MAGNA3 darbības un vadības režīmi

Atklājiet dažādos MAGNA3 darbības un vadības režīmus un uzziniet, kādas ir katra režīma iespējas.

Grundfos sūknī MAGNA3 var izmantot darbības režīmus un vadības režīmus. Lai varētu izmantot vadības režīmus, sūknim jādarbojas parastas darbības režīmā, kas ir rūpnīcas noklusējuma režīms. Sūknim MAGNA3 pieejami arī trīs papildu darbības režīmi: apturēta darbība, minimāla un maksimāla darbība.

Parastas darbības režīmā ir pieejams pilns MAGNAdarbības režīma opciju klāsts, ko sagaidāt no augstākās kvalitātes cirkulācijas sūkņa. Savukārt viedie režīmi AUTOADAPT un FLOWADAPT izceļ sūkni MAGNAkonkurentu vidū. Ņemiet vērā, ka vadības funkciju FLOWLIMIT var izmantot visos MAGNA3 vadības režīmos.

Nemainīgas līknes režīms emulē fiksēta ātruma sūkņa funkciju, kas pielāgots līdz iestatītam darba punktam un darbojas nemainīgā ātrumā. Izmantojot sūkni MAGNA3, darbība no nulles līdz 100% tiek vadīta nevis spiediena asī, bet gan plūsmas asī. Tādējādi jebkura MAGNAmodeļa maksimālā plūsma būs lielāka nekā iepriekšējiem modeļiem ar identisku maksimālo spiedienaugstumu.

Tomēr MAGNA3 ar maināmu ātrumu ļauj izmantot daudz plašāku vadības algoritmu klāstu. Nemainīgā spiediena vadības režīms ir piemērots mainīgas plūsmas sistēmām ar ļoti mazu spiediena zudumu un atvērtām sistēmām, kurās cauruļu spiediena zudums ir pakļauts statiskajam spiedienaugstumam.

Proporcionālā spiediena vadības režīmā, ko izmanto cirkulācijas sistēmās, sūknis pastāvīgi pielāgo darba efektivitāti dažādām plūsmas un spiediena prasībām. Sūknis MAGNA3 zina savu apgriezienu skaitu minūtē, jaudas patēriņa un plūsmas rādītājus, un aprēķina faktisko darba punktu QH tabulā, pamatojoties uz šiem datiem. Sūknis pārvietojas pa regulēšanas līkni, nosakot sūkņa griezes momentu un pielāgojot apgriezienu skaitu minūtē.

Ja pretestība ir zema vai neesoša, sistēma tiek atvērta un sūknis paātrina darbību. Ja pretestība ir augsta, vārsti tiek aizvērti un sūknis palēnina darbību. Režīmā AUTOADAPT, kas ir rūpnīcas noklusējuma režīms, sūknis pastāvīgi pielāgo proporcionālā spiediena līkni un automātiski iestata efektīvāku spiediena līkni, nemazinot komfortu.

Tādējādi 80% sistēmu manuāla regulēšana nav nepieciešama. Režīmā AUTOADAPT noklusējuma proporcionālā spiediena līknes iestatījuma punkts ir 55% no sūkņa maksimālā spiedienaugstuma. Vārstiem atveroties, darba punkts pārvietosies pa līkni, palielinās apgriezienu skaitu minūtē un plūsmas izlādi. Ja sistēmā tiks sasniegts maksimālais līknes punkts, darba punkts sekos līknei un izveidos jaunu proporcionālā spiediena līkni, pamatojoties uz jauno sistēmas darba punktu.

Pēc tam process sāksies no jauna. Vadības režīms FLOWADAPT apvieno vadības režīmu AUTOADAPT un plūsmas ierobežojuma vadības funkciju. Noklusējuma plūsmas ierobežojuma iestatījums vadības režīmā FLOWADAPT atbilst AUTOADAPT proporcionālā spiediena un maksimālā spiediena līknes krustpunktam.

Sūknis MAGNAnekad nepārsniedz plūsmas ātrumu, tādējādi ļaujot ietaupīt ar atsevišķu sūkņa droseļvārstu saistītās izmaksas. Apkures lietojuma veidos plūsmas ātrumam jāatbilst nominālajam darba punktam Q. To aprēķina, konvertējot sistēmas siltuma prasības par kilokaloriju skaitu stundās, izmantojot pārveidošanas faktoru nulle, komats, astoņdesmit seši un dalot šo skaitli ar temperatūras atšķirību plūsmas caurulē un atgriezes caurulē.

Aplūkosim piemēru. Iztēlojieties jaunu dzīvokļu ēku ar platību 10 000 kvadrātmetru un norādītu 500 kilovatu prasību, un nepieciešamību izmantot mūsdienīgus radiatorus ar temperatūras atšķirību 20 °C plūsmas caurulē un atgriezes caurulē.

Lai aprēķinātu MAGNA3 nominālo darba punktu un tādējādi arī plūsmas ierobežojumu, reiziniet 500 kilovatus ar nulle, komats, astoņdesmit seši, lai iegūtu pārveidotu siltuma pieprasījumu četri simti trīsdesmit kilokalorijas stundā. Dalot šo skaitli ar divdesmit, iegūsim nominālo darba punktu 21,5 kubikmetri stundā, kas jānorāda kā sūkņa plūsmas ierobežojums.

Nemainīgās temperatūras vadības režīmu izmanto mainīgas plūsmas sistēmās, kurās nepieciešams uzturēt nemainīgu temperatūru lietotāja definētā punktā. Sūknis gādā par plūsmu, un ārēja temperatūras vadība nav nepieciešama, tomēr var izmantot ārēju temperatūras sensoru, lai nodrošinātu iestatījuma punkta ievadi, kas atšķiras no sūkņa lokāli noteiktās temperatūras.

Šis vadības režīms ir paredzēts galvenokārt plaša spektra lietojumam karstā ūdens cirkulācijai mājsaimniecībās, tādēļ tā regulācijas mehānisms ir tīši lēns. Diferenciālās temperatūras vadības režīms nodrošina nemainīgu temperatūras samazināšanu apkures un dzesēšanas sistēmās. Sūknis uzturēs nemainīgu diferenciālo temperatūru starp sūkni un ārējo sensoru.

Visbeidzot ir pieejams nemainīgās plūsmas vadības režīms. To izmanto sistēmās, kurās nepieciešama nemainīga plūsma neatkarīgi no spiediena zudumiem, piemēram, gaisa kondicionēšanas iekārtu dzesētājos, kā arī sildīšanas vai dzesēšanas virsmās. Šajos lietojuma gadījumos sūknis MAGNA3 automātiski regulē apgriezienu skaitu minūtē atbilstoši mainīgai sistēmas pretestībai, lai gādātu par nemainīgu plūsmu. 

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 4
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata