Sūkņu loma centralizētās enerģijas sistēmās

Ielūkojieties aizkulisēs un uzziniet, kāpēc sūkņi ir centralizētās enerģijas darbības pamatā.

Centralizētā enerģija ir energoefektīvs risinājums, un, ja to piemēro pareizi, tas var būt arī visilgtspējīgākais. Bet kā tas darbojas? Un kā enerģija tiek nogādāta no pirmā punkta līdz pēdējam? Vispirms darbojas vairāki sūkņi, kopā veidojot sekmīgu centralizētās enerģijas sistēmu. Tie gādā, lai ūdens ceļš no centrālās stacijas līdz atsevišķām mājām būtu iespējami energoefektīvs un uzticams.

Šim uzdevumam kā izejas punktu izmantosim kombinēto apkures un enerģijas staciju, ko dēvē arī par koģenerācijas staciju. Detalizēti aplūkosim procesu, kura gaitā vairāki sūkņi pārveido enerģiju par uzkarsētu vai atdzesētu ūdeni. Darba gaitā aplūkosim katru darbību, uzsverot katra sūkņa nozīmi. Sāksim ar jau pieminēto koģenerācijas staciju.

Šeit tiek ražota centralizētā enerģija, izmantojot tādu degvielu kā biomasa, saules enerģija, vēja enerģija un citas. Šis process aktivizē ūdens novirzīšanu uz dzīvojamām mājām un rūpnieciskajām ēkām. Kad ūdens ir izsūknēts ceļā uz apakšstacijām, tas beidzot ir gatavs sadalei pa mājsaimniecībām, lai kontrolētu iekštelpu temperatūru un uzsildītu ūdeni.

Lai gan šajā piemērā ir paskaidrots, kā enerģija tiek ražota kombinētajā siltuma un enerģijas stacijā, centralizētās enerģijas sistēmas process būtībā ir nemainīgs neatkarīgi no jūsu izmantotās spēkstacijas veida. Katrs sūknis ķēdē ir svarīgs zobrats mehānismā, ko dēvē par centralizētās enerģijas sistēmu. Kopā sūkņi gādā par to, lai centralizētā enerģija būtu ilgtspējīgākais, energoefektīvākais un izdevīgākais risinājumu enerģētikas problēmām. Viss sākas centrālajā stacijā.

Galvenie sūkņi šajās stacijās ir centralizētās enerģijas sistēmas kodols. To mērķis ir sadalīt lielu daudzumu ūdens sadales sistēmā. Ūdens mērotā ceļa garuma dēļ ir svarīgi, lai tie būtu veidoti izturīgi un uzticami un kalpotu pēc iespējas ilgāk. Pirms ūdens sadales ir ļoti svarīgi, lai kvalitāte atbilstu noteiktajiem standartiem.

Lai to garantētu, ūdens pastāvīgi jāfiltrē. Plūsmas filtra sūkņi atkārtot cirkulē aptuveni 10% no kopējās plūsmas caur sietfiltru. Sietfiltrs parasti atrodas pie vadības vārstiem un palīdz atsijāt sārņus, piemēram, gružus un citus materiālus, kas var iekļūt caurulēs. Ir ļoti svarīgi likvidēt sārņus, jo tādējādi tiek novērsts sistēmas efektivitātes samazinājums. Apkures katla šunta sūkņi uztur sistēmas veiktspēju, atkārtoti cirkulējot ūdeni apkures katlā.

Tādējādi sūkņi panāk, ka temperatūras atšķirības starp apkures katla augšdaļu un lejasdaļu nav pārmērīgas. Tas samazina kondensācijas risku, kas ir ļoti svarīgi apkures katliem, kuru konstrukcija nav paredzēta kondensācijai. Sliktākajā gadījumā kondensācija var izraisīt rūsu un samazināt sistēmas kalpošanas laiku.

Apkures katla šunta sūknis palīdz novērst šīs problēmas, līdz ar to panākot daudz ilgāku kalpošanas laiku. Lull siltumsūkņi nodrošina ātru iedarbināšanu un apkures katlu optimālu aizsardzību. Tie nodrošina vienmērīgu ūdens plūsmu caur apkures katlu pat tad, ja tas ir gaidstāves režīmā. Un līdz ar to sistēmu var nekavējoties restartēt, iepriekš atkārtoti neuzsildot ūdeni. Dūmvadu gāzes temperatūra var būtiski ietekmēt apkures katla vispārējo efektivitāti.

Uzstādot ekonomaizeri starp apkures katlu un skursteni, tas kontrolē apkures katla dūmvadu gāzi. Tādējādi visa absorbētā enerģija tiek izmantota lietderīgi. Uzstādot dūmvadu gāzes ekonomaizeru, var samazināt degvielas izmaksas par līdz pat 15%. Šajā posmā ūdens, kam esam izsekojuši no centrālās stacijas, ir sasniedzis galapunktu.

Sadales sūkņi pievada ūdeni no apakšstacijām individuālajiem patērētājiem, un pavisam drīz radiatori ir piepildīti ar karstu ūdeni, un var regulēt mājokļa temperatūru. Lai sasniegtu attālos apgabalus, sūkņus var izvietot arī tālāk sistēmā. Tādējādi var arī samazināt sistēmas spiedienu. Ir svarīgi uzstādīt arī jaucējlokus.

Tie kontrolē centralizētās siltumapgādes plūsmu un temperatūru atbilstoši dažādu patērētāju temperatūras prasībām un izmanto ilgtspējīgus enerģijas avotus noteiktos tīkla apgabalos. Visas šīs fāzes kopā veido sekmīgu centralizētās enerģijas sistēmu, vienlaikus skaidri uzsverot, kāpēc centralizētā enerģija ir nākotnei piemērotākais enerģijas risinājums. Vēl pēdējo reizi aplūkosim katra sūkņa funkcijas un ieguvumus. Galvenais sūknis: sadala ūdeni sadales centrālēm.

Apkures katla šunta sūknis: atkārtoti cirkulē ūdeni un samazina kondensāta veidošanos. Plūsmas filtra sūknis: attīra atkārtoti cirkulēto ūdeni no visiem sārņiem. Lull siltumsūknis: nodrošina ātru iedarbināšanu un apkures katla optimālu aizsardzību. Dūmvadu gāzes ekonomaizers: atdzesē dūmvadu gāzi, mazinot degvielas izmaksas par līdz 15%. Sadales sūknis: sadala enerģiju atsevišķām mājām. 

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe