Raksts

Spiediena paaugstināšanas sistēmas ekspluatācijas riski

Spiediena paaugstināšanas darbības slikta vadība var sabojāt sūkņus un radīt noplūdi caurulēs. Laika gaitā tas var izraisīt pārmērīgu ūdens patēriņu, aizvien pieaugošas izmaksas un pat telpu applūšanu. Tomēr ir iespēja ņemt vadību savās rokās un izvairīties no šādiem riskiem spiediena paaugstināšanas sistēmā – izmantot sūkņus SCALA.

<p>Noskatieties video un uzziniet, kā var izvairīties no šādiem ekspluatācijas riskiem vietējā spiediena paaugstināšanas sistēmā</p>Spiediena paaugstināšanas sistēmas ekspluatācijas riski

Spiediena paaugstināšanas sūkņi nav paredzēti darbībai bez ūdens. Ja ūdens tvertnē ir beidzies ūdens vai no pilsētas ūdensvada piegādātais ūdens daudzums nav pietiekams, tas var izraisīt sūkņa darbību bez ūdens, kas, iespējams, izraisīs tā pārkaršanu un galu galā iziešanu no ierindas.

Ūdens noplūde no sistēmā esošajām caurulēm var radīt bojājumus mājā un ļaunākajā gadījumā izraisīt telpu applūšanu. Pat ūdens tecēšana no skalojamās tvertnes tualetē vai pilošs dārza krāns var patērēt lielu dzeramā ūdens daudzumu un saīsināt sūkņa kalpošanas laiku, ja ūdens noplūdei nepievērš uzmanību. Tas mājas īpašniekiem var radīt pieaugošas izmaksas gan saistībā ar īpašuma remontu, gan lieliem rēķiniem par ūdeni.Viedi konstruēts sūknis

Spiediena palielināšanas sūknis, kas spēj noteikt darbības riskus un arī veikt nepieciešamo, lai nepieļautu tos. Spiediena palielināšanas sistēmas aizsardzībai veidotajiem sūkņiem SCALA1 un SCALA2 ir vairākas aizsargfunkcijas un funkcijas, kas tiek rādītas darbību panelī (SCALA2) un lietotnē GO Remote (SCALA1) kā brīdinājumi. Šie brīdinājumi ne vienmēr norāda uz sūkņa bojājumu. Vairumā gadījumu tie brīdina lietotāju par sistēmas problēmu, kurai ir jāpievērš uzmanība. Piemēram, brīdinājums par darbību bez šķidruma var norādīt par sūkņa darbībai nepietiekamu ūdens daudzumu. Tas sniedz iespēju risināt problēmas, pirms tās rada bojājumus.

SCALA sūkņos iebūvētās aizsardzības funkcijas.

  • Darbības apturēšana: izslēdz sūkni, ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par nelielu noplūdi sistēmā vai no krāna, kas nav pilnībā aizgriezts.
  • Aizsardzība pret darbību bez šķidruma: izslēdz sūkni un brīdina lietotāju par ūdens trūkumu instalācijā, lai novērstu sūkņa bojājumus.
  • Maksimālais darbības laiks: sūknis pēc noteikta laika tiek izslēgts, samazinot noplūdes risku, kad tiek sūknēts ūdens sadzīves tehnikai. Sūknim SCALA1 laika periodu var pielāgot, izmantojot Grundfos lietotni GO REMOTE.

SCALA sūknim ir iebūvētas funkcijas, kuras nodrošina optimālu ekspluatācijas drošību un komfortu visā mājā, ietaupot naudu par pārmērīgu ūdens patēriņu un novēršot īpašuma bojājumus. Tāds ir viedi konstruēts sūknis.

Vai vēlaties par to uzzināt vairāk?

Mēs varam piedāvāt speciālu mācību kursu, kas ļaus iegūt praktiskās zināšanas par mājsaimniecības ūdens spiediena paaugstināšanu un mūsu risinājumiem. Pēc mācību kursa pabeigšanas jūs saņemsiet nozīmīti.