Kā integrēti HVAC risinājumi uzlabo ēkas veiktspēju

Šajā modulī mēs sniegsim jums vairāk zināšanu un pamatinformāciju par HVAC sistēmas veiktspējas optimizēšanu un risinājumu meklēšanu efektivitātes uzlabošanai. Jūs uzzināsiet par to, kā Grundfos MIXIT jaucējloka sistēmas uzstādīšana var būt līdz pat 25% ekonomiski izdevīgāka nekā citi tradicionālie risinājumi.

Vai zinājāt, ka gandrīz visas komerciālās ēkas  nespēj nodrošināt oglekļa emisiju rādītājus,  kas norādīti prasībās, un tikai 2% no jaunajām komerciālām ēkām  nodrošina veiktspēju, kas atbilst projekta aprēķiniem?  

Jebkurš uzņēmums, kas izstrādājis celtniecības projektus,  apzinās, ka būvniecība gandrīz vienmēr ir ilgāka un izmaksā vairāk, nekā plānots,  un pastāv liels risks, ka ēkas komunikācijas nedarbojas, kā paredzēts.  

Iespējamās sekas ir ēkas komunikāciju pielāgošana  un optimizēšana pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.  

Šajā modulī mēs sniegsim jums vairāk informācijas  par jūsu HVAC sistēmas veiktspējas optimizēšanu  un risinājumu meklēšanu, lai uzlabotu efektivitāti.  

Ēkas efektivitāte un veiktspēja ir galvenais rādītājs praktiski jebkurai ēkai.  Komerciālām ēkām ir jānodrošina laba veiktspēja visu ekspluatācijas laiku.  Tāpēc HVAC sistēmas ir jāprojektē, jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā  saskaņā ar labāko praksi un ar visefektīvāko tehnoloģiju.  Kad arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta  energoefektivitātei un atbilstībai noteikumiem,  HVAC sistēmas ir nepārtraukti jāoptimizē, lai samazinātu izmaksas,  resursu patēriņu un emisijas.  Šīs problēmas atzīst visi, kas nodarbojas ar komerciālo  ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.  Taču vispirms apspriedīsim vienu no problēmām, ko esam identificējuši  kā tikpat svarīgu, lai palielinātu ēkas komunikāciju veiktspēju:  tā ir sarežģītība un nepieciešamais laiks, lai izvēlētos atbilstošus komponentus.  Šis uzdevums var tikt izpildīts nepareizi, jo šādu iekārtu projektēšana ir sarežģīta,  un potenciāli pieejami daudz dažādi komponenti no dažādiem piegādātājiem.  Turklāt katra komponenta lielums jāizvērtē atsevišķi,  un ir jābūt noteiktam saderības līmenim, lai  komponenti sistēmā būtu saderīgi un darbotos kopā.  

HVAC sistēmu izbūve ar komponentiem no vairākiem piegādātājiem  var izrādīties sarežģīta un ne vienmēr rentabla.  Tas var nozīmēt arī to, ka netiek ieviestas jaunas sistēmas,  kaut gan tās varētu būt ekonomiski izdevīgākas un energoefektīvākas.  Bet, ja nu jūs varētu izvairīties no laikietilpīgā  un sarežģītā uzdevuma savienot kopā savrupus komponentus?  

Grundfos MIXIT integrētie jaucējloki  ļauj izlaist iegādes un piegādes laiku,  kā arī sarežģīto montāžas procesu, lai apvienotu atsevišķus komponentus.  Mūsu risinājumi ir gatavi darbam un pārbaudīti rūpnīcā, piedāvājot  viegli pieslēdzamu sūkņa risinājumu, kas darbojas uzreiz pēc uzstādīšanas,  un arī tā aizņem minimālu laiku.  

MIXIT jaucējloka risinājums optimizē HVAC sistēmas veiktspēju  un uzlabo efektivitāti.  Jūs iegūstat tehniskas priekšrocības, jo varat:  

- samazināt patērēto laiku izvēlei un izmēru noteikšanai,  jo MIXIT aizstāj vairāk nekā 10 atsevišķus komponentus;  

- izvēlēties 2 vai 3 kanālu vārstu,  kas ir neatkarīgs no spiediena;  samazināt saistīto risku, nodrošinot sadarbspēju  starp sistēmas komponentiem un sistēmas kvalitāti;  

- samazināt sarežģītību, izmantojot Grundfos kā pilna servisa sniedzēju  un kontaktpersonu; 

- un nodrošināt kvalitāti  un veiktspējas apliecinājumu ar rūpnīcā pārbaudītiem komponentiem.  

Izmantojot ievērojamu ietaupījumu, ko sniedz Grundfos MIXIT risinājums,  jūsu ieguvumi ir:  

- līdz 20% mazāks laika patēriņš komponentu izvēlei un izmēru noteikšanai; 

- un  līdz 25% lielāks ekonomiskais izdevīgums nekā citiem tradicionālajiem risinājumiem.  

Ar to noslēdzam moduli par HVAC sistēmas  veiktspējas optimizēšanu, lai uzlabotu ēku efektivitāti.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe