Sūkņa plūsmas aprēķināšana

Uzziniet, kā aprēķināt sūkņa plūsmu.

Lai aprēķinātu no sūkņa nepieciešamo plūsmu,  vispirms analizēsim sūkņa izmēru noteikšanas aspektus.

Sūkņa izmēru noteikšana attiecas uz atbilstoša sūkņa izvēli,  kas spēj nodrošināt nepieciešamo plūsmu un spiedienaugstumu ar maksimālu efektivitāti. 

Lai iegūtu atbilstošus datus ekspluatācijas apstākļiem,  sūkņa piegādātājs parasti izvēlas sūkni ar lielāko efektivitāti  norādītajam ekspluatācijas apstākļu kopumam. 

Lai noteiktu ekspluatācijas apstākļus, jums jāaprēķina attiecīgie dati. 

Ļaujiet mums saprast, kā to izdarīt. 

Lai veiktu aprēķinus, jums jānosaka ūdens daudzums,  kas jāizmanto dienas laikā maksimuma periodos. 

To iespējams aprēķināt, lauka lielumu  reizinot ar ūdens daudzumu,  parasti milimetros, kas ir jāizmanto. 

Iegūtais rezultāts ir kopējais dienas laikā lietojamais ūdens daudzums,  kuru izdalot ar sūkņa darbības laiku stundās (24 stundas),  mēs iegūstam sūkņa plūsmu m³/h. 

Šis skaitlis ir sūkņa minimālais lielums. 

Lai nodrošinātu dīkstāves un/vai apkopes laiku, parasti sūknis tiek darbināts  12 līdz 18 stundas dienā,  tāpēc izvēlieties attiecīgi lielāku sūkni. 

Piemēram, jūs vēlaties audzēt kukurūzu  20 hektāru lielā laukā, kuram ūdens tiek piegādāts no tuvējās akas. 

Evapotranspirācija jeb ETP  kukurūzai ir 11,4 mm dienā. 

Ražas efektivitāte jeb Kc ir 1. 

Ūdens zudums un sējumu izmantotais ūdens ir ETP × Kc. 

Šajā gadījumā  11,4 x 1  jeb 11,4 mm dienā. 

Pieņemsim, ka apūdeņošanas efektivitāte jeb IE ir 90 procenti. 

Attiecīgi dienā nepieciešams nedaudz vairāk ūdens,  respektīvi, 11,4 × 100/90  vai 12,7 mm dienā.  1 ha = 10 000 m². 

Tādēļ ir nepieciešams izmantot  10 000 m² x 0,0127 m  jeb 127m³/dienā uz hektāru. 

Tāpēc 20 hektāru laukam ir nepieciešams  20 x 127 m³  jeb 2540 m³/dienā. 

Tas ir identiski 106 m³ stundā. 

Ja tiek izvēlēts sūknis ar vislabāko efektivitāti 106 m³ stundā,  tam vajadzētu sūknēt 24 stundas diennaktī. 

Lai nodrošinātu sistēmas dīkstāvi un samazinātu enerģijas izmaksas,  vienmēr ir jāizvēlas lielāks sūknis,  un parasti darbības laiks ir 12 līdz 18 stundas dienā. 

Ja izvēlaties 12 stundu darbības laiku dienā,  sūknim ir jāspēj sūknēt dubults apjoms, respektīvi, 212 m³/h. 

Grundfos iegremdējamais sūknis, tips SP215,  var nodrošināt 212 m³/h,  kas ir tuvu nepieciešamajai efektivitātei. 

Tāpēc šis sūknis tika izvēlēts pašreizējam gadījumam. 

Šajā diagrammā redzama efektivitātes un spiedienaugstuma jeb NPSH  līknes Grundfos iegremdējamajam sūknim ar tipu SP215. 

Sūkņa tipa apzīmējums parasti norāda sūkņa plūsmas maksimālo efektivitāti,  šajā gadījumā 215 m³/h.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata