TPE2 salīdzinājums ar TPE3 — kā veikt pareizo izvēli

Uzziniet, kuros gadījumos izmantot TPE2 un TPE3

Šajā sesijā runāsim par sūkņu TPE2 un TPE3 atšķirībām un uzzināsim, kurās situācijās TPE2 ir pareizā izvēle. Sūknis TPE3 ir aprīkots ar dažām pavisam jaunām funkcijām, kas palīdz optimizēt sistēmu un lietojumu, kam sūknis paredzēts. Šādu funkciju piemēri ir delta T vadības režīms, iebūvēts siltumenerģijas mērītājs, plūsmas ierobežojuma funkcija, kā arī integrēts delta P sensors un temperatūras sensors.

Šīs funkcijas sniedz sūkņiem iespēju darboties efektīvi vairākos vadības režīmos, neizmantojot nekādus ārējus spiediena vai temperatūras sensorus. Tādēļ iesakām vienmēr apsvērt sūkni TPE3 kā pirmo izvēli. Tomēr sūknis TPE2 ir aprīkots ar dažām funkcijām, kas nav pieejamas sūknī TPE3.

Ja sūkņu sistēmā ir nepieciešamas tieši šīs īpašības, izvēlieties sūkni TPE2. Šīs funkcijas ir uzlabotā uzdotās vērtības ietekmes funkcija un ierobežojuma pārsniegšanas funkcija. Parunāsim par šīm divām funkcijām. Uzlabotā uzdotās vērtības ietekmes funkcija ļauj definēt individuāli izvēlētus parametrus, kas nosaka sūkņa darba efektivitātes izmaiņas.

Šādu parametru piemēri ir āra temperatūra vai temperatūru starpība. Aplūkosim cirkulācijas siltuma reģenerācijas sistēmu, kur plūsmai jābūt atkarīgai no temperatūru starpības divās gaisa plūsmās. Ja temperatūru starpība ir liela, arī sūknim jādarbojas efektīvi. Ja temperatūru starpība ir maza, sūkņa darbības efektivitāte ir jāsamazina.

Sasniedzot konkrētu temperatūru, sūkņa darbība ir jāaptur. Izmantojot uzlaboto uzdotās vērtības ietekmes funkciju, sūkņa darba efektivitāte tiks mainīta atbilstoši temperatūras starpībai abās gaisa plūsmās.

Arī ierobežojuma pārsniegšanas funkcija sniedz iespēju pielāgot sūkņa darbību. Izmantojot šo funkciju, varat izvēlēties konkrētu parametru, piemēram, spiedienu vai temperatūru, kam jāietekmē sūkņa darbība — jums ir jāiestata šī parametra ierobežojums.

Izmantosim iepriekšējo piemēru. Kad delta T sasniedz un pārsniedz noteiktu vērtību vai ierobežojumu, kas šajā gadījumā ir 2 °C, sūknis pārstās darboties, līdz delta T vērtība atkal pārsniegs definētu ierobežojumu.

Šajā gadījumā tā ir delta T vērtība 3 °C. Noslēgumā: ja ir nepieciešama iespēja izveidot individuālus parametrus sūkņa darbības vadībai, izvēlieties sūkni TPE2. Visos pārējos gadījumos ir ieteicams izvēlēties sūkni TPE3, kas nodrošina daudzas jaunas funkcijas un priekšrocības. 

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata