SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS PAR MGE-F TIPA DZINĒJIEM: JA VIEN STRĀVAS AVOTS NAV IZSLĒGTS, DZINĒJA EKSPLUATĀCIJAS VAI APKOPES DARBU LAIKĀ NENOŅEMIET SPAIĻU KĀRBAS VĀKU.

Šis drošības paziņojums informē par iespējamu apdraudējumu (elektrotriecienu), kas var rasties MGE-F tipa dzinēja (11–22 kW) ekspluatācijas vai apkopes darbu lakā. Ražots 2017. gada 14. nedēļas laikā. Šie dzinēji darbojas ar CRE, MTRE, TPE, NBE, NKE sūkņiem un vairākiem būstersūkņiem.

Šis drošības paziņojums ir jāizplata, jo mēs esam uzzinājuši par incidentiem, kas radušies, pie ieslēgta strāvas avota (ON) ekspluatējot MGE-F tipa dzinējus ar noņemtu spaiļu kārbas vāku. Šāda procedūra neatbilst Grundfos Ekspluatācijas instrukcijām un rada drošības risku, ko izraisa zem sprieguma esošas 400 V spailes.

SVARĪGI:

Jebkādus ekspluatācijas un apkopes darbus, kuru veikšanai ir jānoņem spaiļu kārbas vāks, drīkst veikt tikai tad, ja dzinējs ir izslēgts (OFF), turklāt šādus darbus drīkst veikt tikai īpaši apmācīts personāls saskaņā ar vietējiem darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem elektroinstalācijas darbu jomā.

 

Tāpat ir jāatceras, ka var būt bīstami aiztikt aktīvās daļas pat 30 minūtes pēc to atvienošanas no strāvas. Aicinām ielūkoties Grundfos Ekspluatācijas instrukcijās[1], kuras ir jāievēro obligāti:

Ja jums ir kādi jautājumi par šo paziņojumu, sazinieties ar vietējo Grundfos pārdošanas uzņēmumu.

[1] http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-2802447.pdf