Uzlabots dzesēta ūdens lietojums

Kā TPE3 var palīdzēt optimizēt dzesēta ūdens lietojuma veidu? Uzziniet šeit.

Laipni lūgti šajā TPE3 Ecademy sesijā, kur pastāstīsim par sūkņa TPEvairāku sūkņu vadības funkciju un to, kā sūkni TPE3 var izmantot, lai optimizētu dzesēta ūdens lietojumu. Sūknis TPE3 ir aprīkots ar unikālu bezvadu tehnoloģiju, kas ļauj paralēli uzstādīt līdz pat četriem sūkņiem un tos tiešā veidā savienot. Šī bezvadu tehnoloģija ir integrēta visos sūkņos TPE3, tādēļ citas sūkņa vadības ierīces nav nepieciešamas.

Pēc savienošanas sūkņus var darbināt dažādos vadības režīmos. Mainīgas darbības režīmā sūkņi darbojas pārmaiņus, lai nodrošinātu vienmērīgu darba laiku. Rezerves režīmā viens un tas pats sūknis darbojas pastāvīgi, un rezerves sūknis tiek iedarbināts uz 30 sekundēm reizi dienā. Tādējādi ir pieejama alternatīva gadījumā, ja darba sūknis pārstās darboties.

Kaskādes režīmā vairākus sūkņus var darbināt vienlaikus, vienmērīgi sadalot slodzi. Vēl viena jauna TPE3 iespēja ir vairāku vedējierīču funkcija. Ja ir savienoti vairāki sūkņi TPE3, viens no tiem vienmēr tiek norādīts kā vedējierīces sūknis. Vairāku vedējierīču funkcija gādā par drošību gadījumā, ja vedējierīces sūknis pārstāj darboties.

Kļūmes gadījumā vairāku vedējierīču funkcija gādā par to, lai atlikušie sūkņi automātiski piešķirtu kādam sūknim vedējierīces sūkņa statusu, tādējādi turpinot uzticamu sistēmas darbību. Aplūkosim vienu lietojuma veidu, kurā sūkņus TPEvar izmantot novatoriskā veidā: dzesēta ūdens sistēmu optimizācija. Vispirms pastāstīsim par tradicionālu dzesētā ūdens sistēmu.

Šīs sistēmas bieži tiek konstruētas, izmantojot primāru un sekundāru kontūru un pastāvīgu plūsmu primārajā kontūrā. Kā alternatīvu tradicionālajai sistēmai iesakām izmantot dzesēta ūdens sistēmu, kurā darbojas tikai primārais kontūrs un maināma plūsma. Šāda sistēma ir daudz efektīvāka.

Primārās sūknēšanas sistēmas ar maināmu plūsmu izmanto maināmas ietilpības dzesētājus un primāros sūkņus ar maināmu plūsmu, lai nodrošinātu mainīgo nepieciešamību pēc dzesēta ūdens. Primārā sūknēšana ar maināmu plūsmu ir ekonomiskāka un energoefektīvāka dzesēta ūdens ražošanas sistēmā, turklāt sistēmā nekad nav liekas plūsmas.

Tomēr viens no izaicinājumiem primārās sūknēšanas sistēmā ar maināmu plūsmu ir nepieciešamība uzturēt minimālo ūdens plūsmas ātrumu dzesētājā arī mazas plūsmas apstākļos, kad nepieciešamība pēc dzesēta ūdens var būt mazāka par dzesētāja minimālo plūsmu. Lai uzturētu minimālo ūdens plūsmas ātrumu visā dzesētājā, apvadā starp plūsmu un atgriezi var uzstādīt sūkni TPE3.

Sūknis tiek vadīts konstanta diferenciālā spiediena režīmā, gādājot par pastāvīgu spiedienu un tādējādi arī pietiekamu plūsmu virs iztvaicētāja. Tādējādi tiek novērsta iztvaicētāja sasalšana un dzesētāja atslēgšana. Tagad pastāstīsim par sūkņa primāro kontūru. Šajā gadījumā trīs sūkņi ir uzstādīti un savstarpēji savienoti bezvadu režīmā, neizmantojot nekādas ārējas vadāmierīces.

Maināmā ātruma sūkņi tiek darbināti kaskādes režīmā. Sūkņu uzdevums ir uzturēt spiedienu maināmās plūsmas sistēmā gan mazas, gan lielas noslodzes apstākļos. Sūkņu TPE3 efektivitāte tiek vadīta proporcionālā spiediena režīmā, pamatojoties uz sūknī integrētajiem diferenciālā spiediena sensoriem. Integrētais diferenciālais spiediens sniedz sūkņiem iespēju darboties efektīvi vairākos vadības režīmos, neizmantojot nekādus ārējus spiediena sensorus cauruļu sistēmā.

Ar šo pabeidzam pārskatu par dzesēta ūdens sistēmas alternatīvo konstrukciju. Ceram, ka palīdzējām izprast, kādēļ primārā kontūra sistēma, kas darbojas ar maināmu plūsmu, ir daudz efektīvāka par tradicionāli konstruētām sistēmām. 

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata