Kā darbojas AUTOADAPT

Padziļinātāk izziniet AUTOADAPT tehnoloģiju un tās darbības principus.

Ir labi zināms, ka optimālu cirkulācijas sūkņa vadību apkures sistēmā  vislabāk var nodrošināt, kontrolējot sūkņa spiedienu  proporcionālā spiediena līknē. 

Tomēr jūs ļoti labi zināt,  ka apkures vajadzību aprēķināšana un labākā iestatījuma prognozēšana  jaunās un arī modernizētās iekārtās  ir samērā sarežģīta. 

Jo optimālā pozīcija ir atkarīga no korelējošiem faktoriem,  piemēram, mājas lieluma un apkures sistēmas,  katla veida, slodzes un pieprasījuma izmaiņām. 

AUTOADAPT pastāvīgi analizē tendenču līknes  paredzamajā plūsmā un spiedienā  un automātiski pielāgo vadības līkni  konkrētās sistēmas prasībām. 

Tehnoloģija veic pielāgojumus apkures sistēmas prasībām,  pirms tiek sasniegts sūkņa līknes maksimums,  tādējādi Alpha 2 var pielāgot proporcionālā spiediena līkni  gan uz augšu, gan uz leju, lai palielinātu komfortu vai samazinātu enerģijas patēriņu. 

Tagad aplūkosim, kā AUTOADAPT analizē prasības un maina iestatījumus,  lai nodrošinātu atbilstību mājas apkures vajadzībām. 

Pat tad, ja apkures pieprasījums ir visaugstākais,  Alpha 2 automātiski atlasa optimālo darba punktu.

Samazinoties apkures pieprasījumam, Alpha 2 nekavējoties veic pielāgojumus. 

Ja ēka ir jāapkurina nedaudz vai nav jāapkurina vispār,  Alpha 2 darbojas ar minimālu ātrumu līdz 4 vatiem.

Alpha 2 automātiski pielāgojas pastāvīgajām izmaiņām —  gan tad, ja pieprasījums palielinās, gan arī tad, ja tas samazinās. 

Kā redzat, AUTOADAPT pielāgojas sistēmas sezonālajām prasībām,  neietekmējot komfortu mājās.      

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 7
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 25 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata