Артикул

Постигане на екологична устойчивост чрез иновативни цифрови решения

Иновациите винаги са били важна част от Grundfos. От години преосмисляме своя подход към системите за отопление, вентилация, климатизация и водоснабдяване и днес разполагаме с помпи, чиято ефективност е възможно най-близка до максималната.

Но можем да отидем по-далеч, като впрегнем силата на цифровизацията и преминем към интелигентни решения със свързаност.

Свързаността е движеща сила за цифровизацията

За да разгърнем истинския потенциал на цифровизацията и да повишим екологичната устойчивост на нашата дейност, нашите устройства трябва да са свързани. Ето защо променяме нашата продуктова стратегия, за да се съсредоточим върху постепенното премахване на помпите с фиксирана работна скорост и преминаване към електронни помпи.

Стремим се към свързаност, която се простира отвъд кръга на нашите собствени решения. Защото сме само един от играчите и не можем да решим водните и климатичните проблеми на света сами. Трябва да работим заедно с правилните партньори, за да разработим иновативни решения, съобразени с нуждите на клиента.

Ето защо ключова част от нашия процес на иновации е да включим нашите клиенти в различните етапи на разработка. 

Цифровизацията може да осигури по-интелигентни решения със свързаност.

Внедряването на система за управление на потреблението на енергия и използването на нови уреди може да спести 20-30% енергия.

Данните могат да осигурят спестяване на енергия

Инсталирането на система за управление на потреблението на енергия заедно с нови ефективни уреди в дома или сградата може да осигури спестяване на енергия от 20% до 30%. По същество колкото повече данни имаме, толкова повече и по-добри анализи можем да получим.

Ние смятаме, че трябва да възприемем цялостна концепция за системите, съчетаваща високоефективни помпи, интелигентни системи за управление и цифрови платформи, които комуникират помежду си, за да оптимизират потреблението в реално време.

Гледайте филма, за да разберете как разработваме иновативни цифрови решения, които могат да осигурят намаляване на потреблението на енергия в търговски сгради.

Изтеглете бяла книга за това как интелигентните помпи ви носят повече ползи и ефективност, като същевременно намаляват потреблението на енергия, или разгледайте пълните подробности, документация и спецификации на интелигентните помпи на Grundfos.