Juridiskais teksts un politikas

Konfidencialitātes politika

Spēkā no 2020. gada 1. jūlija.

Ievads un datu pārziņi

Grundfos augstu vērtē jūsu privātumu un nopietni attiecas pret datu aizsardzību. Mēs esam apņēmušies ievērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679, turpmāk tekstā — VDAR) un citus tiesību aktus datu aizsardzības jomā, kuri ir spēkā tajās valstīs, kur mēs darbojamies. Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kādus jūsu personas datus mēs vācam, kā mēs tos vācam, kāpēc mēs tos vācam, kā mēs tos drīkstam izmantot un apmainīties ar tiem, un kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības.


Lai jums būtu vieglāk lasīt un saprast mūsu politiku, esam to sadalījuši vairākās daļās, kuras ir veltītas tipiskajai sadarbībai ar Grundfos. Uz jums var attiekties vairākas daļas: piemēram, ja esat gan klients, gan mārketinga materiālu saņēmējs, uz jums attiecas katras daļas apraksts.

Vairumā gadījumu par jūsu personas datiem atbildīgais datu pārzinis ir Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dānija. Ja jūsu personas dati tiek vākti vai apstrādāti par jums kā klientu vai mārketinga materiālu saņēmēju, datu pārzinis kopā ar

Grundfos Holding A/S ir jūsu vietējais Grundfos pārdošanas uzņēmums. Lai uzzinātu vairāk par mūsu mājaslapu sīkdatņu / pikseļu datu pārzini / pārziņiem, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs konfidencialitātes politikas beigās.

Uz jūsu personas datiem var attiekties arī vietējie tiesību akti datu aizsardzības jomā. Mēs veltām lielu uzmanību, lai nodrošinātu atbilstību vietējām prasībām, kā arī vietējā mērogā piemērojamai papildu politikai, kas tādā gadījumā būs pieejama mūsu mājaslapā.

Grundfos vāktie personas dati — kas, kā un kāpēc

Mājaslapas apmeklētāji

Ja jūs apmeklējat mūsu mājaslapas, mēs no jums vācam personas datus.

Vāktie personas dati cita starpā ietver:

 •  Ziņas par to, kā jūs nonācāt mūsu mājaslapā, piemēram, vai jūs noklikšķinājāt uz reklāmjoslas vai ieradāties no sociālo mediju platformas.
 •  Ziņas par atrašanās vietu, piemēram, jūsu pašreizējā atrašanās vieta, valsts, preferences vietējā mājaslapā (piemēram, Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us vai citā) u. c.
 •  Informācija par izmantošanu un darbībām, piemēram, jūsu IP adrese (jaukta), ziņas par jūsu darbībām mūsu mājaslapās (ieskaitot produktu meklēšanu, lapas apmeklējumu, lapā pavadīto laiku, veiktos klikšķus, ievadīto informāciju u. c.), veiktspējas un diagnostikas dati un statistika, jūsu ierīces operētājsistēma un citas specifikācijas, u. c.
 • Ar klientu atbalstu saistīta informācija, piemēram, pašapkalpošanās vai saziņas veidnēs norādītā informācija, žurnāli no tērzēšanas sesijām ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem u. c.
 • Aptauju un klientu apmierinātības pētījumu informācija, piemēram, atbildes uz aptaujām, Grundfos vai Grundfos darbiniekiem sniegtās atsauksmes u. c.

Personas datus par mājaslapas apmeklētājiem mēs vācam no to darbībām mājaslapā, piemēram, sīkdatņu vai pikseļu izmantošanas (vairāk informācijas skatiet mūsu sīkdatņu politikā). Mēs varam vākt un saņemt personas datus arī no trešām personām, piemēram, Grundfos sociālo mediju platformām, mājaslapām un biznesa partneriem, vai no publiski pieejamiem avotiem.


Personas datus mēs izmantojam, lai uzlabotu savus pakalpojumus un lai uzzinātu vairāk par mūsu apmeklētāju paradumiem. To mēs darām ar analīzes un statistikas palīdzību, kā pamatā ir mūsu vāktie dati. Jūsu personas datus mēs izmantojam arī Grundfos iekšējiem nolūkiem. Galvenie nolūki ir:

 • Grundfos piedāvājumu uzlabošana un attīstīšana, tostarp statistikas mērķiem, un lietotāju pieprasījumu analīze;
 • klientu panākumu pārvaldība, tas ir, pilna cikla klientu attiecību uzraudzība, analīze, pārvaldība un atbalsts;
 • mārketinga pakalpojumu optimizācija, pamatojoties uz zināšanām par lietotāju uzvedību un paradumiem;
 • Grundfos darbinieku apmācība, piemēram, klientu atbalstā, IT attīstībā vai pārdošanā;
 • atbalsta pakalpojumu optimizācija un attīstība;
 • kļūdu labošana un tehniskā apkope;
 • Grundfos juridisko pienākumu izpildīšana;
 • strīdu risināšana, līgumu izpilde un tiesisku prasījumu nodibināšana, izpildīšana, un aizstāvēšana.

Lai iepriekš minēto paveiktu, mēs kombinējam un bagātinām savāktos vai saņemtos datus, kā arī izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Skatiet sadaļu “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana” turpinājumā. Tas nozīmē, ka jūsu veiktie produktu meklējumi vai atsevišķu iespēju izmantošana var tikt kombinēta ar datiem no mūsu mārketinga sistēmām (ja jūs esat mārketinga materiālu saņēmējs, skatiet sadaļu “Mārketinga materiālu saņēmēji”) vai ar datiem par jūsu Grundfos kontu (ja esat reģistrēts lietotājs, skatiet sadaļu “Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji”), kas mums ļauj pielāgot saturu tieši jums, vai ka dati tiek bagātināti ar trešu personu vai mākslīgā intelekta / mašīnmācīšanās ģenerētiem datiem.

Grundfos apkopo un uzglabā visus datus, kas ceļo pa Grundfos IT infrastruktūru. Tas ietver lietotāju mijiedarbību ar savām Grundfos ierīcēm, Grundfos serveriem un pakalpojumiem un/vai jebkurām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem internetā. Dati tiek vākti, lai nodrošinātu izmeklēšanas iespējas kiber- un informācijas drošības incidentu gadījumā. 

Šim nolūkam Grundfos apstrādās šādas datu kategorijas: 

 • IP adrese
 • Piekļuves datums un laiks
 • Laika joslu atšķirība no Griničas laika (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta vietne)
 • Piekļuves statuss/HTTP statusa kods
 • Pārsūtītais datu apjoms
 • Tīmekļa vietne, kas pieprasa piekļuvi
 • Pārlūkprogramma, valodas iestatījumi, pārlūkprogrammas programmatūras operētājsistēmas versija un virsma

Tikai apstiprinātiem Grundfos IS darbiniekiem ir piekļuve šiem datiem. Visas šo datu piekļuves un izmantošanas reizes tiek reģistrētas un pārbaudītas. Turklāt cilvēku piekļuve datiem tiek izmantota tikai pēc mašīnu veiktas un automatizētas analīzes.

Mārketinga materiālu saņēmēji

Personas datus par mārketinga materiālu saņēmējiem mēs izmantojam, lai piedāvātu jums pielāgotas ziņas, informāciju, notikumus un piedāvājumus, tādējādi uzlabojot jūsu pieredzi sadarbībā ar Grundfos.


Vāktie personas dati cita starpā ietver:

 • Personiska informācija, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, paraksts, izvēlētā valoda u. c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu (darbavietas) adrese, dzīvesvietas valsts / reģions, telefona numurs, e-pasta adrese, u. c.
 • Ar darbu saistīta informācija, piemēram, nozare, amats, darba devējs, attiecības ar citām personām (piemēram, izplatītājiem vai montieriem), interešu loks u. c.
 • Informācija par saziņu ar jums, piemēram, jūsu piekrišana saņemt mārketinga materiālus, mārketinga pasākumu efektivitāte (kā jūsu klikšķi, atvērtie logi, kanāli u. c.), mārketinga preferences, produktu meklēšana un intereses, informācija par pārdošanas vizītēm, dalību pasākumos vai gadatirgos u. c.
 • Ziņas par dalību lojalitātes programmās un konkursos, piemēram, ziņas par savāktajiem punktiem un to savākšanas, izmantošanas veidu, iegūtā atlīdzība un balvas, ložu vai biļešu skaits izlozēs, atbildes viktorīnās, dalība spēlēs u. c.
 •  Aktivitāte atbilstošās trešu personu platformās, piemēram, aktivitāte sociālajos medijos (saskaņā ar jūsu piekrišanu / iestatījumiem šādos sociālajos medijos) un mūsu biznesa partneru platformās.
 • Aptauju un klientu apmierinātības pētījumu informācija, piemēram, atbildes uz aptaujām (ja vien tās nav anonīmas), Grundfos vai Grundfos darbiniekiem sniegtās atsauksmes u. c.

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums tiešā mārketinga materiālus, un mēs izmantojam jūsu personas datus, lai nodrošinātu, ka mārketinga materiāli tiek pielāgoti jūsu interesēm un specifiskiem apstākļiem, kā sīkāk norādīts iepriekš. Parasti mēs jūsu personas datus ievācam tieši no jums, piemēram, kad jūs mums norādāt savu kontaktinformāciju un piesakāties mārketinga materiālu saņemšanai. Mēs varam vākt personas datus arī no jums vai jūsu darba devēja kā klienta (skatiet sadaļu “Klienti”), vai no jūsu izmantotajiem Grundfos piedāvājumiem (piemēram, produktiem, lietotnēm vai mākoņpakalpojumiem) un Grundfos mājaslapām (skatiet sadaļu “Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji” un “Mājaslapas apmeklētāji”). Mēs varam vākt un saņemt personas datus arī no trešām personām, piemēram, Grundfos sociālo mediju platformām, mājaslapām un biznesa partneriem, vai no publiski pieejamiem avotiem.

Papildus mārketinga materiālu nodrošināšanai un jūsu saņemto mārketinga materiālu personalizēšanai mēs jūsu personas datus izmantojam arī Grundfos iekšējiem nolūkiem, ieskaitot turpmāk minēto:

 • klientu panākumu pārvaldība, tas ir, pilna cikla klientu attiecību uzraudzība, analīze, pārvaldība un atbalsts;
 • mārketinga pakalpojumu optimizēšana, piemēram, klientu pieprasījumu analizēšana, lai pielāgotu reklāmu vai sniegtu jums informāciju par jūsu esošajam portfolio pieejamajiem papildu pakalpojumiem / produktiem;
 • atbalsta pakalpojumu optimizācija un attīstība;
 • Grundfos darbinieku apmācība, piemēram, klientu atbalstā vai pārdošanā;
  * kļūdu labošana un tehniskā apkope;
 • Grundfos juridisko pienākumu, piemēram, tiesību aktu mārketinga un datu aizsardzības jomā, izpildīšana;
 • strīdu risināšana, līgumu izpilde un tiesisku prasījumu nodibināšana, izpildīšana, un aizstāvēšana.

Lai paveiktu iepriekš minēto un lai vispārīgi nodrošinātu klientu attiecības, mēs kombinējam un bagātinām savāktos vai saņemtos datus, kā arī izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Skatiet sadaļu “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana” turpinājumā. Tas nozīmē, ka mūsu klientu attiecību vadības sistēmā (CRM) glabātie dati tiek kombinēti ar mūsu mārketinga sistēmās esošajiem datiem (skatiet sadaļu “Klienti”) vai ka mēs varam kombinēt mārketinga datus ar produktu un piedāvājumu izmantošanas datiem (skatiet sadaļu “Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji”), vai ka dati tiek bagātināti ar trešu personu vai mākslīgā intelekta / mašīnmācīšanās ģenerētiem datiem. Mēs arī varam kombinēt datus, lai nodrošinātu Grundfos juridisko pienākumu izpildi.

Klienti

Ja jūs esat Grundfos klients vai ja strādājat uzņēmumā, kurš ir Grundfos klients, mēs vācam personas datus, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku jūsu vai jūsu darba devēja sadarbību ar Grundfos, tādējādi uzlabojot klientiem sniegto vērtību.

Vāktie personas dati cita starpā ietver:

 • Personiska informācija, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, paraksts, izvēlētā valoda, jūsu video / audio ieraksti un fotogrāfijas (attālināta atbalsta gadījumā) u. c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu (darbavietas) adrese, dzīvesvietas valsts / reģions, telefona numurs, e-pasta adrese, u. c.
 • Ar darbu saistīta informācija, piemēram, nozare, amats, darba devējs, attiecības ar citām personām (piemēram, izplatītājiem vai montieriem), interešu loks u. c.
 • Ar pārdošanu saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, e-pasta saziņa, informācija par pārdošanas vizītēm, dalība pasākumos vai gadatirgos, dalība tīmekļsemināros, neizpildīti pasūtījumi vai aktīvi abonementi, pirkumu / pasūtījumu vēsture, abonēšanas vēsture, tāmju vēsture, piegādes adreses, atlaides un stimuli, u. c.
 • Ar produktiem, garantiju un servisu saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, uzstādītās iekārtas, uzstādīšanas datums, garantijas statuss, pagarinātie garantijas termiņi, remontdarbu un servisa informācija, ieskaitot tehnisko apkopi un servisa apkopes, u. c.
 • Ar produktu izmantošanu un produktu statusu saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus un kādā to var saistīt ar jums kā ar klientu, piemēram, ūdens plūsma un spiediens, ūdens un notekūdens novadīšanas dati, elektropatēriņš, temperatūra, citi izmantošanas dati, kļūdu ziņojumi, tehniskā apkope, gaidāmās servisa apkopes, izmantošanas žurnāli u. c.
 • Ar lietotnes, piedāvājumu vai mājaslapas izmantošanu saistīta informācija tādā apmērā, kādā to var saistīt ar jums kā ar klientu, piemēram, kā jūs izmantojat dažādo lietotņu vai pakalpojumu iespējas (ieskaitot iespēju izmantošanu, produktu meklēšanu, lapu apmeklējumu, lapās pavadīto laiku, veiktos klikšķus vai pieskārienus, ievadīto informāciju, izmantošanas vēsturi u. c.), produktu savienojamība, dati par aktivitāti (neaktivitāti) piedāvājuma kontekstā, notikumu žurnāli, sagatavotie vai kopīgotie ziņojumi, ziņas par lejupielādētajām  / instalētajām lietotnēm vai programmām, jūsu IP adrese, veiktspējas un diagnostikas dati un statistika, versijas dati, jūsu ierīces veids, operētājsistēma un citas specifikācijas, avāriju dati, tīkla operators u. c.
 • Ar klientu atbalstu saistīta informācija, piemēram, pašapkalpošanās vai saziņas veidnēs norādītā informācija, žurnāli no tērzēšanas sesijām ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanītāja ID, zvanu audioieraksts (atkarībā no apstākļiem tam var būt nepieciešama piekrišana) vai zvana pieraksti, zvanu laiks, sarakste ar Grundfos u. c.
 • Ziņas par dalību lojalitātes programmās un konkursos, piemēram, ziņas par savāktajiem punktiem un to savākšanas, izmantošanas veidu, iegūtā atlīdzība un balvas, ložu vai biļešu skaits izlozēs, atbildes viktorīnās, dalība spēlēs u. c.
 • Ziņas par dalību Grundfos rīkotos vai atbalstītos tīklos vai kopienās, piemēram, ziņas par jūsu sadarbību ar Grundfos vai citiem dalībniekiem šādā kontekstā un attiecīgā tīkla / kopienas atbalstīšanai nepieciešamie dati.
 • Darījumu un / vai finanšu informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, rēķina rekvizīti, bankas rekvizīti, kredītkartes vai debetkartes informācija, informācija no kredītaģentūrām u. c.
 • Ziņas par vizītēm Grundfos vai citur, ja mēs uzņemam jūs vai kā citādi veicinām jūsu vizīti un apmeklējumu saistībā ar Grundfos, piemēram, jūsu iemesls apmeklējumam, uztura prasības (ja attiecināms), apmešanās, ceļojuma maršruts, pases kopija (ja nepieciešams), pastāvīgās dzīvesvietas adrese (ja nepieciešams), kontaktpersona ārkārtas gadījumā, fotogrāfijas un grupu fotogrāfijas, u. c.
 • Aktivitāte atbilstošās trešu personu platformās, piemēram, aktivitāte sociālajos medijos (saskaņā ar jūsu piekrišanu / iestatījumiem šādos sociālajos medijos) un mūsu biznesa partneru platformās.
 • Aptauju un klientu apmierinātības pētījumu informācija, piemēram, atbildes uz aptaujām, Grundfos vai Grundfos darbiniekiem sniegtās atsauksmes u. c.

Iepriekš minētie personas dati tiks vākti tikai tādā apmērā, kādā tie ir nepieciešami jūsu attiecībām un sadarbībai ar Grundfos. Parasti mēs jūsu personas datus ievācam tieši no jums vai jūsu darba devēja / kolēģiem, piemēram, kad jūs mums norādāt savu kontaktinformāciju vai iegādājaties mūsu produktu / pakalpojumu. Mēs varam vākt personas datus arī no jūsu izmantotajiem Grundfos piedāvājumiem (piemēram, produktiem, lietotnēm vai mākoņpakalpojumiem) un Grundfos mājaslapām (vairāk informācijas skatiet sadaļā “Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji” un “Mājaslapas apmeklētāji”) vai jūsu saņemtajiem mūsu mārketinga materiāliem (skatiet sadaļu “Mārketinga materiālu saņēmēji”). Mēs varam vākt un saņemt personas datus arī no trešām personām, piemēram, Grundfos sociālo mediju platformām, mājaslapām un biznesa partneriem, vai no publiski pieejamiem avotiem.

Personas datus mēs izmantojam, piemēram, lai pielāgotu piedāvājumus, uzlabotu jūsu Grundfos produktu servisu un atbalstu, kā arī veicinātu Grundfos piedāvājumu funkcionalitāti. Citiem vārdiem sakot, mēs izmantojam un analizējam personas datus, lai nodrošinātu individuālu pieeju jums kā klientam, pamatojoties uz jūsu preferencēm un sadarbību ar Grundfos, un lai nepārtraukti uzlabotu Grundfos piedāvājumus. Jūsu personas datus mēs izmantojam arī Grundfos iekšējiem nolūkiem, tostarp:

 • klientu panākumu pārvaldība, tas ir, pilna cikla klientu attiecību uzraudzība, analīze, pārvaldība un atbalsts;
 • mārketinga un pārdošanas pasākumu optimizēšana, piemēram, klientu pieprasījumu analizēšana, lai pielāgotu reklāmu vai sniegtu jums informāciju par jūsu esošajam portfolio pieejamajiem papildu pakalpojumiem / produktiem;
 • atbalsta pakalpojumu optimizācija un attīstība;
 • komunikācijas nolūki, piemēram, klientu intervijas un stāsti;
 • Grundfos darbinieku apmācība, piemēram, klientu atbalstā vai pārdošanā;
 • kļūdu labošana un tehniskā apkope;
 • klientu līgumattiecību plānošana, izpilde un pārvaldīšana, ieskaitot lietvedību un grāmatvedību;
 • krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana;
 • Grundfos juridisko pienākumu, piemēram, eksporta kontroles un muitas vai sankciju noteikumu, ievērošana;
 • strīdu risināšana, līgumu izpilde un tiesisku prasījumu nodibināšana, izpildīšana, un aizstāvēšana.

Lai paveiktu iepriekš minēto un lai vispārīgi nodrošinātu klientu attiecības, mēs kombinējam un bagātinām savāktos vai saņemtos datus, kā arī izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Skatiet sadaļu “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana” turpinājumā. Tas nozīmē, ka mūsu klientu attiecību vadības sistēmā (CRM) glabātie dati tiek kombinēti ar mūsu mārketinga sistēmās esošajiem datiem vai ka mēs varam kombinēt pārdošanas datus ar produktu izmantošanas datiem, vai ka dati tiek bagātināti ar trešu personu vai mākslīgā intelekta / mašīnmācīšanās ģenerētiem datiem. Mēs arī varam kombinēt datus, lai nodrošinātu Grundfos juridisko pienākumu izpildi, piemēram, ievērotu sankciju noteikumus.

Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji

Mēs varam vākt jūsu personas datus, ja jūs esat Grundfos digitālā piedāvājuma vai lietotnes, tostarp fiziska produkta ar viedo funkciju, īpašnieks vai lietotājs, vai ja esat Grundfos reģistrēts lietotājs (ja jums ir Grundfos konts). Ievērojiet, ka ne visi ar produktiem un pakalpojumiem / lietotnēm saistītie dati ir “personas dati” VDAR izpratnē. Personas dati ir tikai tie dati, ko var saistīt ar jums kā ar datu subjektu.

Vāktie personas dati cita starpā ietver:

 

 • Personiska informācija, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, lietotāja ID / lietotājvārds un parole, izvēlētā valoda, jūsu video / audio ieraksti un fotogrāfijas (attālināta atbalsta gadījumā) u. c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu (darbavietas) adrese, dzīvesvietas valsts / reģions, telefona numurs, e-pasta adrese, u. c.
 • Ar darbu saistīta informācija, piemēram, jūsu darba devējs / uzņēmums, interešu loks, amats u. c.
 • Ar pārdošanu saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus un kādā to var saistīt ar jums kā ar klientu, piemēram, neizpildīti pasūtījumi vai aktīvi abonementi, pirkumu / pasūtījumu vēsture, abonēšanas vēsture, piegādes adreses, atlaides un stimuli, u. c.
 • Ar produktiem, garantiju un servisu saistīta informācija, piemēram, uzstādītās iekārtas (produkta un sērijas Nr., uzstādīšanas adrese), uzstādīšanas datums, garantijas statuss, beigušās garantijas, remontdarbu un servisa informācija, ieskaitot tehnisko apkopi un servisa apkopes, u. c.
 • Ar produktu izmantošanu un produktu statusu saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, ūdens plūsma un spiediens, ūdens un notekūdens novadīšanas dati, elektropatēriņš, temperatūra, citi izmantošanas dati, kļūdu ziņojumi, tehniskā apkope, gaidāmās servisa apkopes, izmantošanas žurnāli u. c.
 • Ar lietotnes vai piedāvājumu izmantošanu saistīta informācija, piemēram, kā jūs izmantojat dažādo lietotņu vai pakalpojumu iespējas (ieskaitot iespēju izmantošanu, produktu meklēšanu, lapu apmeklējumu, lapās pavadīto laiku, veiktos klikšķus vai pieskārienus, ievadīto informāciju u. c.), produktu savienojamība, dati par aktivitāti (neaktivitāti) piedāvājuma kontekstā, notikumu žurnāli, sagatavotie vai kopīgotie ziņojumi, ziņas par lejupielādētajām  / instalētajām lietotnēm vai programmām, jūsu IP adrese, veiktspējas un diagnostikas dati un statistika, jūsu ierīces veids, operētājsistēma un citas specifikācijas, versijas dati, avāriju dati, tīkla operators u. c.
 • Aktivitāte trešu personu platformās, piemēram, aktivitāte sociālajos medijos (saskaņā ar jūsu piekrišanu / iestatījumiem šādos sociālajos medijos) un mūsu biznesa partneru platformās (saistībā ar konkrētiem piedāvājumiem).
 • Atrašanās vietas dati, piemēram, lietotāja atrašanās vieta.
 • Ar klientu atbalstu saistīta informācija, piemēram, pašapkalpošanās vai saziņas veidnēs norādītā informācija, žurnāli no tērzēšanas sesijām ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanītāja ID, zvanu audioieraksts (ja jūs tam esat piekritis) u. c.
 • Aptauju un klientu apmierinātības pētījumu informācija, piemēram, atbildes uz aptaujām, Grundfos vai Grundfos darbiniekiem sniegtās atsauksmes u. c.

Iepriekš minētie personas dati tiks vākti tikai tādā apmērā, kādā tie ir nepieciešami jūsu sadarbībai ar Grundfos un, lai jūs varētu izmantot mūsu piedāvājumus. Personas datus mēs vācam tieši no jums un no tā, kā jūs izmantojat mūsu piedāvājumus (ieskaitot fiziskos produktus, lietotnes, mākoņpakalpojumus u. c.). Piemērs tieši no jums vāktiem personas datiem: kad jūs veidojat Grundfos kontu, jūs mums norādāt savu kontaktinformāciju, lietotāja ID / lietotājvārdu, darba devēju, kā arī varat sniegt mums papildu (neobligātas) ziņas, piemēram, par savām interesēm. Atsevišķi personas dati tiks vākti tikai, ja izvēlēsieties izmantot konkrētas iespējas, piemēram, brīdinājumus vai ziņojumus, vai ja saistīsiet savu lietotni / produktu ar Grundfos kontu (ja šāda saistīšana nav obligāta). Mēs varam vākt un saņemt personas datus arī no trešām personām, piemēram, Grundfos biznesa partneriem vai ūdens piegādes / attīrīšanas organizācijām, vai no publiski pieejamiem avotiem.

Šos personas datus mēs izmantojam, lai piedāvātu jums papildu vērtību un personalizāciju, piemēram, iespējas, kas var optimizēt jūsu ūdens patēriņu, energoefektivitāti, produktu apkopi, lai sagatavotu brīdinājumus, sniegtu ziņojumus u. c. Īsāk sakot, mēs vēlamies sniegt jums vērtīgus risinājumus, un mēs gribam nepārtraukti uzlabot šos risinājumus un piedāvājumus klientiem. Ja jūs izveidojat Grundfos kontu, mēs no jums vācam personas datus, kurus izmantojam, lai izteiktu piedāvājumus, kam ir nepieciešams Grundfos konts (skatiet arī sadaļu “Klienti” un “Mārketinga materiālu saņēmēji”), lai piedāvātu jums personalizētu saturu un ieteikumus, pamatojoties uz jūsu preferencēm un sadarbību ar Grundfos, un lai nepārtraukti uzlabotu Grundfos piedāvājumus un sadarbību ar klientiem.

Jūsu personas datus mēs izmantojam arī Grundfos iekšējiem nolūkiem. Galvenie nolūki ir:

 • klientu panākumu pārvaldība, tas ir, pilna cikla klientu attiecību uzraudzība, analīze, pārvaldība un atbalsts;
 • mārketinga un pārdošanas pasākumu optimizācija, pamatojoties uz zināšanām par lietotāju uzvedību un piedāvājumu izmantošanu;
 • atbalsta pakalpojumu optimizācija un attīstība;
 • komunikācijas nolūki, piemēram, lietotāju intervijas un stāsti;
 • Grundfos darbinieku apmācība, piemēram, klientu atbalstā, tehniskajā atbalstā vai pārdošanā;
 • kļūdu labošana un tehniskā apkope;
 • lietotāju līgumattiecību plānošana, izpilde un pārvaldīšana, ieskaitot lietvedību un grāmatvedību;
 • Grundfos juridisko pienākumu, piemēram, tiesību aktu produktu atbilstības un datu aizsardzības jomā, izpildīšana;
 • strīdu risināšana, līgumu izpilde un tiesisku prasījumu nodibināšana, izpildīšana, un aizstāvēšana.

Lai iepriekš minēto paveiktu, mēs kombinējam un bagātinām savāktos vai saņemtos datus, kā arī izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Skatiet sadaļu “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana” turpinājumā. Tas nozīmē, ka mēs kombinējam datus no dažādiem produktiem un lietotnēm vai ka mēs varam kombinēt pārdošanas datus ar produktu izmantošanas datiem (skatiet sadaļu “Klienti” un “Mārketinga materiālu saņēmēji”), vai ka dati tiek bagātināti ar mākslīgā intelekta / mašīnmācīšanās ģenerētiem datiem.

Piegādātāji

Ja jūs esat vai jūsu darba devējs ir Grundfos piegādātājs vai Grundfos piegādātāja apakšuzņēmējs, mēs no jums varam vākt personas datus, lai nodrošinātu, ka mūsu biznesa attiecības norit gludi un efektīvi.

Vāktie personas dati cita starpā ietver:

 • Personiska informācija, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, lietotājvārds un parole (ja attiecināms), paraksts, izvēlētā valoda u. c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu (darbavietas) adrese, dzīvesvietas valsts / reģions, telefona numurs, e-pasta adrese, u. c.
 • Ar darbu saistīta informācija, piemēram, nozare, amats, darba devējs, attiecības ar citām personām, darba atļaujas statuss, izglītības līmenis un pabeigtie kursi / iegūtie sertifikāti (ja attiecināms) u. c.
 • Ar piegādātājiem saistīta informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, e-pasta saziņa, Grundfos piegāžu vēsture, atsauksmes, darbības izvērtējums, dalība pasākumos vai gadatirgos u. c.
 • Darījumu un / vai finanšu informācija tādā apmērā, kādā tā satur personas datus, piemēram, rēķina rekvizīti, bankas rekvizīti, informācija no kredītaģentūrām u. c.
 • Ziņas par vizītēm vai darbu Grundfos vai citur, ja mēs uzņemam jūs vai kā citādi veicinām jūsu vizīti un apmeklējumu saistībā ar Grundfos, vai ja jūs veicat darbu pie Grundfos vai Grundfos vārdā citur, piemēram, jūsu iemesls apmeklējumam (ieskaitot ziņas par darba uzdevumu), uztura prasības (ja attiecināms), apmešanās, ceļojuma maršruts, pases kopija (ja nepieciešams), pastāvīgās dzīvesvietas adrese (ja nepieciešams), kontaktpersona ārkārtas gadījumā, fotogrāfijas un grupu fotogrāfijas, u. c.
 • Piegādātāju aptauju dati, piemēram, atbildes uz aptaujām, Grundfos vai Grundfos darbiniekiem sniegtās atsauksmes u. c.

Iepriekš minētie personas dati tiks vākti tikai tādā apmērā, kādā tie ir nepieciešami jūsu kā piegādātāja attiecībām un sadarbībai ar Grundfos. Parasti mēs jūsu personas datus ievācam tieši no jums vai jūsu darba devēja / kolēģiem, piemēram, kad jūs mums norādāt savu kontaktinformāciju vai kad mēs ar jums uzsākam darījumu attiecības. Mēs varam vākt personas datus arī no tā, kā jūs izmantojat mūsu mājaslapas (skatiet sadaļu “Mājaslapas apmeklētāji” un, ja jums ir Grundfos konts, arī sadaļu “Grundfos digitālo piedāvājumu lietotāji”). Mēs varam vākt un saņemt personas datus arī no trešām personām, piemēram, Grundfos biznesa partneriem vai no publiski pieejamiem avotiem.


Mēs izmantojam personas datus ikdienas darbībā, plānošanā, lietvedībā, rēķinu apstrādē u. c. Jūsu personas datus mēs izmantojam arī tādēļ, lai nodrošinātu Grundfos juridisko pienākumu izpildi, piemēram, attiecībā uz noteiktajām sankcijām vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un pretkorupcijas pasākumiem, vai lai ievērotu Grundfos politiku, novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, pārvaldītu un izpildītu līgumu saistības, kā arī lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Mēs varam kombinēt datus, lai nodrošinātu Grundfos juridisko pienākumu izpildi, piemēram, ievērotu sankciju noteikumus un nodrošinātu mūsu piegādātāju ētikas kodeksa ievērošanu.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Atbilstoši tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, vācot un apstrādājot personas datus, atkarībā no konkrētā konteksta mēs balstāmies uz dažādiem juridiskajiem pamatiem:

 • Dažos gadījumos mēs lūdzam jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta “a” apakšpunkts), piemēram, jūsu piekrišanu saņemt mūsu tiešā mārketinga materiālus (bet ievērojiet, ka saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem dažās jurisdikcijās piekrišanas pamatā var būt nepiekrišana saņemšanai, nevis piekrišana) vai jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai mūsu mājaslapās. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta pirms atsaukuma, vai apstrādi, kas pamatojas uz citu juridisko pamatu, nevis piekrišanu.
 • Ja jūs esat Grundfos klients, digitālo piedāvājumu lietotājs, piegādātājs vai reģistrētais lietotājs, mums jūsu personas dati ļoti bieži būs jāizmanto, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar jums (kas iever mūsu Lietošanas noteikumus un / vai jebkuru ar jūsu darba devēju noslēgtu līgumu), vai sniegtu jums pakalpojumu (VDAR 6. panta 1. punkta “b” apakšpunkts). Kā piemēru varam minēt gadījumu, kad mēs dodam jums iespēju izmantot sūkņa viedās funkcionalitātes, ja jums ir pieeja lietotnei vai mākoņpakalpojumam, kad mēs mūsu IT sistēmās apstrādājam klientu un piegādātāju informāciju, lai nodrošinātu līguma saistību pārvaldīšanu, vai kad jūs piedalāties mūsu rīkotā pasākumā. Ja jūs nesniedzat mums attiecīgos personas datus, mēs varam nespēt nodrošināt jums konkrēto pakalpojumu (piemēram, piekļuvi lietotnei / mājaslapai vai viedo funkcionalitāti).
 • Mums ir jāievēro vairāki juridiski pienākumi, tostarp pienākumi grāmatvedības / lietvedības jomā, nodokļu un muitas jomā, sankciju un eksporta kontroles jomā u. c. Tādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodrošinātu, ka mēs izpildām šādus savus pienākumus (VDAR 6. panta 1. punkta “c” apakšpunkts).
 • Visbeidzot, dažos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz Grundfos leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta “f” apakšpunkts). Piemēram, mēs izmantojam datus no saviem piedāvājumiem (produktiem, pakalpojumiem un digitālajiem risinājumiem, kā lietotnes, mākoņpakalpojumi un mājaslapas), lai analizētu to izmantošanu un klientu paradumus / aktivitāti, un šo informāciju mēs pēc tam izmantojam, lai, uzlabojot savus piedāvājumus (papildu iespējas, veiktspējas optimizēšana, lietotājam pielāgots piedāvājums, tehniskā apkope u. c.), radītu vērtības gan mūsu klientiem / lietotājiem, gan Grundfos. Uz savām leģitīmajām interesēm mēs paļaujamies arī tad, kad izmantojam datus sava mārketinga, pārdošanas un citu klientiem paredzētu piedāvājumu personalizēšanai ar profilēšanas mārketinga / pārdošanas kanāla izvēles starpniecību u. c. Vēl viens piemērs ir, kad mēs jūs aicinām piedalīties pētījumā vai kad mēs ceļam, īstenojam vai aizstāvam likumīgas prasības. Mūsu leģitīmās intereses ir katrā sadaļā iepriekš norādīto iekšējo nolūku pamatā, ja vien to pamatā nav līgumsaistības vai juridisks pienākums. Jūsu kā datu subjekta interesēm vai pamattiesībām nav priekšrokas pār šīm leģitīmajām interesēm — šajā sakarā mēs uzsveram, ka mūsu leģitīmās intereses kalpo arī jūsu kā klienta, lietotāja, mārketinga materiālu saņēmēja, piegādātāja un mājaslapas apmeklētāja labā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti mūsu leģitīmo interešu vajadzībām, vērsieties pie mums, izmantojot turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.

Jūsu personas datus citam nolūkam, nekā tam, kam personas dati tika vākti sākumā, mēs apstrādāsim tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskus vai no tiesību aktiem izrietošus pienākumus (piemēram, nosūtītu datus tiesām vai kriminālvajāšanas iestādēm), ja jūs attiecīgajai apstrādei esat piekritis vai ja apstrāde ir citādi likumīga.

 

Kā mēs apmaināmies ar jūsu personas datiem un nosūtām tos

Mēs apmaināmies ar jūsu personas datiem tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu iepriekš aprakstītos nolūkus. Saņēmēju galvenās kategorijas ir:

 • Citi Grundfos grupas uzņēmumi.
 • Grundfos biznesa partneri (piemēram, piegādātāji, pārdošanas un mārketinga partneri (tostarp sociālo mediju platformas), digitālo piedāvājumu un lietu interneta partneri, loģistikas partneri, pasākumu rīkotāji, Grundfos klienti attiecībā uz īpašiem piedāvājumiem (piemēram, ūdensapgādes uzņēmumi, ūdens attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāji vai centrālapkures nodrošinātāji) u. c.).
 • IT pakalpojumu sniedzēji un datu apstrādātāji, kas darbojas Grundfos vārdā, piemēram, viesošanas pakalpojumi, IT atbalsts, mākoņpakalpojumi, lietotāja administrācijas pakalpojumi u. c.
 • Citi saņēmēji, kas nodrošina Grundfos uzņēmējdarbību, piemēram, Grundfos konsultanti un padomdevēji, partneri sankciju ievērošanas jomā u. c.
 • Citas pilnvarotas trešas personas, kam var būt nepieciešama piekļuve personas datiem vai kam tie var būt jāglabā, ja to nosaka vai pieļauj piemērojamie tiesību akti (piemēram, valsts iestādes vai citas kompetentas publiskas iestādes, tiesas, šķīrējtiesas, advokāti u. c.).

Mēs nepārdodam un nenosūtām jūsu personas datus nesaistītām trešām personām.


Atsevišķos gadījumos jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valstīm ārpus ES / EEZ. Grundfos nodrošina, lai ikviena šāda nosūtīšana tiktu veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Tas nozīmē, ka ikvienai tādai personai ārpus ES / EEZ (un valstīm, uz kurām attiecas ES lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību), kuras īpašumā nonāk jūsu personas dati, ir jānodrošina pietiekams aizsardzības līmenis, piemēram, ievērojot ES līguma standartklauzulas.


Ja jūs atrodaties ārpus ES / EEZ, jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kas atrodas ES / EEZ, vai citur ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Mēs pievēršam īpašu uzmanību tam, lai, nosūtot datus uz citu valsti, nodrošinātu vietējo prasību ievērošanu.

 

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Lai nodrošinātu jums vērtību vairojošu saturu un sadarbību, mēs izmantojam profilēšanu (automatizētu analīzi jeb prognozes, kā pamatā ir jūsu vai līdzīgas kategorijas personu profils). Tie var būt personalizēti piedāvājumi, sludinājumi un citi mārketinga materiāli, kuri, mūsuprāt, jums būtu daudz noderīgāki nekā vispārēji mārketinga materiāli. Profilēšana var tikt veikta arī tādēļ, lai noteiktu, kad un kā mums ar jums būtu jāsazinās, lai uzlabotu jūsu kā klienta vai lietotāja sadarbību ar mums, piemēram, kad piedāvāt jums piemērotus materiālus, jūsu sākumlapas vai Grundfos Produktu centra personalizēšanu u. c. Kā jau minēts iepriekš, tas nozīmē, ka mēs varam izmantot datus no, piemēram, savas klientu attiecību vadības (CRM) sistēmas, un apvienot tos ar ziņām par pirkumu vēsturi, produktu lietotni vai citu piedāvājumu izmantošanu, pakalpojumu vēsturi, informāciju par mājaslapā veikto meklēšanu, aktivitāti sociālajos tīklos u. c., lai gūtu skaidrāku priekšstatu par jūsu kā klienta vai lietotāja rīcību un vajadzībām.

Cik vien iespējams, veicot savu analīzi un gatavojot statistikas datus, mēs datus anonimizēsim un apkoposim.


Jums ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot ar šādu tiešo mārketingu saistītas profilēšanas nolūkos, un jums var būt arī tiesības iebilst citos apstākļos. Ja lēmums par jums tiek pieņemts tikai pamatojoties uz automatizētu procesu, kā rezultātā attiecībā uz jums rodas juridiskas sekas vai jūs tiekat ievērojami ietekmēts līdzīgā veidā, jums ir tiesības pieprasīt cilvēka līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Skatiet sadaļu “Jūsu tiesības” turpinājumā.

 

Personas datu saglabāšana

Iepriekš minētajiem nolūkiem vāktie personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami konkrētajam nolūkam. Piemēri:

 • Pierakstoties Grundfos kontam, jūs saņemsiet konta apstiprināšanas e-pastu un ne vairāk kā divus atgādinājuma e-pastus. Ja jūs neapstiprināsiet savu kontu pēc 7 dienām, jūsu personas dati tiks dzēsti. Un, ja nebūsiet bijis aktīvs divus gadus (24 mēnešus), jūsu Grundfos konts, ieskaitot jūsu personas datus, tiks dzēsts. Pirms dzēšanas, pēc 23 mēnešu ilgas konta neizmantošanas jūs saņemsiet divus atgādinājumus e-pastā.
 • Ja jūs esat vai jūsu darba devējs ir mūsu klients vai piegādātājs, mēs saglabāsim jūsu kontaktinformāciju tik ilgi, cik ilgi mūsu savstarpējās attiecības būs aktīvas. Ja mūsu savstarpējās attiecības vairs nav aktīvas, personas dati tiks glabāti uz papildu laiku, lai nodrošinātu mūsu iespējas atjaunot attiecības, ja tas būs nepieciešams, vai tik ilgi, cik ilgi to pieprasa piemērojamie tiesību akti, un tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu visu palikušo līgumsaistību pienācīgu izpildi.
 • Ja jūs iepriekš esat izmantojis mūsu digitālos piedāvājumus, pēc to deaktivizācijas mēs varam glabāt jūsu personas datus uz saprātīgu laiku, lai atvieglotu jūsu pievienošanu un uzlabotu digitālo piedāvājumu izmantojamību, ja kādreiz nākotnē jūs atkal izvēlētos izmantot digitālo piedāvājumu. Glabāšanas periodu mēs noteiksim, pamatojoties uz to, kas, mūsuprāt, ir reālistisks lietotāju atgriešanās termiņš.
 • Finanšu, darījumu, nodokļu / muitas un ar atbilstību saistīti personas dati (piemēram, rēķina rekvizīti, saņemtie vai veiktie maksājumi, sankciju piemērošanas pārbaudes rezultāti u. c.) tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi to pieprasa piemērojamie tiesību akti, vai tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu līgumsaistību pienācīgu izpildi.
 • Zvani klientu atbalsta centram un zvanītāja ID tiks glabāti trīs mēnešus. Lai reģistrētu veiktos pirkumus un noslēgtos līgumus, žurnāli un reģistri var tikt glabāti lgāk, ja produktu vai pakalpojumu esat iegādājies pa telefonu.

Ja tiek sākta vai plānota tiesvedība vai disciplinārlieta, personas dati var tikt glabāti līdz šādas lietas beigām, ieskaitot visus iespējamos apelācijas termiņus, bet pēc tam dati tiks dzēsti vai arhivēti.


Kad personas dati tiek izdzēsti, dati (ieskaitot informāciju par paradumiem) var tikt glabāta anonimizētā formā, proti, tā, lai jūs nevarētu identificēt.

 

Jūsu tiesības

Jums vienmēr ir šādas turpmāk norādītās tiesības.

Piekrišanas atsaukums: Ja esat devis savu piekrišanu jebkādām personas datu apstrādes darbībām, jūs šo piekrišanu jebkurā brīdī varat atsaukt. Šāds piekrišanas atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, vai apstrādi, kas pamatojas uz citu juridisko pamatu, nevis piekrišanu.

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas un ievērojot piemērojamos tiesību aktus, ieskaitot VDAR, jums var būt arī turpmāk minētās tiesības:


Piekļuves tiesības: Jums var būt tiesības saņemt mūsu apliecinājumu par to, vai attiecībā uz jums tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, pieprasīt piekļuvi attiecīgajiem personas datiem. Piekļūstot datiem, jums ir tiesības saņemt šādu informāciju: apstrādes nolūkus, attiecīgo personas datu kategorijas, personas datu saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs. Tomēr šīs nav absolūtas tiesības, un jūsu piekļuves tiesības var tikt ierobežotas ar citu personu interesēm. Jums var būt tiesības pieprasīt apstrādē esošu personas datu kopiju. Par jūsu papildus pieprasītām kopijām mēs, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, varam iekasēt saprātīgu samaksu.


Tiesības labot datus: Jums var būt tiesības panākt, lai mēs labotu neprecīzus personas datus par jums. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums var būt tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”): Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības panākt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus, un mums var būt pienākums dzēst šādus personas datus.


Tiesības ierobežot apstrādi: Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības panākt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi. Tādā gadījumā attiecīgie dati tiks atzīmēti un mēs tos drīkstēsim apstrādāt tikai noteiktos nolūkos.


Tiesības iebilst: Atsevišķos gadījumos balstoties uz iemesliem saistībā ar jūsu īpašo situāciju vai, ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, tādā gadījumā mums var būt pienākums vairs neapstrādāt jūsu personas datus.


Tiesības uz datu pārnesamību: Atsevišķos gadījumos jums var būt tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums var būt tiesības minētos datus nosūtīt citai iestādei, bet mēs tam neradīsim nekādus šķēršļus.


Tiesības iesniegt sūdzību: Ja jums šķiet, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā ES vai EEZ dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Tiesības iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei var būt pieejamas arī ārpus ES / EEZ, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu.

 

Datu aizsardzības speciālisti un to kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku vai jūsu personas datu apstrādi, vai ja vēlaties izmantot kādas no iepriekš izklāstītajām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dānija, pa telefonu +45 87 50 14 00 vai e-pastā dataprivacy@grundfos.com.


Ja jūsu vietējais Grundfos tirdzniecības uzņēmums ir datu pārzinis kopā ar Grundfos Holding A/S, jūsu vietējā tirdzniecības uzņēmuma kontaktinformāciju atradīsiet šeit.


Dažos Grundfos grupas uzņēmumos ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Viņu kontaktinformāciju varat atrast šeit.

Grozījumi konfidencialitātes politikā

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī grozīt vai papildināt šo konfidencialitātes politiku. Ja konfidencialitātes politikas grozījumi tiek uzskatīti par būtiskiem un nozīmīgiem, jūs par to tiksiet informēts, piemēram, e-pastā vai mūsu mājaslapā. Aktuālā un spēkā esošā konfidencialitātes politika vienmēr būs pieejama mūsu mājaslapā.