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например платформи на социални медии, уебсайтове и бизнес партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

В допълнение към предоставянето на маркетингови материали и персонализирането на маркетинговите материали, които получавате, ние използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos, включително:

 • Управление на успеха на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;
 • оптимизация на маркетинговите услуги, например анализ на изискванията на клиентите за таргетирана реклама или предоставяне на информация за допълнителни услуги/продукти към текущото ви портфолио;
 • оптимизация и разработване на услуги за поддръжка;
 • обучение на служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка или продажби;
 • отстраняване на грешки и техническа поддръжка;
 • спазване на юридическите задължения на Grundfos, например закони за търговия и закони за защита на данните; и
 • уреждане на спорове, прилагане на договорни споразумения и повдигане, упражняване или защита на правни искове.

За да осъществим изброеното по-горе и за обща подкрепа на взаимоотношенията с клиентите, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например означава, че данните, съхранявани в нашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), се комбинират с данни от нашите маркетингови системи (вижте „Клиенти“) или че можем да комбинираме маркетингови данни с данни за използване на продукти и предложения (вижте „Потребители на цифрови предложения на Grundfos”) или че тези данни се допълват с данни от трети страни или от изкуствен интелект/машинно самообучение. Може също да комбинираме данни с цел спазването на законовите задължения на Grundfos.

Клиенти

Ако сте клиент на Grundfos или работите за компания, която е клиент на Grundfos, ние събираме лични данни, които използваме, за да предоставим на вас или на вашия работодател най-доброто възможно взаимодействие с Grundfos, като по този начин подобряваме стойността за купувача. 

Събраните лични данни, наред с други, включват:

 • Лични данни, като например име и фамилия, подпис, езикови предпочитания, ваши видео/аудио записи и снимки (в случай на отдалечена поддръжка) и др.
 • Данни за контакт, като например вашия адрес (по месторабота), държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.
 • Информация, свързана с работата ви, като например икономически сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица (напр. дистрибутори или инсталатори), области на интерес и др.
 • Информация, свързана с продажбите, доколкото съдържа лични данни, като например кореспонденция по имейл, информация за посещения за продажби, участие в събития или търговски изложения, участие в уебинари, чакащи поръчки или активни абонаменти, история на покупките/поръчките, история на абонаментите, история на офертите, адреси за доставка, отстъпки и бонуси и др.
 • Информация, свързана с продукта, гаранцията и обслужването, доколкото съдържа лични данни, като например инсталирано оборудване, дати на инсталиране, гаранционен статус, удължени гаранции, информация за ремонт и обслужване, включително статус на техническото обслужване, сервизни посещения и др.
 • Информация за използването на продуктите и състоянието на продуктите, доколкото съдържа лични данни и може да бъде свързана с вас като клиент, като например дебит и налягане на водата, отвеждане на вода и отпадни води, потребление на енергия, температура, други данни за използване, съобщения за грешки, статус на техническо обслужване, предстоящи сервизни посещения, регистри за използване и др. 
 • Използване на приложения, предложения или уебсайтове, доколкото информацията може да бъде свързана с вас като клиент, като например вашето взаимодействие с функции в рамките на различните софтуерни приложения или услуги (включително използване на функции, търсене на продукти, посещения на страници, време, прекарано в определени страници, извършени щраквания с мишката или докосвания, въвеждане на текст, хронологията на използване и др.), свързаност на продуктите, данни относно нивата на активност (неактивност) в контекста на предложението, регистри на събития, генерирани или споделени отчети, подробности за изтеглени/инсталирани приложения или програми, вашия IP адрес, данни и статистика за производителност и диагностика, данни за версия, тип на вашето устройство, операционна система и други спецификации, данни за сривове, мрежов оператор и др.
 • Информация за клиентската поддръжка, като например данни, въведени във формуляри за самообслужване или формуляри за контакти, архиви на чат сесии с нашия персонал за клиентска поддръжка, телефонен номер на повикващия, аудиозаписи на обаждания (може да изискват съгласие в зависимост от обстоятелствата) или бележки за обаждания, часове на обажданията, кореспонденция с Grundfos и др.
 • Подробности относно участието в програми за лоялност/бонуси и състезания, като например данни за количеството събрани точки и как са събрани, изразходвани точки, бонуси и спечелени награди, количество билети или тегления в лотарии, отговори на викторини, участия в игри и др.
 • Данни за участие в мрежи или общности, хоствани или поддържани от Grundfos, като например данни за взаимодействия с Grundfos или други участници в този контекст и данни, необходими за поддържане на въпросната мрежа/общност.
 • Информация за трансакции и/или финансова информация, доколкото съдържа лични данни, като например данни за фактуриране, банкови данни, информация за кредитни или дебитни карти, информация от кредитни агенции и др.
 • Данни относно посещения в Grundfos или другаде, доколкото ние ви приемаме на посещение или по друг начин подпомагаме ваши посещения и пътувания, свързани с Grundfos, като например причина за посещението, диетични изисквания (ако има такива), настаняване, маршрут, копие на паспорт (ако се изисква), домашен адрес (ако се изисква), данни за контакт в случай на спешност, снимки и групови снимки и др.
 • Дейност в платформи на трети страни, като напр. дейности в социални медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални медии) и платформи на нашите бизнес партньори. 
 • Данни от проучвания и данни за удовлетвореността на клиентите, като например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

Посочените по-горе лични данни ще се събират само до степента, необходима за осъществяване на вашите клиентски взаимоотношения и взаимодействия с Grundfos. Основното ни правило е да събираме вашите лични данни директно от вас или вашия работодател/колеги, например когато ни предоставите вашите данни за контакт или закупите продукт/услуга от нас. Можем също така да събираме лични данни от предложения на Grundfos (напр. на продукти, софтуерни приложения или облачни услуги) и уебсайтове на Grundfos, използвани от вас (вижте „Потребители на цифрови предложения на Grundfos“ и „Посетители на уебсайтове“), или от получаването на наши маркетингови материали (вижте „Получатели на маркетингови материали“). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например платформи на социални медии, уебсайтове и бизнес партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

Ние използваме личните данни например за персонализирани предложения, подобрено обслужване и поддръжка за вашите продукти Grundfos и повишена функционалност на предложенията на Grundfos. С други думи, ние използваме и анализираме лични данни, за да ви осигурим персонализирано обслужване въз основа на вашите предпочитания и взаимодействия с Grundfos и непрекъснато да подобряваме предложенията на Grundfos. Наред с това използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos, включително:

 • управление на успеха на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;
 • оптимизация на маркетинговите услуги и продажбите, например анализ на изискванията на клиентите за таргетирана реклама или предоставяне на информация за допълнителни услуги/продукти към текущото ви портфолио;
 • оптимизация и разработване на услуги за поддръжка;
 • комуникационни цели, например интервюта или разкази за клиенти;
 • обучение на служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка или продажби;
 • отстраняване на грешки и техническа поддръжка;
 • планиране, изпълнение и управление на договорните отношения с клиенти, включително администриране и счетоводство;
 • предотвратяване на измами и злоупотреби;
 • спазване на юридическите задължения на Grundfos, например експортен контрол, митнически контрол и съблюдаване на санкции; и
 • уреждане на спорове, прилагане на договорни споразумения и повдигане, упражняване или защита на правни искове.

За да осъществим изброеното по-горе и за обща подкрепа на взаимоотношенията с клиентите, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например означава, че данните, съхранявани в нашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), се комбинират с данни от нашите маркетингови системи или че можем да комбинираме данни за продажбите с данни за използване на продуктите или че тези данни се допълват с данни от трети страни или от изкуствен интелект/машинно самообучение. Може също да комбинираме данни с цел спазването на законовите задължения на Grundfos, като напр. съблюдаване на санкции.

Потребители на цифрови предложения на Grundfos

Ако сте собственик или потребител на цифрово предложение или софтуерно приложение на Grundfos, включително физически продукти с интелигентна функционалност, или ако сте регистриран потребител в Grundfos (имате създаден Grundfos акаунт), може да събираме лични данни от вас. Имайте предвид, че не всички данни, свързани с продукти и услуги/приложения, са „лични данни“ по смисъла на GDPR. За лични данни се считат само данни, които могат да бъдат свързани с вас в качеството ви на субект на данни. 

Събраните лични данни, наред с други, включват:

 • Лични данни, като например име и фамилия, потребителско име/данни за вход и парола, езикови предпочитания, ваши видео/аудио записи и снимки (в случай на отдалечена поддръжка) и др.
 • Данни за контакт, като например вашия адрес (по месторабота), държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.
 • Информация, свързана с работата, като например работодател/компания, интереси, длъжност и др.
 • Информация, свързана с продажбите, доколкото съдържа лични данни и може да бъде свързана с вас като потребител, като например чакащи поръчки или активни абонаменти, история на покупките/поръчките, история на абонаментите, адреси за доставка, отстъпки и бонуси и др.
 • Информация, свързана с продукта, гаранцията и обслужването, като например инсталирано оборудване (продукти и серийни номера, адрес на инсталацията), дати на инсталиране, гаранционен статус, удължени гаранции, информация за ремонт и обслужване, включително статус на техническото обслужване, сервизни посещения и др.
 • Информация за използването на продуктите и състоянието на продуктите, доколкото съдържа лични данни, като например дебит и налягане на водата, отвеждане на вода и отпадни води, потребление на енергия, температура, други данни за използване, съобщения за грешки, статус на техническо обслужване, предстоящи сервизни посещения, регистри за използване и др. 
 • Използване на софтуерни приложения или предложения, като например вашето взаимодействие с функции в рамките на различните софтуерни приложения или услуги (включително използване на функции, търсене на продукти, посещения на страници, време, прекарано в определени страници, извършени щраквания с мишката или докосвания, въвеждане на текст и др.), свързаност на продуктите, данни относно нивата на активност (неактивност) в контекста на предложението, регистри на събития, генерирани или споделени отчети, подробности за изтеглени/инсталирани приложения или програми, вашия IP адрес, данни и статистика за производителност и диагностика, тип на вашето устройство, операционна система и други спецификации, данни за версия, данни за сривове, мрежов оператор и др.
 • Дейност в платформи на трети страни, като напр. дейности в социални медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални медии) и платформи на нашите бизнес партньори (във връзка с конкретни предложения). 
 • Данни за местонахождение, като например местонахождение на потребителя.
 • Информация за клиентската поддръжка, като например данни, въведени във формуляри за самообслужване или формуляри за контакти, архиви на чат сесии с нашия персонал за клиентска поддръжка, телефонен номер на повикващия, аудиозаписи на обаждания (ако сте предоставили съгласие за това) и др.
 • Данни от проучвания и данни за удовлетвореността на клиентите, като например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

Посочените по-горе лични данни ще се събират само до степента, необходима, за да можете да използвате нашите предложения и за ваши други взаимодействия с Grundfos. Ние събираме личните данни както директно от вас, така и чрез вашето използване на нашите предложения (включително физически продукти, приложения, облачни услуги и др.). Такива са например личните данни, събрани директно от вас, когато създавате свой Grundfos акаунт и ни предоставяте своите данни за контакт, потребителско име/данни за вход и информация за работодателя, а също така можете да ни предоставите допълнителни (незадължителни) данни, като например интереси. Някои лични данни ще бъдат събирани само ако решите да използвате конкретни функции, като например аларми или отчети, или ако свържете приложението/продукта си с Grundfos акаунт (ако свързването се извършва допълнително). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например бизнес партньори на Grundfos или водоснабдителни/пречиствателни компании, или от публично достъпни източници.

Ние използваме тези лични данни, за да ви предоставим допълнителна стойност и персонализация, например функционалности, които биха могли да оптимизират потреблението на вода, енергийната ефективност, поддръжката на продуктите, да ви изпращат аларми, да генерират отчети и т.н. Накратко казано, искаме да ви предоставим стойностни решения и постоянно да подобряваме тези решения и начина, по който клиентите използват нашите продукти и услуги. Ако създадете свой Grundfos акаунт, ние събираме лични данни от вас, които използваме, за да ви изпращаме предложения, които изискват Grundfos акаунт (вижте също „Клиенти“ и „Получатели на маркетингови материали“), да ви предоставяме персонализирано съдържание и предложения въз основа на вашите предпочитания и вашето взаимодействие с Grundfos и непрекъснато да подобряваме предложенията и начина, по който клиентите използват продуктите и услугите на Grundfos.

Наред с това използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos. Основните цели включват:

 • управление на успеха на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;
 • оптимизация на нашите дейности по маркетинг и продажби въз основа на познания за потребителското поведение и използването на предложенията;
 • оптимизация и разработване на услуги за поддръжка;
 • комуникационни цели, например интервюта или разкази за потребители;
 • обучение на служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка, техническа поддръжка или продажби;
 • отстраняване на грешки и техническа поддръжка;
 • планиране, изпълнение и управление на договорните отношения с потребители, включително администриране и счетоводство;
 • спазване на юридическите задължения на Grundfos, например продуктово съответствие и закони за защита на данните; и
 • уреждане на спорове, прилагане на договорни споразумения и повдигане, упражняване или защита на правни искове.

За да осъществим изброеното по-горе, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например означава, че комбинираме данни от различни продукти и софтуерни приложения, че можем да комбинираме данни за продажбите с данни за използването на продуктите (вижте „Клиенти“ и „Получатели на маркетингови материали“) или че тези данни се допълват с данни от трети страни или от изкуствен интелект/машинно самообучение. 

Доставчици

Ако вие или вашият работодател сте доставчик на Grundfos или подизпълнител на доставчик на Grundfos, може да събираме лични данни от вас, за да гарантираме, че нашите бизнес взаимоотношения протичат ефективно и безпроблемно. 

Събраните лични данни, наред с други, включват:

 • Лични данни, като например име и фамилия, потребителско име/данни за вход и парола (ако е приложимо), подпис, езикови предпочитания и др.*
 • Данни за контакт, като например вашия адрес (по месторабота), държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.
 • Информация, свързана с работата, като например икономически сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица, разрешение за работа, образование и завършени курсове/придобити сертификати (ако е приложимо) и др.
 • Информация, свързана с доставчика, доколкото съдържа лични данни, като например кореспонденция по имейл, история на взаимоотношенията на доставчика с Grundfos, референции, прегледи на работата, участия в събития или търговски изложения и др.
 • Информация за трансакции и/или финансова информация, доколкото съдържа лични данни, като например данни за фактуриране, банкови данни, информация от кредитни агенции и др.
 • Данни относно ваши посещения или работа в Grundfos или другаде, доколкото ние ви приемаме на посещение или по друг начин подпомагаме ваши посещения и пътувания, свързани с Grundfos, или ако изпълнявате работа в бази на Grundfos или от името на Grundfos на други места, като например причина за посещението (включително детайли за задачата), диетични изисквания (ако има такива), настаняване, маршрут, копие на паспорт (ако се изисква), домашен адрес (ако се изисква), данни за контакт в случай на спешност, снимки и групови снимки и др.
 • Данни от проучвания на доставчика, като например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

Посочените по-горе лични данни ще се събират само до степента, необходима за осъществяване на вашите взаимоотношения на доставчик и взаимодействия с Grundfos. Основното ни правило е да събираме вашите лични данни директно от вас или вашия работодател/колеги, например когато ни предоставите вашите данни за контакт или встъпите в делови взаимоотношения с нас. Може също така да събираме лични данни от използването от ваша страна на нашите уебсайтове (вижте „Посетители на уебсайтове“, а ако имате Grundfos акаунт, и „Потребители на цифрови предложения на Grundfos“). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например бизнес партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

Ние използваме личните данни за ежедневно сътрудничество, планиране, администриране, обработка на фактури и др. Също така използваме вашите лични данни, за да гарантираме спазването на законовите задължения на Grundfos, например по отношение на санкционни режими, пране на пари/антикорупционни инициативи или спазване на политиките на Grundfos, за предотвратяване на измами и злоупотреби, за управление и прилагане на договорни задължения и/или за повдигане, упражняване или защита на правни искове. Може да комбинираме данни, за да гарантираме спазването на законовите задължения на Grundfos, като например съблюдаване на санкционни режими или спазване на етичния кодекс за поведение на нашия доставчик.

 

Правни основания за обработка на лични данни от страна на Grundfos

В съответствие със законите за защита на личните данни, ние прилагаме различни правни основания, когато събираме и обработваме лични данни, в зависимост от конкретния контекст:

 • В някои случаи ви молим за вашето съгласие (GDPR чл. 6(1)(a)), като например съгласие да получавате материали за директен маркетинг от нас (като имате предвид, че в съответствие с местните закони някои юрисдикции може да изискват заявяване на отказ вместо предоставяне на съгласие) или съгласие за използване на „бисквитки“ в нашите уебсайтове. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие не влияе на законосъобразността на обработването, извършено от нас преди оттеглянето на съгласието, или обработването, извършено по силата на правно основание, различно от предоставянето на съгласие.
 • Ако сте клиент, потребител на цифрово предложение, доставчик или регистриран потребител на Grundfos, често се налага да използваме личните ви данни за изпълнение на договор с вас (което включва нашите условия за ползване и/или договор, сключен с вашия работодател) или за да ви предоставим услуга (GDPR член 6(1)(b)). Такъв е например случаят, когато ви предоставяме възможност да използвате интелигентни функционалности на помпа, ако имате достъп до приложение или облачна услуга, когато обработваме информация за клиенти и доставчици в нашите ИТ системи, за да управляваме договорните задължения. Ако не предоставите въпросните лични данни, може да не сме в състояние да ви предоставим конкретната услуга (например достъп до приложение/уебсайт или използване на интелигентна функционалност).
 • Ние подлежим на редица правни задължения, включително задължения за водене на счетоводство/отчетност, данъчни и митнически задължения, съобразяване със санкционни режими и задължения, свързани с контрола върху експорта и др. Поради тази причина обработваме личните ви данни, спазвайки съответните задължения (GDPR член 6(1)(c)).
 • И накрая, в някои ситуации обработваме вашите лични данни на основание законните интереси на Grundfos (GDPR член 6(1)(f)). Такъв е например случаят, когато използваме данни от нашите предложения (продукти, услуги и цифрови решения, като например софтуерни приложения, облачни услуги и уебсайтове), за да анализираме използването и поведението/взаимодействията на клиентите, които след това използваме, за да създадем стойност както за нашите клиенти/потребители, така и за Grundfos чрез подобряване на нашите предложения (допълнителни функции, оптимизация на производителността, персонализирано обслужване на потребителя, техническа поддръжка и др.). Разчитаме също и на законните си интереси, когато използваме данни за персонализиране на нашите маркетингови и търговски дейности и други клиентски инициативи чрез профилиране, избор на маркетингови/търговски канали и др. Такъв е например случаят, когато ви каним да участвате в анкета или когато предприемаме действия за повдигане, упражняване или защита на юридически искове. Изброените по-горе вътрешни цели във всяка категория се основават на законните ни интереси освен ако не са изрично основани на договор или правно задължение. Счита се, че тези законни интереси не се отменят от вашите интереси или основни права и свободи в качеството ви на субект на данни – в тази връзка подчертаваме, че преследването на законните ни интереси е от полза и за вас като клиент, потребител, получател на маркетингови материали, доставчик и посетител на уебсайтове. Ако желаете да знаете повече за това как вашите лични данни се обработват при преследване на законните ни интереси, свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт.

Ще обработваме вашите лични данни за цели, различни от първоначално заложените, само ако: това е необходимо за спазване на законови или регулаторни задължения (напр. предоставяне на данни на съдилища или прокуратура), съгласили сте се със съответната обработка или обработката е законосъобразна.

 

Как споделяме и прехвърляме вашите лични данни

Ние споделяме вашите лични данни само когато е необходимо, за да постигнем описаните по-горе цели. Основните категории получатели са:

 • Други компании от групата Grundfos.
 • Бизнес партньори на Grundfos (напр. доставчици, търговски и маркетингови партньори (включително платформи за социални медии), партньори за цифрови предложения и IoT, логистични партньори, организатори на събития, клиенти на Grundfos по отношение на конкретни предложения (например доставчици на услуги за водоснабдяване, пречистване на води или комунално топлоснабдяване) и др.).
 • Доставчици на ИТ услуги и обработчици на данни от името на Grundfos, като например хостинг услуги, ИТ поддръжка, облачни услуги, администриране на потребители и др.
 • Други получатели, подкрепящи дейностите на Grundfos, като например консултанти и съветници на Grundfos, партньори по съобразяване със санкционни режими и др.
 • Други упълномощени трети страни, на които може да е необходим достъп или съхраняване на лични данни, ако това се изисква или разрешава от действащите закони (напр. правителствени органи или други компетентни обществени органи, съдилища, арбитражни съдилища, адвокати и др.).

Ние не продаваме вашите лични данни или не ги споделяме с неупълномощени трети страни.

В определени случаи вашите лични данни може да бъдат прехвърляни в държави извън ЕС/ЕИП. Grundfos гарантира, че такова прехвърляне ще се извърши в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Това означава, че всяка трета страна със седалище извън ЕС/ЕИП (и държави, подлежащи на решение за адекватност на мерките за защита от ЕС), която притежава вашите лични данни, трябва да осигури адекватно ниво на защита, например като сключи споразумение, съдържащо стандартните договорни клаузи на ЕС.

Ако се намирате извън ЕС/ЕИП, вашите лични данни може да бъдат прехвърлени в държави от ЕС/ЕИП или по друг начин извън държавата, в която пребивавате. Полагаме големи грижи да гарантираме спазването на местните изисквания при прехвърляне на данни в друга държава.

 

Профилиране и автоматизирано вземане на решения

Ние използваме профилиране (автоматизирани анализи или прогнози въз основа на профила, създаден за вас или подобни категории хора) и автоматизирано вземане на решения, за да ви осигурим съдържание и комуникации с добавена стойност. Например това могат да бъдат персонализирани предложения, реклами и други маркетингови материали, които според нас ще са по-полезни за вас от стандартните маркетингови материали. Това може да бъде също да определим какво, кога и как трябва да персонализираме за вас, за да оптимизираме вашето обслужване, например кога да ви изпратим подходящи материали, да персонализираме началната ви страница или използването на Grundfos Product Center и др. Както е посочено по-горе, това означава, че можем да използваме данни, съдържащи се например в системата ни за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), заедно с данни за регистъра на покупките, използването на софтуерните приложения или на други предложения, хронологията на обслужването, търсенията в нашия уебсайт, активността в социалните медии и др., за да получим по-добра представа за вашето поведение и изисквания като клиент или потребител.

Доколкото е възможно, ние ще анонимизираме и обобщаваме данни, когато извършваме анализи и събираме статистически данни.

Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, свързано с такъв директен маркетинг. Може да имате право да възразите и при други обстоятелства. Доколкото сте обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, която поражда правни последици за вас или по друг начин ви засяга значително, имате право да изискате обработката да се извършва от човек. Вижте "Вашите права" по-долу.

 

Съхраняване на лични данни

Личните данни, събрани за целите, посочени по-горе, ще се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо за съответната цел. Така например:

 • Когато създадете Grundfos акаунт, ще получите имейл за потвърждение на акаунта и до два имейла за напомняне. Ако не сте потвърдили акаунта си след 7 дни, личните ви данни ще бъдат изтрити. Наред с това, ако не сте проявили активност в продължение на две години (24 месеца), Grundfos акаунтът ви ще бъде изтрит заедно с личните ви данни. Преди изтриването ще получите две напомняния по имейл след изтичането на 23 месеца неактивност.
 • Ако сте клиент или доставчик или вашият работодател е такъв, ние ще запазим вашите данни за контакт дотогава, докато имаме активни взаимоотношения с вас. Когато взаимоотношенията бъдат преустановени, личните данни ще се съхраняват за допълнителен период, за да се гарантира, че можем да възстановим връзката, ако е необходимо, или толкова дълго, колкото се изисква от приложимото законодателство, и толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира правилното изпълнение на всички останали договорни задължения.
 • Ако някога сте били потребител на нашите цифрови предложения, можем да запазим личните ви данни за разумен период от време след деактивирането, за да улесним повторното активиране и използваемостта на предлаганите цифрови предложения, ако решите да се върнете към цифровото ни предложение по-късно. Ще определим периода на съхранение въз основа на преценката ни за реалистичен период, в който потребителите може да се върнат.
 • Лични данни, свързани с финансови, трансакционни, данъчни/митнически операции и нормативни изисквания (като данни за фактуриране, получени или извършени плащания, резултати от проверки за санкционни режими и др.) ще се съхраняват толкова дълго, колкото се изисква съгласно приложимото законодателство, или толкова дълго, колкото е необходимо за осигуряване на правилното изпълнение на договорните задължения.
 • Разговорите с отдела за клиентска поддръжка и телефонният номер на повикващия ще се съхраняват в продължение на три месеца. С цел поддържане на отчетност за направените покупки и сключените споразумения архивите или документите може да се съхраняват за по-дълъг период, ако сте закупили продукт или услуга по телефона. 

Ако бъде заведено или насрочено съдебно или дисциплинарно производство, личните данни могат да бъдат съхранявани до приключването на въпросното производство, включително всички евентуални периоди на обжалване, след което ще бъдат заличени или архивирани.

Когато личните данни бъдат изтрити, данните (включително информация за поведението) може да се съхраняват в анонимизирана форма, която не позволява да бъдете идентифицирани.

 

Вашите права

Винаги имате правата, посочени по-долу:

Оттегляне на съгласието: Ако сте декларирали съгласие за обработка на вашите лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещ ефект. Такова оттегляне на съгласието не влияе на законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето на съгласието, или обработването, извършено по силата на правно основание, различно от предоставянето на съгласие.

В зависимост от местонахождението ви и от приложимите закони, включително GDPR, може да се възползвате и от следните права:

Право на достъп: Може да имате право да получите от нас информация дали се обработват лични данни, отнасящи се до вас, и, ако това е така, да поискате достъп до тези лични данни. Предоставената информация включва – наред с останалото – целите на обработката, категорията на обработваните лични данни и получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити. Това право не е абсолютно и интересите на други лица може да ограничат правото ви на достъп до тази информация. Може да имате право да получите копие от обработваните лични данни. За поисканите от вас допълнителни копия може да изискаме разумна такса въз основа на понесените административни разходи.

Право на корекция: Може да имате право да изискате от нас корекция на неточни лични данни, отнасящи се до вас. В зависимост от целите на обработката, може да имате право на допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Право на заличаване ("правото да бъдеш забравен"): При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас изтриването на лични данни, отнасящи се до вас, и ние може да имаме задължението да изтрием такива лични данни.

Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас ограничаване на обработката на личните ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще подлежат на обработка от нас само за определени цели.

Право на възражение: При определени обстоятелства може да имате право да възразите на основание на конкретната ситуация или – когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг – да възразите по всяко време срещу обработката на вашите лични данни от нас, в който случай може да бъдем задължени да прекратим обработката на вашите лични данни.

Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства може да имате право да получавате личните данни, отнасящи се до вас, които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и може да имате право да предоставяте тези данни на трета страна без възпрепятстване от наша страна.

Право на подаване на жалба: Ако смятате, че обработването на вашите лични данни нарушава GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган – по-специално в държавата-членка на ЕС или ЕИП, в която пребивавате, работите или където е извършено предполагаемото нарушение. Правото да подадете жалба до вашия местен надзорен орган може да е валидно и извън ЕС/ЕИП в зависимост от вашето местопребиваване.

 

Служители по защита на данните и информация за контакт

Ако имате въпроси по отношение на настоящата политика за защита на личните данни или обработката на личните ви данни или ако желаете да упражните някое от вашите права, както е посочено по-горе, можете да се свържете с Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

В случай, че местното търговско представителство на Grundfos е съвместен администратор на данни заедно с Grundfos Holding A/S, можете да намерите информация за контакт с вашето местно търговско представителство тук.

Някои компании от групата Grundfos имат назначени служители по защита на личните данни (DPO). Техните данни за контакт можете да намерите тук.

Промени в политиката за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме или допълваме тази политика за защита на личните данни по всяко време. Ако промените в политиката за защита на личните данни бъдат счетени за съществени и значими, ще бъдете изрично информирани за това, например чрез имейл или в нашия уебсайт. Политиката за защита на личните данни в сила в даден момент винаги ще бъде достъпна в нашия уебсайт.