Kā modulārās HVAC sistēmas uzlabo ēkas veiktspēju

Šajā modulī mēs apskatīsim, kā jūs varat izvairīties no grūtībām, projektējot, izvēloties un nosakot izmēru HVAC komponentiem, kā arī izstrādājot neatbilstošas vai kļūdainas specifikācijas. Jūs uzzināsiet par to, kā Grundfos modulārajam risinājumam ir nepieciešams līdz pat 50% mazāk vietas, kas maksimāli palielina ēkas iznomājamo kvadrātmetru daudzumu.

Vai zinājāt, ka 76% no jaunajiem būvniecības  projektiem pārsniedz budžetu par vairāk nekā 25%,  un 60% ir vismaz 10% aizkavēšanās no plānotā termiņa?  

Tāds bija nepatīkamais secinājums, kad Malaizijas universitāte  uzsāka pētījumu, lai noteiktu celtniecības projektu  termiņu kavējumu mērogu un izmaksu efektivitāti.  Faktiski 92% no visiem jauniem būvniecības projektiem pārsniedza termiņu un budžetu.  

Diemžēl būvniecības nozare visā pasaulē saskaras ar sliktu veiktspēju,  kas noved pie kavējumiem un izmaksu pārsniegšanas.

Tie ir faktori, kas ir būtiski jebkura projekta veiksmīgai īstenošanai.  Šajā modulī mēs apskatīsim, kā izvairīties no:  

- grūtībām, projektējot, izvēloties un nosakot HVAC komponentu izmērus; 

- un  neatbilstošām vai kļūdainām specifikācijām.  

Vienkāršs un ērts HVAC sistēmu projektēšanas process ir svarīgs faktors,  lai nodrošinātu labu sistēmas darbību pēc nodošanas ekspluatācijā.  Tomēr  projektētāji, kas atbildīgi par detalizētu shēmu,  rasējumu un specifikāciju izstrādi, bieži saskaras ar laika trūkumu.

Tāpēc process var rezultēties ar bojātiem iepirkuma materiāliem vai projektiem,  kas nespēj piepildīt klienta prasības.  Šīs problēmas ietekmē visus, kas strādā ar  plānošanu, projektēšanu, izmēru noteikšanu un komponentu izvēli,  to specifikāciju izstrādi, iepirkumu veikšanu  un līgumu slēgšanu saistībā ar HVAC projektiem.  

Taču vispirms apspriedīsim vienu no problēmām,  ko esam noteikuši kā būtisku minēto problēmu novēršanai  – ierobežota vieta iekārtu uzstādīšanai.  

Bieži vien tehniskās instalācijas tiek veiktas  nepiemērota izmēra tehniskā aprīkojuma telpās,  kas palielina apkopes un uzturēšanas darbu izmaksas  un apgrūtina apkopes veikšanu uz vietas.  No otras puses,  ja tehniskajam aprīkojumam tiek izmantots pārāk daudz vietas,  tas samazina ēkas platības efektīvu izmantošanu.  

Platība, kas tiek izmantota tehniskajām telpām,  samazina ēkas iemītniekiem pieejamo maksas platību.  Tomēr  investoru lielās cerības attiecībā uz ēkas veiktspēju,  kā arī tehnisko specifikācijas prasības iespējams  sasniegt vieglāk, izmantojot gatavus HVAC risinājumus.  

Grundfos modulārās HVAC sistēmas optimizē jūsu  HVAC sistēmas veiktspēju un uzlabo efektivitāti.  Jūs iegūstat tehniskas priekšrocības, jo varat:  

- samazināt HVAC sistēmas platību,  nodrošinot maksimālu rentabilitāti no iznomājamo kvadrātmetru daudzuma;  

- palielināt HVAC sistēmas veiktspēju,  jo Grundfos modulārās sistēmas ir iepriekš samontētas,  iepriekš pārbaudītas un tiek piegādātas gatavas ekspluatācijai tieši no rūpnīcas;  

- samaziniet laiku, ko patērē atsevišķu komponentu izvēlei un izmēru noteikšanai;  

- samaziniet procesa sarežģītību ar Grundfos kā  pilna servisa sniedzēju un kontaktpersonu; 

- un  nodrošiniet kvalitāti un veiktspējas apliecinājumu ar rūpnīcā veiktām pārbaudēm.  

Faktiski, iepriekš sagatavota moduļu tipa konstrukcija  tiek uzskatīta par “zaļu” pieeju būvniecībā,  un materiālu izlietojuma līmenis ir labāks rūpnīcas ražošanas procesā.  

Modulāra risinājuma izmantošana nozīmē, ka varat optimizēt  HVAC sistēmas veiktspēju, lai uzlabotu ēku efektivitāti.  radot ievērojamus ietaupījumus, jo:  

- nepieciešams līdz 50% mazāk vietas,  kas maksimāli palielina iznomājamo kvadrātmetru daudzumu; 

- un  materiālu atgriezumu samazinājums tikai 2 līdz 3%,  jo HVAC moduļu rūpnieciska ražošana  ir daudz efektīvāka nekā montāža uz vietas.  

Ar to noslēdzam šo moduli par to, kā modulāras  HVAC sistēmas var uzlabot ēkas veiktspēju.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe