09-03-2020


Saistīto produktu drošība
 

Grundfos saistītie produkti ir jāaizsargā ar ugunsmūri vai tiem ir jābūt pieslēgtiem privātam tīklam.

Ja nav uzstādīts ugunsmūris vai privātais tīkls, Grundfos produktu var apdraudēt kiberdrošības risks, padarot to neaizsargātu pret kiberuzbrukumu vai drošības apdraudējumu.
Grundfos rekomendē sākotnējās uzstādīšanas laikā nomainīt noklusējuma autentificēšanās datus (lietotājvārdu un paroli) un vēlāk paroli mainīt regulāri, kā arī tad, kad tiek atjaunināta programmaparatūra.
Tiek arī rekomendēts pastāvīgi pārbaudīt un atjaunināt visu produktu programmaparatūru, lai mazinātu apdraudējumu risku.
Turpmāk norādītās konfigurācijas ir stingri rekomendētas, un tās būtu rūpīgi jāievēro.
Ja jums rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar IT infrastruktūras speciālistu.


CIM 500


CIM 500 ir tradicionāla, tīklam pieslēgta ierīce, kas būtu jāuzstāda privātā tīklā, ko aizsargā ugunsmūris, bez ierīcei pārsūtītiem TCP portiem. To nevajadzētu pieslēgt internetam tieši. Ja jums ir nepieciešama attālināta piekļuve / porta pārsūtīšana ierīcei, izmantojiet tādu tehnoloģiju kā virtuālo privāto tīklu (VPN), lai izveidotu drošu savienojumu.
Lai izveidotu šādu risinājumu, iesakām konsultēties ar IT infrastruktūras speciālistu.
Ja Grundfos produkts CIM 500 ir režīmā 4 GRM IP (Grundfos attālināta pārvaldība), ugunsmūrim ir jāapstiprina tikai Grundfos produkta iniciēti savienojumi internetam (izejošie savienojumi).
Programmaparatūras versija v06.16.00 (un jaunākas versijas) ietver svarīgus drošības atjauninājumus, tāpēc tās ir stingri rekomendētas.

CIM 250/260 (mobilo sakaru)


Modeļi CIM 250 un 260 darbojas mobilo sakaru tīklā, un drošam interneta pieslēgumam tiem ir nepieciešams mobilo sakaru pieslēgums ar privātu interneta piekļuves punktu (APN). Neiesakām izmantot jebkuru mobilo sakaru pieslēguma risinājumu, bet gan tikai APN.
Privātais APN ir jāiegādājas pie jūsu mobilo sakaru operatora. Norādījumus par uzstādīšanu dos mobilo sakaru operators.

CU 352/354/362/372/3X2 DH


CU 3xx ir tradicionāla, tīklam pieslēgta ierīce, kas būtu jāuzstāda privātā tīklā, ko aizsargā ugunsmūris.


To nevajadzētu pieslēgt internetam tieši. Produktam nevajadzētu pārsūtīt arī nekādus TCP/IP portus.


Ja jums ir nepieciešama attālināta piekļuve ierīcei, izmantojiet tādu tehnoloģiju kā virtuālo privāto tīklu (VPN), lai izveidotu drošu savienojumu. Lai izveidotu šādu risinājumu, iesakām konsultēties ar IT infrastruktūras speciālistu.