Sistēmas optimizācijas TPE3 sūknis

Uzziniet par TPE3 integrēto siltumenerģijas mērītāju, delta T vadību, plūsmas ierobežojuma funkciju un citām īpašībām

Šajā video uzzināsit par TPE3 svarīgākajām īpašībām un lietojuma veidiem. TPE3 ir rindsūknis, kas paredzēts komerciālām ēkām, tomēr mēs to uzskatām par vairāk nekā parastu sūkni. Pastāstīsim, kas padara šo sūkni īpašu. TPE3 darbības pamatā ir vairākas uzlabotas funkcijas, piemēram, jaunais delta T vadības režīms, plūsmas ierobežošanas funkcija, iebūvēts siltumenerģijas mērītājs, integrēta bezvadu vairāku sūkņu vadība un gandrīz neierobežotas iespējas izveidot savienojumu ar ārējiem sensoriem.

Viss sākas ar modernu Grundfos sūkni, kas aprīkots ar visām jaunākajām funkcijām. Tomēr papildus tām sūknis TPE3 ir aprīkots ar dažām pavisam jaunām funkcijām, kas palīdz optimizēt sistēmu un lietojumu, kam sūknis paredzēts. Vispirms pastāstīsim par delta T vadības režīmu. Delta T vadības režīms sniedz iespēju darbināt sūkni, pamatojoties uz noteikto plūsmas un atgriezes temperatūras atšķirību.

To var paveikt vieglāk nekā jebkad agrāk. Pievienojiet vienu vai divus ārējos sensorus tieši sūknim TPEun ļaujiet sūknim uzņemties vadību pār sistēmas plūsmas vajadzībām, pamatojoties uz temperatūru starpību. Papildu aprīkojums nav nepieciešams. Sūknis TPE3 ir aprīkots arī ar unikālu bezvadu tehnoloģiju, kas sniedz iespēju izveidot tiešu savienojumu ar citiem TPE3 sūkņiem — līdz pat četriem atsevišķiem sūkņiem.

Sūkņi tiks darbināti pēc vienotas vadības principa kaskādes režīmā, mainīgas darbības režīmā vai rezerves režīmā, neizmantojot nekādu citu sūkņa vadības ierīci. Sūknis TPE3 nodrošina arī plūsmas ierobežošanas funkciju, tādēļ sistēmā nav jāizmanto sūkņa droseļvārsts. Vēl viena jauna funkcija ir TPEiebūvētais siltumenerģijas mērītājs.

Tas nozīmē, ka tiek novērsts nelīdzsvarotas sistēmas izraisīts pārmērīgs enerģijas patēriņš. Modernais sūknis un tā uzlabotās funkcijas kopā nodrošina viedu komplektu sistēmas optimizācijai. Pastāstīsim par TPElietojuma veidiem. TPE3 ir vienots rindsūknis, ko var izmantot visās apkures sistēmās, dzesēšanas sistēmās un centralizētās enerģijas sistēmās.

Sniegsim dažus piemērus, lai demonstrētu, kā jaunā sūkņa TPE3 funkcijas uzlabo vispārējo sistēmas efektivitāti, nodrošinot uzlabotu komponentu aizsardzību, uzlabotu sistēmas uzraudzību, uzlabotu sistēmas vadību un samazinātu enerģijas patēriņu. Izmantojiet sūkni TPE3 kopā ar apkures katlu sistēmām bez kondensācijas, lai nodrošinātu uzlabotu apkures katla aizsardzību un samazinātas darbības izmaksas.

Izmantojiet sūkni TPE3 kopā ar ārēju temperatūras sensoru, kas nosaka atgriezes ūdens temperatūru. Pielāgojot plūsmu apvadā, sūknis kontrolē apkures katlā ieplūstošā ūdens temperatūru un tādējādi pastāvīgi nodrošina vajadzīgo temperatūru. Izmantojiet sūkni TPEvienas virknes apkures sistēmās un uzlabojiet sistēmu efektivitāti.

Vienas virknes sistēmās parasti tiek izmantota konstrukcija ar pastāvīgu plūsmu. Tādēļ zemas noslodzes situācijās sistēmas atgriezes temperatūra ir paaugstināta. Sūknis TPE3 novērš šo problēmu, uzraugot plūsmu un atgriezes ūdens temperatūru. Tādējādi sūknis var pielāgot darbības efektivitāti faktiskajai temperatūru starpībai un uzturēt sākotnēji paredzēto delta T vērtību.

Izmantojiet sūkni TPE3 siltuma reģenerācijas sistēmās, lai samazinātu ūdens temperatūru un izmaksas. Cirkulācijas siltuma reģenerācijas sistēmām jādarbojas tikai laikā, kad temperatūras atšķirība starp gaisu ārpus telpām un telpās pārsniedz 2–3 °C. Sūknis TPE3 sniedz iespēju pievienot divus temperatūras sensorus, un sūknis pielāgos cirkulācijas plūsmu sistēmā faktiskajām vajadzībām, pamatojoties uz temperatūru starpību.

Izmantojiet sūkni TPE3 karstā ūdens cirkulācijas sistēmā mājsaimniecībā, lai varētu kontrolēt karstā ūdens temperatūru un ietaupīt naudu. Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmās karsts ūdens ir nepieciešams uzreiz pēc ūdens krāna iedarbināšanas. Parasti droselēts sūknis ar pastāvīgu ātrumu darbojas visu diennakti, lai to nodrošinātu, tomēr tādējādi tiek izniekota enerģija.

Lietojiet sūkni TPEnemainīgas temperatūras vadības režīmā. Pamatojoties uz signālu, kas saņemts no sūkņa iekšējās temperatūras sensora, sūknis pastāvīgi pielāgo darba efektivitāti faktiskajām vajadzībām tādā veidā, kas ļauj uzturēt pastāvīgu vajadzīgo ūdens temperatūru. 

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata