AUTOADAPT padziļināti

<
>

Kopsavilkums

Mājas apkures sistēmas cirkulācijas sūkņi ar regulējamu ātrumu ir bijuši pieejami kopš deviņdesmito gadu sākuma. Lielākajai daļai šo cirkulācijas sūkņu ir iebūvētas sūkņa vadības līknes, kas pielāgo ātrumu un līdz ar to spiedienu faktiskajai plūsmai un siltuma pieprasījumam. Cirkulācijas sūkņiem parasti ir dažādas sūkņa vadības līknes, lai pielāgotos izmaiņām apkures sistēmās. Tādējādi var vēl vairāk uzlabot komfortu un samazināt enerģijas patēriņu. Lai izmantotu šīs opcijas priekšrocības, pēc cirkulācijas sūkņa uzstādīšanas ir pareizi jāiestata tā vadības līkne. Vairākumā gadījumu tas nav iespējams, jo nav pieejama informācija par konkrēto apkures sistēmu. Šajā dokumentā ir aprakstīta jauna vadības metode AUTOADAPT, kas automātiski pielāgo cirkulācijas sūkņa iestatījumu tai apkures sistēmai, kurā tas ir uzstādīts. Cirkulācijas sūkņi ar funkciju AUTOADAPT mēra un analizē apkures sistēmas raksturlielumus darbības laikā un attiecīgi pielāgo sūkņa vadības līknes iestatījumu. Laukizmēģinājumu rezultāti Vācijā liecina, ka 75% gadījumu funkcija AUTOADAPT izvēlējās iestatīt tādu pašu komforta līmeni un mazāku enerģijas patēriņu.