01.06.2015.


Svarīgs drošības paziņojums par Grundfos Conlift sūkņiem


Grundfos ir izplatījis drošības paziņojumu par CONLIFT sūkņa modeli, kas izgatavots līdz 2007. gada 47. nedēļai (ieskaitot). Šajā periodā izgatavotie sūkņi noteiktos apstākļos var radīt bīstamu ugunsgrēka risku.
Grundfos ir izplatījis drošības paziņojumu par CONLIFT sūkņa modeli, kas izgatavots līdz 2007. gada 47. nedēļai (ieskaitot). Šajā periodā izgatavotie sūkņi noteiktos apstākļos var radīt bīstamu ugunsgrēka risku.
Drošība un produktu uzticamība vienmēr ir bijušas mūsu prioritātes. Tāpēc Grundfos izplata šo drošības paziņojumu, kas attiecas uz dažādās iekārtās izmantotiem kompaktiem kondensāta novadīšanas sūkņiem.
CONLIFT ir profesionālu kompaktu kondensāta novadīšanas sūkņu sērija; šie sūkņi tiek uzstādīti gan dzīvojamās, gan komerciālās ēkās. Šie produkti tiek izmantoti, ja kondensāts nevar aizplūst dabīgi vai ja kondensāta avots atrodas zem atplūstošā ūdens līmeņa. Parasti šīs iekārtas tiek pielietotas, lai novadītu kondensātu no kondensācijas katliem, skursteņiem, gaisa kondicionēšanas sistēmām, mitruma regulatoriem un dzesētājiem.
Pamatojoties uz mūsu veiktajām pārbaudēm, esam secinājuši, ka noteiktos tehniskajos apstākļos, tostarp mājsaimniecības izmantojot drošinātājus virs 10 A, CONLIFT sūkņa dzinējs, ja tas ir izgatavots līdz 2007. gada 47. nedēļai (ieskaitot), var pārkarst, kas var izraisīt sūkņa aizdegšanos.
Visi CONLIFT sūkņi, kas ir izgatavoti pēc 2007. gada 48. nedēļas (ieskaitot), ugunsbīstamības risku nerada, jo to dizains būtiski atšķiras no iepriekšējā modeļa.
Grundfos stingri aicina gala lietotājus pārbaudīt, vai viņiem nav norādītais CONLIFT sūknis, un, ja ir, nekavējoties sazināties ar savu montieri, lai vienotos par bezmaksas nomaiņu.
Gala lietotāji, kuriem ir jautājumi, ir aicināti sazināties ar vietējo Grundfos izplatītāju vai montieri.
Koriģējošie pasākumi
1) Grundfos nomainīs visus CONLIFT sūkņus, kas izgatavoti līdz 2007. gada 47. nedēļai (ieskaitot), ar jauniem CONLIFT sūkņiem. Gala lietotājam tas būs bez maksas, un Grundfos segs visas ar šī produkta nomaiņu saistītās izmaksas (skatiet informāciju turpinājumā).
2) Ugunsgrēka risks ir neliels, tomēr to nevar izslēgt. Tāpēc, ja gala lietotājs vēlas izvairīties no jebkādiem riskiem, līdz tiek veikta nomaiņa, sūknis būtu jāizslēdz. Turklāt ūdens noplūdes riska dēļ ir jāizslēdz arī pievienotā iekārta, piemēram, kondensācijas katls, gaisa kondicionēšanas sistēma, mitruma regulators vai dzesētājs.
3) Grundfos informē izplatītājus, montierus un gala lietotājus, ka CONLIFT sūkņi, kas izgatavoti norādītajā periodā, var radīt bīstamu ugunsgrēka risku un ka ir jāveic koriģējoši pasākumi.
4) Grundfos arī izplata drošības paziņojumu attiecīgajās Grundfos mājaslapās un piedāvā turpmāku palīdzību un informāciju gan centralizēti, gan vietējā līmenī.
Ievērojiet: šis brīdinājums neattiecas uz CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 vai CONLIFT2 pH+ modeļiem.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, bet drošība un uzticamība ir Grundfos prioritātes.
CONLIFT sūkņi, uz ko attiecas šis paziņojums, izskatās kā attēlā redzamais sūknis.