Raksts

Labāks veids, kā tikt galā ar sadzīves notekūdeņiem

Māju īpašnieki nevēlas domāt par sadzīves notekūdeņiem. Normālos apstākļos tiem vajadzētu vienkārši pazust kanalizācijas caurulē. Taču dažreiz notekūdeņu sistēmas var pārplūst, radot pretplūsmu, kas var izraisīt iedzīves zaudējumus, slimības vai pārcelšanos uz citu dzīvesvietu. Un horizontāla notekūdeņu sūknēšana lielākos attālumos var būt sarežģīta un dārga. Par laimi ir risinājumi sadzīves notekūdeņu sistēmu uzlabošanai.

Plūdus telpās galvenokārt izraisa pretplūsma

Kopš 1980. gada globālo plūdu un lietusgāžu skaits ir palielinājies par 50%, radot par 72% vairāk apdrošināšanas atlīdzību ar ūdeni saistītu nelaimju dēļ (a).

 

Plūdi mājā var radīt nopietnus zaudējumus un sekas māju īpašniekiem, sākot ar iedzīves zaudējumiem un pārcelšanos uz citu dzīvesvietu atjaunošanas laikā, līdz pelējuma sēnītei mājā un dažādām slimībām. Turklāt apdrošināšanas kompānijas bieži vien nemaz nav tik atsaucīgas un dažkārt pat atsakās segt zaudējumus.

Nepietiekams aprīkojums var izrādīties nelietderīgs

Plūdiem ir trīs galvenie cēloņi: stiprs lietus, pārrautas caurules vai augsts gruntsūdens līmenis. Vairumā gadījumu, kad notiek iekštelpu applūšana, iekārta nav pietiekami aprīkota, lai to novērstu.

Kas aprīkojumu padara nepietiekamu?

Nepareiza pretplūsmas novēršana - Ja pretplūdes vārsts ir uzstādīts zem kanalizācijas līmeņa, tas nenovērsīs pārplūšanu

Nav uzstādīts pretplūsmas vārsts

Nepareizs notekūdeņu sistēmas izmērs - Piemēram, notekūdeņu bedre ir pārāk maza, lai izturētu smagu lietusgāžu izraisītu ūdens slodzi

Pārāk mazs sūknis - Ja sūknis ir pārāk mazs, lai izturētu ūdens slodzi, ko rada, piemēram, no spēcīgas lietusgāzes

 

Kā samazināt applūšanas risku iekštelpās un izvairīties no saistītajām izmaksām

Virkne sūkņu risinājumu ātri un efektīvi aizvāks notekūdeņus, palīdzot izvairīties no piesārņotiem notekūdeņiem mājā, un līdz pat EUR 70,000 izmaksām par māju tīrīšanu un atjaunošanu pēc applūšanas (b).

Uzņēmuma Grundfos komanda nodarbojas ar pielāgotu risinājumu izstrādi sadzīves notekūdeņu apstrādei Šeit ir daži no mūsu risinājumiem, kas ir izstrādāti, lai apmierinātu jebkuras ar notekūdeņu novadīšanu saistītas vajadzības, un tie ir pieejami gan kā reaktīvās, gan proaktīvās stacionārās sistēmas ar pretplūsmas novēršanu:

  • Modular Uno-Duo lift
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC ūdens līmeņa pazemināšana līdz 3mm
  • Multi-box ietver visu ārkārtas situācijām nepieciešamo aprīkojumu

 

Notekūdeņu pārvietošana lielos attālumos var būt sarežģīta

Tiesiskais regulējums paredz, ka mājsaimniecības kanalizācijas cauruļvadi ir jāsavieno ar centrālajiem kanalizācijas cauruļvadiem. Taču notekūdeņu transportēšana lielos attālumos lauku vai kalnainos apvidos var būt sarežģīta. Ja nav brīvas plūsmas kanalizācijas sistēmā, kā tas bieži ir lauku vasarnīcās vai mājās jaunos attīstības rajonos, nav efektīva veida, kā pārvietot notekūdeņus. Vidējā cena par cauruļu pareizu pievienošanu komunālajai kanalizācijas sistēmai var sasniegt EUR 20,000 , un, ja tā netiek veikta pareizi, var tikt piemēroti ievērojami naudas sodi (c).

Uzņēmumā Grundfos mēs nodrošinām arī pārbaudītus risinājumus, kas paredzēti horizontālas sūknēšanas nodrošināšanai ar samazinātām uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksām. Izmantojot iebūvēto smalcināšanas sistēmu, mūsu UNILIFT APG ir paredzēts, lai efektīvi sūknētu notekūdeņus gan vertikāli, gan horizontāli, palīdzot sadzīves notekūdeņus pacelt un novadīt komunālajā kanalizācijas sistēmā neatkarīgi no tā, kur tā uzstādīta. UNILIFT APG novērš pārplūšanu, samazina smakas un var ietaupīt uzstādīšanas laiku un izmaksas.

Uzziniet vairāk par sadzīves notekūdeņu sūknēšanas prasībām

Apmeklējiet mūsu Ecademy, lai uzzinātu par sūknēšanas jautājumiem, kas saistīti ar tīrā vai pelēkā ūdens novadīšanu, notekūdeņu aizvākšanu (pat tad, ja tie satur šķiedras) vai notekūdeņu apstrādi, ieskaitot tualetes novadīšanu.

Avoti:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Piemērs, kas balstās uz aplēsēm par sliktāko scenāriju, kad, piemēram, ir jāatjauno viss pagrabs, ieskaitot sienas un iekārojumu, iedvesmojoties no www.xxxx

c) Vidējā cena, pamatojoties uz šādiem avotiem:

  • DK: www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • US: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Naudassods: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ un vidējie naudassodi DK par nepareizu kanalizācijas sistēmu.