Ievads MAGNA1 sūkņa C modeļa darbības iespējās

Gūstiet nelielu ieskatu par MAGNA1 sūkņa C modeli un tā lietošanas veidiem. Tāpat jums tiks sniegts ieskats par viengalvas un divgalvu sūkņiem, kā arī to, kurā gadījumā katrs no tiem ir labāk piemērots.

MAGNA1 cirkulācijas sūkņa C modelis  papildina daudzveidīgo Grundfos cirkulācijas sūkņu klāstu.  

Šajā modulī mēs sniegsim nelielu ieskatu par MAGNA1 sūkņa C modeli.  Mēs to salīdzināsim ar pārējiem Grundfos piedāvātajiem cirkulācijas sūkņiem,  kā arī izskaidrosim šī sūkņa lietojumu.  Tāpat mēs detalizēti aplūkosim divgalvu sūkņa funkcijas  un to, kuros gadījumos ieteicams izvēlēties šo sūkņa veidu.  

Sāksim!  MAGNA1, tāpat kā tā iepriekšējās versijas, ir izstrādāts, balstoties uz  to pašu uzticamo MAGNA augstas efektivitātes tehnoloģiju.  Tas galvenokārt ir paredzēts lietošanai komercēkās,  piemēram, skolās, slimnīcās un dzīvojamās ēkās.  Tā kā šim sūknim ir vienkārša vadības un monitorēšanas sistēma,  tas ir lielisks risinājums vienkāršam darbam.  

Jebkurā komercēkā MAGNA1 var uzstādīt kā galveno sūkni  neatkarīgi no tā lietojuma veida.  Pateicoties zemajām sūkņa izmaksām un augstajai efektivitātei,  tas arī lieliski nomainīs vecos, neefektīvos sūkņus ar trim ātrumiem,  kuri nesniedz tās pašas savienošanas iespējas,  kas nepieciešamas vairākumam no jaunajām ēkām.  

MAGNA1 ir piemērots vairākiem lietošanas veidiem, tostarp:  

Apkures sistēmām  

Mājsaimniecību karstā ūdens apgādes sistēmām  

Gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmām  

Zemes siltumsūkņu sistēmām  

Saules enerģijas apkures sistēmām  

Turklāt MAGNA1 spēj darboties pie šķidruma temperatūras, kas ir  diapazonā no 10c līdz +110c.  

MAGNA1 ir pieejams gan kā viengalvas, gan divgalvu sūknis.  Nākamajā šī moduļa segmentā  mēs padziļināti aplūkosim sūkņa divgalvu modeli  un kādos gadījumos to labāk izvēlēties.  

MAGNA1 divgalvu sūkņa modelim ir divas sūkņa galvas,  kas atrodas vienā un tajā pašā korpusā, un tām ir bezvadu savienojums.  Viena no sūkņa galvām darbojas kā rezerves galva.  

Ja viena no sūkņa galvām izslēdzas, otra automātiski uzsāk darbību.  Šo sauc par ražīguma/gaidstāves režīmu.  Tas nodrošina nepārtrauktu apkuri vai dzesēšanu,  atvieglojot jūsu, kā arī tiešā sūkņa lietotāja ikdienu.  

Divgalvu sūknis darbojas maiņu režīmā,  nodrošinot to, ka abu sūkņa galvu darbošanās laiks ir izlīdzināts.  Tātad kādos gadījumos labāk izvēlēties divgalvu, nevis viengalvas sūkni?  Ja nav pieļaujama sūkņa apstāšanās, tad divgalvu sūknis būs labākā izvēle.  

Tā, piemēram, slimnīcā, kur ir svarīgi, ka sūknis neatslēdzas,  ir jāizvēlas divgalvu modelis, kas strādās ražīguma/gaidstāves režīmā.

Taču dažos gadījumos viengalvas MAGNA1 sūknis būs gana piemērots  un izdevīgs risinājums. Kad divgalvu sūknis ir piemērotākais  risinājums, konsultants visbiežāk to pamatos, uzsverot, ka  ir apgādes apjomu rezerves.  

Tas ir pamata ievads par Grundfos MAGNA1 cirkulācijas sūkņa C modeli.  Veiksim apkopojumu.  

MAGNA1 sūkni galvenokārt izmanto komercēkās.  

Tas ir savienojams ar vienkāršām vadības un monitorēšanas sistēmām.  

Tas ir izstrādāts, lai darbotos vairākos lietojuma veidos —  gan kā galvenais, gan kā nomaiņas sūknis.  

kTam ir pieejami viengalvas un divgalvu modeļi.  Divgalvu modelis nodrošina nepārtrauktu apkuri un dzesēšanu,  atvieglojot gan montiera darbu, gan samazinot riskus tiešajam lietotājam,  savukārt viengalvas modelis ir finansiāli izdevīga alternatīva.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 3
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 22 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Vidēja pakāpe