Notekūdeņu pārsūknēšanas mezgla SOLOLIFT2 uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā

Iegūstiet pārskatu par to, kā uzstādīt un nodot ekspluatācijā SOLOLIFT2 šajā īsajā modulī.

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 5
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 20 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata