36 - Pamatprincipi un sūkņu tipi

36 - Pamatprincipi un sūkņu tipi

Vai ir nepieciešams atsvaidzināt pamatzināšanas par to, kā sūkņi darbojas un kādas ir to kategorijas? Šis kurss sniedz atbildes un iepazīstina ar GRUNDFOS ražoto sūkņu galvenajiem tipiem. 

Sākt kursu

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 5
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata

Kursa pārskats

00:02:23

Par sūkņiem un diviem galvenajiem sūkņu tipiem

Īsa vispārēja iepazīstināšana ar tilpumsūkņiem un centrbēdzes sūkņiem.

GRUNDFOS sūkņu tipi

GRUNDFOS ražo 10 galveno tipu sūkņus. Izpētiet tos šeit. 

Galvenie darbrata tipi

Atsvaidziniet savu izpratni par vienu no galvenajiem sūkņa komponentiem, proti, par darbratu.

Par sūkņa līknēm

Šajā īsajā rakstā tiek sniegts vispusīgs skatījums uz sūkņa līknēm. 

Centrbēdzes sūkņu tipi

Kas ir centrbēdzes sūknis, un kādi ir tā galvenie varianti. 

Pārbaudiet savas zināšanas

Atbildiet uz dažiem jautājumiem, lai pārbaudītu iemācīto