Kas ir sūkņa raksturlīkne?

Uzziniet, kas ir sūkņa raksturlīkne, ko tā mēra un kā to var lietot praksē.

Lai izmantotu visas savu sūkņu sniegtās iespējas,  ir svarīgi zināt, kādā veidā tie vislabāk strādā.  

Un, lai to noskaidrotu,  jums ir jāpārzina sūkņa raksturlīknes.    

Šajā modulī mēs jums sniegsim ieskatu sūkņu raksturlīknēs  un to lietošanā.  Sāksim!  

Vienkārši izsakoties,  sūkņa raksturlīkne ir sūkņa darbības grafisks attēlojums.  Tas sniedz informāciju par vairākiem sūkņa darbības elementiem,  tādā veidā palīdzot noteikt un izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko sūkni.  

Dažādiem sūkņiem ir dažādas raksturlīknes,  un to varianti ir atkarīgi no daudziem faktoriem,  tostarp no elektroenerģijas, kā arī no sūkņa darbratu izmēra un formas.  

Visvienkāršākā veida raksturlīknē  ir attēlota sūkņa plūsma (Q) un sūkņa spiedienaugstums (H).  Plūsma ir ūdens pārvietošanas ātrums hidrauliskajā sistēmā,  savukārt spiedienaugstums ir augstums, kādā sūknis var pacelt ūdeni.  

Īsumā aplūkosim dažus no visbiežāk izmantotajiem sūkņu raksturlīkņu veidiem.  

Starp tiem ir:  

-        QH līkne  

-        ŋ līkne  

-        P2 līkne  

-        NPSH līkne  

QH līkne parāda spiedienaugstumu, ko sūknis var sasniegt attiecīgā plūsmas ātrumā.  Visbiežāk to mēra metros.  Viena no priekšrocībām spiedienaugstuma mērīšanai metros  ir tāda, ka QH līkni neietekmē ūdens blīvums.  Centrbēdzes sūkņa standarta QH līknē  zemas plūsmas rezultātā rodas augsts spiedienaugstums  un augsta plūsma rada zemu spiedienaugstumu.  

Savukārt ŋ līkne mēra sūkņa efektivitāti.  Efektivitāte ir attiecība starp hidrauliskās jaudas padevi  un patērēto jaudu.  Efektivitāte ir atkarīga no sūkņa ražīguma punkta,  kas pierāda to, cik svarīgi ir izvēlēties plūsmas prasībām atbilstošu sūkni,  lai nodrošinātu, ka tas vienmēr darbojas visefektīvākās plūsmas zonas ietvarā.  

Kā nākamo aplūkosim P2 līkni.  P2 līkne mēra attiecību starp sūkņa enerģijas patēriņu un plūsmu.  Lielākajai daļai centrbēdzes sūkņu,  palielinoties plūsmai, palielinās P2 vērtība.  

Visbeidzot, ir arī NPSH līkne. NPSH apzīmē  sūkņa iesūkšanas ģeometrisko augstumu. 

Tas norāda uz minimālo absolūto spiedienu.  Lai izvairītos no kavitācijas, tam jāatrodas sūkņa iesūkšanas pusē.  

Kavitācija rodas tad, kad pārāk zema spiediena dēļ  sūknī parādās nelieli tvaika burbuļi.  

Tas var radīt sūkņa bojājumus.  NPSH vērtību mēra metros, un tā ir atkarīga no plūsmas.  

Palielinoties plūsmai, pieaug arī NPSH vērtība.  

Tas arī ir pamats ievadā par sūkņu raksturlīknēm.  Paldies par skatīšanos!  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata