Slodzes profila nolasīšana sistēmas raksturlīknē

Uzziniet, kā tipisku sūkņu gadījumā lasīt slodzes profilus.

Slodzes profila izprašana sava sūkņa izmantošanā  ir būtisks elements sūkņa izvēlē,  taču pēc būtības slodzes profils ir nevis slodzes raksturlīknes,  bet gan sistēmas līknes aspekts.  Tas ir tāpēc, ka sūkņi ar nemainīgu ražīguma punktu drīz kļūs novecojuši.  

Šajā modulī  mēs aplūkosim to, kā bufera tvertnes un kontroles vārstu samazināšana,  un maiņātruma piedziņas popularizēšana  nozīmēs to, ka uz vairākumu sūkņu attieksies dažādas prasības.  

Sistēmas ūdens patēriņa modelis ir atkarīgs no lietošanas veida.  Tā, piemēram, dzīvojamā ēkā  rītos ir “pīķa stundas”, kurās karstā un aukstā ūdens patēriņš ir visaugstākais, jo  jo visi izmanto dušas,  savukārt naktī, kad visi guļ, ūdens patēriņš ir viszemākais.  

Vēl viens piemērs ir ūdens patēriņa modelis  komercēkas gaisa kondicionēšanas sistēmā,  kas ir atkarīgs no ēkas iekšpusē esošās siltuma slodzes.  To ietekmē citi faktori,  piemēram, ēkā esošo cilvēku skaits noteiktā brīdī;  klimats;  ēkas siltumizolācija;  ēkas novietojums attiecībā pret saules starojumu;  ēkas apgaismojums un  iekārtu un dzesinātāju izvēle.  

Ja mēs ņemam par piemēru zonētu apūdeņošanas sistēmu,  tad varam redzēt, ka ūdens patēriņa modelis ir atkarīgs no:  audzēto kultūraugu veida;  apūdeņošanas sistēmas veida;  nokrišņu līmeņa;  apkārtējās vides temperatūras un  iztvaikošanas un mitruma.  

Mūsu pēdējais piemērs ir par industriālu ražotni,  kurā ūdens patēriņa modelis var būt pilnībā neparedzams un saistīts ar:  ražošanas līmeņiem;  darba maiņu skaitu dienā un  īpašām ūdens prasībām attiecībā uz ražošanas iekārtām.  

Jebkuram no šiem piemēriem var noteikt slodzes profilu,  aplēšot, cik stundu dienā  sistēmai būs nepieciešama konkrēta ūdens plūsma.  Kad ir izveidots slodzes profils,  mēs varam doties uz grundfos.com un izvēlēties sev nepieciešamo sūkni.  Ja šī informācija nav pieejama,  grundfos.com mājaslapā atrodamais produkta izmēra izvēlēšanās rīks var sniegt  informāciju par nespecifiskiem slodzes profiliem daudzos lietošanas veidos.  

Visbūtiskākais apsvērums, kas jāņem vērā, izvēloties sūkni ar mainīgu plūsmu,  ir tas, ka plūsma visu laiku nav tās maksimālajā līmenī,  tāpēc ir jāizvēlas tādi sūkņi,  kas piedāvā vislabāko efektivitāti ar zemāku, bet regulārāku plūsmu.  Tas var nešķist loģiski, jo mēs sliecamies  izvēlēties sūkni, kuram ir vislabākā efektivitāte pie visaugstākās plūsmas.  Taču tādā veidā tiks patērēts vairāk enerģijas, nekā nepieciešams.  

Nākamajā piemērā mēs izvēlēsimies sūkni ūdens patēriņam  tipiskā daudzdzīvokļu namā ar 13 stāviem, kurā ir 146 dzīvokļi.  Konsultants pārraudzīja ūdens patēriņu šajā ēkā  un secināja, ka 95% no laika  ūdens patēriņš sastādīja mazāk nekā 10% no iecerētās plūsmas.  Produkta izmēra noteikšanas rīks Grundfos.com  vietnē palīdzēs izvēlēties optimālo sūkni, kas piemērots konkrētam lietojumam.  Lai sāktu, nospiediet pogu “sūkņu saime”,  “Hydro MPC”  un “Hydro MPC-E”.  Ievadiet plūsmu un spiedienaugstumu un noklikšķiniet uz bultiņas.  

Ritiniet uz leju līdz logam “Dzīves cikla izmaksu aprēķins” un paplašiniet logu.  Izvēlieties “Standarta profils”.  Tas iespējos produktu izmēra noteikšanas rīku,  ko izmantot nespecifiskas slodzes profila gadījumā spiediena paaugstināšanai.  Ir pieejamas papildu iespējas. Piemēram,  varam izvēlēties “proporcionālu spiedienu” ar nulles samazināšanos zemā plūsmā, lai  simulētu “pastāvīgu iztukšošanas spiediena” kontroli un iestatītu procentu likmi līdz  0,3%. Noklikšķiniet uz “Sākt izmēra noteikšanu”.  

Tagad izvēlieties to rezultātu, kuram ir viszemākās dzīves cikla izmaksas.  Katrs no oranžajiem aplīšiem sūkņa raksturlīknē  atbilst slodzes profila ražīguma punktam.  Jo lielāks ir oranžais aplis,  jo ilgāk sūknis darbosies šajā ražīguma punktā.  Oranžā līnija, kas šķērso oranžos apļus,  ir vadības līkne.  Tāpat sūkni var izvēlēties, izmantojot pielāgotu slodzes profilu.  Šī iespēja ir paredzēta pieredzējušiem lietotājiem.  

Lai to izdarītu, izvēlieties jaunu produktu,  izvēlieties “lietošanas veids”, ”komercēkas”  un “komerciālā ūdens spiediena paaugstināšana”.  Noklikšķiniet uz bultiņas.  Izvēlieties “Paaugstināt no bufera tvertnes”  un ievadiet vērtības laukā “Plūsma”,  “Ģeodēziskais spiedienaugstums”,  “Berzes zudumi”,  “Izplūdes spiediens”.  Šajā piemērā mēs neizmantosim berzes zudumus, lai tas atbilstu dotajam slodzes  profilam. Ritiniet uz leju.  Paplašiniet logu “Mainīt slodzes profilu”,  izvēlieties “Lietotāja profils”  un “Tiešā Q/H ievade”.  

Ņemiet vērā, ka, izmantojot šo iespēju,  maksimālajai plūsmai ir uzstādīts 25% drošības faktors.  Ievadiet slodzes profila vērtības.  Paplašiniet “Konfigurācija” un izvēlieties  “2 sūkņi” bez rezerves sūkņa.  Noklikšķiniet uz “Sākt izmēra noteikšanu”.  Jūs varat vai nu izvēlēties pirmo produktu ar viszemākajām dzīves cikla izmaksām,  vai produktu no nepieciešamās produktu saimes.  Šajā gadījumā mums ir nepieciešams Hydro MPC-E,  jo tas piedāvā zemu enerģijas patēriņu.  Slodzes profils ir svarīgs enerģijas patēriņa aplēsē,  ko var izmanto, lai salīdzinātu dažādus sūkņus.  Tagad jūs esat gatavs izmantot savas jaunās zināšanas par slodzes profiliem,  lai labāk veiktu sūkņu izvēli.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata