MAGNA3 darbības un vadības režīmi

Atklājiet dažādos MAGNA3 darbības un vadības režīmus un uzziniet, kādas ir katra režīma iespējas.

Grundfos sūknī MAGNA3 var izmantot darbības režīmus un vadības režīmus.  

Lai izmantotu vadības režīmus,  sūknim jādarbojas parastas darbības režīmā,  kas ir rūpnīcas noklusējuma režīms.  Sūknim MAGNA3 pieejami arī trīs papildu darbības režīmi:  apturēta darbība, minimāla un maksimāla darbība.  

Parastas darbības režīmā  ir pieejams pilns MAGNA3 darbības režīma opciju klāsts,  ko sagaidāt no augstākās kvalitātes cirkulācijas sūkņa.

Savukārt viedie režīmi AUTOADAPT un FLOWADAPT  izceļ sūkni MAGNA3 konkurentu vidū.  

Ņemiet vērā, ka vadības funkciju FLOWLIMIT  var izmantot visos MAGNA3 vadības režīmos.  

Nemainīgas līknes režīms emulē fiksēta ātruma sūkņa funkciju,  kas pielāgots līdz iestatītam darba punktam un darbojas nemainīgā ātrumā.  

Sūknis MAGNA3 darbību  0–100% vada nevis spiediena asī, bet gan plūsmas asī.    Jebkura MAGNA3 modeļa maksimālā plūsma būs lielāka  nekā iepriekšējiem modeļiem ar identisku maksimālo spiedienaugstumu.  

Tomēr MAGNA3 ar maināmu ātrumu  ļauj izmantot daudz plašāku vadības algoritmu klāstu.  

Nemainīgā spiediena vadības režīms ir piemērots mainīgas plūsmas sistēmām  ar ļoti mazu spiediena zudumu un atvērtām sistēmām,  kurās cauruļu spiediena zudums ir pakļauts statiskajam spiedienaugstumam.  

Proporcionālā spiediena vadības režīmā,  ko izmanto cirkulācijas sistēmās,  sūknis nepārtraukti pielāgo savu darbību  dažādām plūsmas un spiediena prasībām. Sūknis MAGNA3  zina savu apgriezienu skaitu minūtē, jaudas patēriņa un plūsmas rādītājus,  un, balstoties uz šiem datiem, QH tabulā  aprēķina faktisko ražīguma punktu.  Sūknis pārvietojas pa regulēšanas līkni,  nosakot sūkņa griezes momentu un pielāgojot apgriezienu skaitu minūtē.  Ja pretestība ir zema vai neesoša, sistēma tiek atvērta  un sūknis paātrina darbību.  Ja pretestība ir augsta, vārsti tiek aizvērti  un sūknis palēnina darbību.  

Režīmā AUTOADAPT,  kas ir rūpnīcas noklusējuma režīms,  sūknis pastāvīgi pielāgo proporcionālā spiediena līkni  un automātiski iestata efektīvāku spiediena līkni,  nemazinot komfortu.  Tādējādi 80% sistēmu manuāla regulēšana nav nepieciešama.  Režīmā AUTOADAPT noklusējuma proporcionālā spiediena līknes  iestatījuma punkts ir 55% no sūkņa maksimālā spiedienaugstuma.  

Vārstiem atveroties,  ražīguma punkts pārvietosies pa līkni,  palielinās pagriezienu skaitu minūtē un plūsmas izlādi.  Ja sistēmā tiks sasniegts maksimālais līknes punkts,  ražīguma punkts sekos līknei un izveidos jaunu proporcionālā spiediena līkni,  pamatojoties uz jauno sistēmas ražīguma punktu.  Pēc tam process sāksies no jauna.

Vadības režīms FLOWADAPT  apvieno vadības režīmu AUTOADAPT un plūsmas ierobežojuma vadības funkciju.  

Noklusējuma plūsmas ierobežojuma iestatījums vadības režīmā FLOWADAPT  atbilst AUTOADAPT proporcionālā spiediena un maksimālā spiediena līknes krustpunktam.  Tādējādi sūknis MAGNA3 nekad nepārsniedz plūsmas ātrumu,  ļaujot ietaupīt ar atsevišķu sūkņa droseļvārstu saistītās izmaksas.  

Lietojot sūkni apkures sistēmās,  plūsmas ātrumam jāatbilst nominālajam darba punktam Q.  To aprēķina, pārrēķinot sistēmas siltuma prasības uz kilokaloriju skaitu stundās,  izmantojot pārveidošanas faktoru 0,86  un dalot šo skaitli ar temperatūras atšķirību  starp plūsmas cauruli un atgriezes cauruli.  

Aplūkosim šādu piemēru: Iztēlojieties jaunu dzīvokļu ēku ar platību 10 000 kvadrātmetru  un norādītu 500 kilovatu prasību, kurai apkure  tiek nodrošināta ar mūsdienīgiem radiatoriem ar temperatūras atšķirību 20 °C  starp plūsmas cauruli un atgriezes cauruli.  

Lai aprēķinātu MAGNA3 nominālo ražīguma punktu un arī plūsmas ierobežojumu,  reiziniet 500 kilovatus ar 0,86, lai iegūtu pārveidotu siltuma pieprasījumu  četri simti trīsdesmit kilokalorijas stundā.  Dalot šo skaitli ar divdesmit,  iegūsim nominālo darba punktu 21,5 kubikmetri stundā,  kas jānorāda kā sūkņa plūsmas ierobežojums.  

Nemainīgās temperatūras vadības režīmu izmanto mainīgas plūsmas sistēmās,  kurās jāuztur nemainīga temperatūru lietotāja definētā punktā.  

Sūknis gādā par plūsmu, un ārēja temperatūras vadība nav nepieciešama,  tomēr var izmantot ārēju temperatūras sensoru, lai ievadītu iestatījuma punktu,  kas atšķiras no sūkņa lokāli noteiktās temperatūras.  Šis vadības režīms ir paredzēts galvenokārt plašai izmantošanai  karstā ūdens cirkulācijai mājsaimniecībās. Tā regulācijas mehānisms apzināti ir lēns.  

Diferenciālās temperatūras vadības režīms nemainīgi pazemina temperatūru  apkures un dzesēšanas sistēmās.  Sūknis uzturēs nemainīgu diferenciālo temperatūru  starp sūkni un ārējo sensoru.

Visbeidzot ir pieejams nemainīgās plūsmas vadības režīms.  

To izmanto sistēmās, kurās nepieciešama  nemainīga plūsma neatkarīgi no spiediena zudumiem, piemēram,  gaisa kondicionēšanas iekārtu dzesētājos, kā arī sildīšanas vai dzesēšanas virsmās.  

Šādos gadījumos MAGNA3 sūknis automātiski regulē apgriezienu skaitu minūtē  atbilstoši mainīgai sistēmas pretestībai, lai plūsma būtu nemainīga.  

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata