Ievads dzīves cikla izmaksu pārskatā

Iepazīstiet sūknēšanas sistēmas slēptās izmaksas

LCC nozīmē “Dzīves cikla izmaksas”,  un tas ir jēdziens, ko izmanto, lai noteiktu sūkņa vai sūknēšanas sistēmas  kopējās izmaksas laika gaitā. 

Mēs parādīsim jums vissvarīgākos faktorus dzīves cikla izmaksu aprēķināšanā  Kāpēc ir svarīgi uzzināt par dzīves cikla izmaksām? 

Kad mēs veicam ieguldījumus jaunā sūknēšanas sistēmā vai nomainām veco,  mēs cenšamies koncentrēties uz tām izmaksām,  kas ir visredzamākās – sākotnējām izmaksām. 

Taču 20 gadu laikā  sākotnējās izmaksas veido tikai nelielu daļu no kopējām izmaksām  — tā ir aisberga redzamā daļa. 

Zem šīs virsmas slēpjas izmaksas,  kurām ir tikpat svarīgi pievērst uzmanību.  Tās ir  uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā izmaksas,  enerģijas izmaksas,  ekspluatācijas izmaksas,  apkopes izmaksas,  dīkstāves izmaksas,  vides aizsardzības izmaksas un  ekspluatācijas izbeigšanas un utilizēšanas izmaksas  Kad mēs saliekam visas šīs izmaksas kopā,  mēs iegūstam sūknēšanas sistēmas kopējās izmaksas ilgākā laika periodā. 

Ja runa ir par komerciālām ēkām, piemēram,  lielām biroju ēkām, slimnīcām un tirdzniecības centriem,  trīs svarīgākie faktori dzīves cikla izmaksu aprēķināšanā ir  sākotnējās izmaksas, ko veido iegādes cena,  apkopes izmaksas  un sistēmas enerģijas patēriņa izmaksas. 

Tas nozīmē, ka sūknim ir vairāk nekā viena cena  Tātad papildus iegādes cenai, kas ietilpst sākotnējās izmaksās,  jums ir jāņem vērā arī apkopes izmaksas laika gaitā  Un beigās jums nevajadzētu aizmirst arī visdārgāko elementu no visiem  — enerģijas izmaksas  Tātad, kad veicat ieguldījumus jaunā sūknī,  jums ir jāpārliecinās, ka esat ņēmis vērā visus trīs izmaksu komponentus.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 6 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe