Ievads ALPHA2 vadības režīmos

Gūstiet ieskatu 10 pieejamos ALPHA2 vadības režīmos, tostarp fiksētā ātruma režīmos, pastāvīgā un proporcionālā spiediena režīmos, kā arī AUTOADAPT — augstākās tehnoloģijas vadības režīmā.

Šis Grundfos Ecademy virtuālo mācību uzdevums sniegs ieskatu  10 vadības režīmos, kas ir pieejami Alpha2 cirkulācijas sūknī.  

Mēs sāksim ar visvienkāršākajiem vadības režīmiem — fiksētā ātruma režīmiem —  un tikai pēc tam aplūkosim pastāvīgo spiedienu  un proporcionālo spiedienu.  Visbeidzot mēs izskaidrosim, kādi ir Alpha 2  augstākās tehnoloģijas vadības režīma AUTOADAPT lietošanas veidi  un priekšrocības.  

Visvienkāršākie Alpha2 sūkņu vadības režīmi ir fiksētā ātruma režīmi.  Ja ir izvēlēti šie režīmi, sūknis darbojas pastāvīgā ātrumā  — zemā, vidējā vai augstā.  

Šis ir tipiskākais veids, kādā mijiedarbojas sūkņa spiedienaugstums  — sūkņa spēks vai spēja pacelt šķidrumu noteiktā augstumā  — un tā plūsmas ātrums jeb spēja ātri pārvietot šķidrumu.  

Ja ir jāpārvieto šķidrums pie fiksēta ātruma, tiek zaudēts gandrīz viss spēks,  un, ja šķidrums ir tikpat kā nekustīgs, sūknis izmanto visu savu jaudu,  lai to iekustinātu. 

Šie vadības režīmi ir ļoti novecojuši,  taču dažreiz tiem ir pieejamas visefektīvākās alternatīvas  dažos šauri specializētos lietošanas veidos,  piemēram, vienas caurules sistēmās,  vai karstā ūdens tvertnes sistēmās ar trim apvada vārstiem  uzpildes iekārtās, kurās tiek izmantots cietais kurināmais.  

Tāpat ņemiet vērā, ka fiksētā ātruma vadības režīmus nekad nevajadzētu izmantot  sistēmās, kam ir radiatora termoregulācijas ventiļi.  

Trīs pastāvīgā spiediena režīmi — I, II un III  — ļauj Alpha2 sūknim sistēmā saglabāt nemainīgi zemu,  vidēji zemu vai augstu spiedienu neatkarīgi no patēriņa apjoma.  

Tādā veidā sūknis, vienkāršiem vārdiem runājot, taupa savu “spēku”,  it īpaši gadījumos, kad šķidrums sistēmā pārvietojas lēni.  

Pastāvīgā spiediena režīmi ir piemērotākie zemgrīdas apkures sistēmām,  taču tos bieži izmanto arī termoregulācijas ventiļu sistēmās,  kurās ir automātiskie apvada vārsti.  Iepazīstoties ar proporcionālā spiediena režīmiem,  mēs aplūkojam jau daudz augstākas tehnoloģijas vadības režīmus.  

Proporcionālais spiediens nozīmē, ka spiediens pielāgojas patēriņam  — sūknis kļūst “spēcīgāks”, kad plūsma ir augsta,  un kļūst “vājāks” pie zemas plūsmas. 

Tādā veidā  tiek palielināta energoefektivitāte. Tas ir piemērots  risinājums divu cauruļu sistēmām ar radiatoru termoregulācijas ventiļiem,  kādas ir sastopamas vairākumā mājsaimniecību apkures sistēmu.  

Taču proporcionālais spiediens ir tikai ievads,  jo tagad mēs aplūkosim pašu Grundfos izstrādāto vadības režīmu  un priekšrocības.  

AUTOADAPT darbības pamatā tiek izmantotas proporcionālā spiediena vadības  priekšrocības, un Grundfos to izstrādāja lietošanai divu cauruļu sistēmās.  

Saskaņā ar statistiku tā būtu visefektīvākā vadības režīma izvēle  vairāk nekā 80% sistēmu, kurās var izmantot Alpha2 sūkņus.  

Tādēļ AUTOADAPT ir augstas tehnoloģijas vadības režīms,  kurš analizē apkures sistēmu,  sākot no tās iestatītā ražīguma punkta proporcionālā spiediena līknē  AUTOADAPT zonas vidū.  

Pāris dienu laikā  AUTOADAPT apgūst visus iespējamos apkures sistēmas datus,  balstoties uz termostata darbību, tostarp to, kad un cik bieži tas tiek izmantots.  

Ja tiek atklāts labāks, daudz efektīvāks veids, kā apkurināt klienta mājokli,  AUTOADAPT pats atrod šo ražīguma punktu un proporcionālā spiediena līkni.  

Alpha2 sūkņos AUTOADAPT ir ražotāja noklusējuma iestatījums,  un vairāk nekā 80% gadījumu tas ir ieteicamais vadības režīms.  

Taču, ja jums ir jāmaina Alpha2 vadības režīmi,  to var paveikt ar vienu pogas spiedienu. Vienkārši atkārtoti  nospiediet sākumā esošo pogu, līdz tiek izvēlēts vēlamais vadības režīms.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 5
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 30 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe