Jautājumi un atbildes


SAISTĪBĀ AR DROŠĪBAS PAZIŅOJUMU PAR UNILIFT APB TRĪS FĀŽU SŪKNI UN MULTILIFT MSS TRĪS FĀŽU IEKĀRTU


Jautājums: Kuri ir skartie produkti?
Atbilde: Attiecībā uz UNILIFT APB trīs fāžu sūkni, skartās sērijas produkti ir izgatavoti no 2016. gada 49. nedēļas līdz 2017.gada 37. nedēļai.
P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194
Atbilde: Attiecībā uz MULTILIFT MSS trīs fāžu iekārtu, skartās sērijas produkti ir izgatavoti no 2012. gada 27. nedēļas līdz 2017.gada 37. nedēļai.
P/N: Komplektētās iekārtas: 97901027, 97901029, 98714824 (tikai Ķīna), 97901061, 97901063, 98721203
Ar dzinēju: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
Jautājums: Kā noteikt, vai uz produktu attiecas paziņojums?
Atbilde: Pārbaudot sūkņa vai dzinēja tehnisko datu uzraksta plāksnīti vai pārbaudot, vai produkta numurs atbilst paziņojumā norādītajiem numuriem. Pirms pārbaudes veikšanas pārliecinieties, ka sūknis vai pacelšanas iekārta ir atvienoti no strāvas padeves.
Jautājums: Vai šis brīdinājums ir nopietns?
Atbilde: Jā. Skartie produkti var radīt apdraudējumu lietotāja veselībai.
Jautājums: Kas var notikt?
Atbilde: Skartie produkti vairākos gadījumos var radīt elektrotraumu.
Jautājums: Vai es drīkstu izmantot uzstādīto sūkni, līdz tiek veikta tā nomaiņa?
Atbilde:  Jā, bet neaiztieciet sūkni un nekādas produktam pievienotās metāla detaļas. Nekavējoties sazinieties ar savu montieri vai Grundfos pilnvaroto servisa partneri, lai vienotos par produkta remontu vai nomaiņu. Līdz nomaiņas veikšanai mobilā režīmā izmantotos sūkņus izmantot nedrīkst.
Jautājums: Kāpēc skarti ir tikai norādītajā periodā izgatavotie produkti?
Atbilde: Citiem sērijas produktiem, kuri ir izgatavoti ārpus norādītā perioda, ir atšķirīgs dizains vai arī tiem ir cits risinājums īsslēguma novēršanai.
Jautājums: Kā var mazināt risku?
Atbilde: Tikai saremontējot vai nomainot skartos produktus.
Jautājums: Man ir UNILIFT APB trīs fāžu sūknis vai MULTILIFT MSS trīs fāžu iekārta, ko man darīt?
Atbilde: Veiciet tūlītējus pasākumus. Neaiztieciet sūkni. Nekavējoties sazinieties ar savu montieri vai Grundfos pilnvaroto servisa partneri un vienojieties par produkta remontu vai nomaiņu. Šaubu gadījumā lūdziet palīdzību savam montierim.
Jautājums: Vai produkti, kas izgatavoti ārpus norādītā perioda, ir droši?
Atbilde: Jā. Jaunos produktos šī problēma ir novērsta, un produktiem, kas ir izgatavoti ārpus norādītā perioda, ir cits dizains.
Jautājums: Kur vērsties šaubu gadījumā un tad, ja nepieciešama plašāka informācija?
Atbilde: Lai uzzinātu vairāk informācijas, zvaniet savam montierim vai Grundfos pilnvarotajam servisa partnerim.
Jautājums: Kas maksās par remontu vai nomaiņu?
Atbilde: Grundfos segs visas ar skarto produktu nomaiņu vai remontu saistītās izmaksas.
Jautājums: Ko darīt, ja man ir sūknis, kuru reizēm izmantoju mobilā režīmā?
Atbilde: Nekavējoties pārtrauciet sūkņa izmantošanu un sazinieties ar savu montieri vai Grundfos pilnvaroto servisa partneri, lai vienotos par produkta remontu vai nomaiņu. Ja esat iegādājies sūkni tiešsaistes veikalā, sazinieties ar savu montieri vai Grundfos pilnvaroto servisa partneri.