Kā dalītā sūknēšana optimizē HVAC sistēmas uzstādīšanu

Šajā modulī mēs sniegsim jums vairāk zināšanu un pamatinformācijas par jūsu HVAC sistēmas uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un integrēšanu ēkas vadības sistēmā (BMS). Jūs uzzināsiet par to, kā Grundfos dalītais sūknēšanas risinājums padara šo procesu ātrāku un vieglāku, novēršot nepieciešamību pēc balansēšanas un vadības vārstiem.

Vai zinājāt, ka vidēji 30-40% enerģijas  komerciālajā ēkā patērē HVAC sistēmas?  

Uzlabojot HVAC energoefektivitāti, komerciālās  ēkās var samazināt ekspluatācijas izdevumus,  palielināt īpašuma vērtību un uzlabot darbinieku komfortu.  

Šajā modulī mēs sniegsim jums vairāk zināšanu un pamatinformācijas par:  

- Jūsu HVAC sistēmas uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un  integrāciju ar ēkas pārvaldības sistēmām jeb BMS; 

- un  Kā optimizēt šo procesu un padarīt to ātrāku un vieglāku.  Komponentu un/vai risinājumu uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un  integrācija BMS sistēmā ir beigu aktivitātes pirms  HVAC sistēmas nodošanas ekspluatācijā un klienta rīcībā.  Tomēr tieši šajā procesā visbiežāk rodas kļūdas,  tiek ignorēta paraugprakse un netiek veiktas nepieciešamās procedūras.  

Aplūkosim vienu no izaicinājumiem, ko esam noteikuši  kā svarīgu minēto problēmu novēršanai  – respektīvi,  kā uzlabot laikietilpīgo balansēšanas un nodošanas ekspluatācijā procesu.  

Viens no šī izaicinājuma galvenajiem cēloņiem  bieži ir plašais uzstādīto balansēšanas vārstu skaits un dažādie veidi,  tāpēc balansēšanas un ekspluatācijā nodošanas process bieži aizņem ilgu laiku  un palielina risku, ka sistēma nav pareizi balansēta –  ja vispār ir.  

Rezultāts ir neapmierinošs iekštelpu klimats un komforts,  kas var samazināt telpu iemītnieku apmierinātību.  

Tomēr Grundfos var novērst šīs problēmas ar novatorisku  dalītas sūknēšanas pieeju, kas aizstāj balansēšanu un kontrolvārstus,  apvadvārstus un sekundāros sūkņus.  

Izmantojot dalītos sūkņus,  sistēmu automātiski balansē Grundfos sūkņi,  kas atrodas sistēmā katra klienta kontūrā,  piemēram, gaisa apstrādes iekārtas vai maināma gaisa tilpuma iekārtas.  

Primāro sūkņu vadību iespējams pilnībā integrēt ēkas BMS sistēmā.  Papildus  šī pieeja ļauj samazināt primāro  sūkņu nepieciešamo veiktspēju līdz 50%.  

Mēs esam pieredzējuši, kā dalītās sūknēšanas koncepcija  nodrošina būtiskus kapitāla un ekspluatācijas izdevumu ietaupījumus, jo:  

- balansēšana un vadības vārsti šādā procesā kļūst lieki;  

- primārā sūkņa veiktspējas prasības iespējams samazināt uz pusi;  

- sistēma tiek balansēta automātiski, un nav  nepieciešams laikietilpīgs balansēšanas un nodošanas ekspluatācijā process;  

- un tādējādi  tiek uzlabots iekštelpu klimats un iemītnieku komforts.  Ar to noslēdzam šo moduli par to, kā Grundfos dalītās sūknēšanas risinājums  optimizē HVAC sistēmas, padarot lieku nodošanas ekspluatācijā procesu.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe