Obvestilo o varovanju zasebnosti glede tržnih storitev podjetja Grundfos 

Kateri osebni podatki se zbirajo, za katere namene in na kakšni pravni podlagi? 

Grundfos zbira osebne podatke, ki ste jih posredovali, ko ste se prijavili na marketinške storitve Grundfos, tj.  vaše ime in priimek, vaš elektronski naslov, telefonsko številko, državo, družbo, informacije, povezane z družbo, interesna področja in vašo vlogo na delovnem mestu (v nadaljnjem besedilu: »osebni podatki«). 

Grundfos uporablja osebne podatke za potrebe dostavljanja zahtevanih marketinških storitev in vam nudi osebno prilagojene izkušnje, informacije in trženje, ki so pomembni za vas preko e-pošte, kratkih sporočil (SMS), telefona, potisnih obvestil ali pisma o novostih Grundfosa, orodjih, aplikacijah, izdelkih, prireditvah in promocijah. 

Za dosego zgoraj navedenih namenov bo Grundfos shranil vaše osebne podatke, analiziral vaše vedenje in ustvaril profil, ki temelji na vaši uporabi različnih spletnih strani Grundfos, aplikacij ali orodij, do katerih imate dostop, vključno s tem, ali ste ustvarili Grundfosov račun ali izpolnili obrazec. 

Za analizo vašega vedenja, Grundfos uporablja Adobe Experience Cloud Visitor identifikacijsko kodo za prepoznavanje obiskovalcev in ponovnih obiskovalcev na spletnih straneh Grundfosa prek piškotkov. Prosimo, preberite našo politiko piškotkov za več informacij o Grundfos uporabi piškotkov. Če imate Grundfos račun, boste prejeli identifikacijsko  kodo javnega uporabnika, ki bo shranjena za vsako stran, ki ste si jo ogledali, medtem ko ste bili prijavljeni. Vaša Adobe Experience Cloud identifikacijska koda ali vaša koda javnega uporabnika je združena z vašim elektronskim naslovom in na podlagi tega lahko Grundfos dodatne strankine lastnosti uporabi za osebno prilagoditev in izboljšanje tržne informacije za vas. 

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za pošiljanje novic je vaše soglasje (člen 6, odstavek 1, točka a, Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) (»GDPR«).

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za drugačne namene, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih ali regulativnih obveznosti (npr. prenos na sodišča ali organe kazenskega pregona), če ste se strinjali z zadevno obdelavo ali če je obdelava zakonita na podlagi določenega zakona. Če pride do obdelave za drugačen namen, vam lahko zagotovimo dodatne informacije.

Privolitve za prejemanje tržnih storitev in za s tem povezano obdelavo vaših osebnih podatkov niste dolžni podati. Če ne podate svoje privolitve, ne boste mogli prejemati marketinških storitev.

Podrobnosti o upravitelju podatkov in prejemnikih osebnih podatkov

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska in Grundfos Ljubljana, d.o.o. Leskoškova 9e 1122 Ljubljana, Slovenija (skupaj »Grundfos«) sta skupna upravitelja vaših osebnih podatkov in sta odgovorna za varnost podatkov in obdelavo podatkov v skladu z zgoraj navedenimi nameni.

Grundfos lahko svoje osebne podatke posreduje tretjim strankam, ki bodo delovale kot obdelovalke podatkov podjetja Grundfos za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z zgoraj navedenimi nameni. Uporabljeni so naslednji procesorji podatkov:

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Irska: sistem, ki ga uporablja Grundfos za shranjevanje vseh vaših podatkov o profilu in za prilagajanje in pošiljanje marketinškega gradiva.
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Irska: sistem, ki ga Grundfos uporablja za analizo vašega vedenja (analiza velikih podatkov).
  • Druge lokalne družbe znotraj skupine Grundfos, ki bodo pomagale pri IT podpori za zgoraj navedene sisteme.
  • Drugi prejemniki, običajno svetovalci, ki bodo pomagali pri IT podpori za zgoraj navedene sisteme in pomagali pri obdelavi vaših osebnih podatkov v imenu Grundfosa v zgornjih sistemih.

Druge pooblaščene tretje osebe bodo morda potrebovale dostop do podatkov, ali shranjevale osebne podatke, če bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ali bi za to obstajala pravna podlaga v veljavni zakonodaji (npr. vladni organi, sodišča, zunanji svetovalci in podobne tretje osebe, ki so javni organi).

Obdobje hrambe

Podatki, zbrani za zgoraj navedene namene, bodo shranjeni samo toliko časa, kolikor je to potrebno za zgoraj navedene namene oziroma dokler ne boste umaknili vaše privolitve. To pomeni, da bo Grundfos, če boste umaknili svoje soglasje, čim prej odstranil povezavo neposredno na vašo identiteto profila v tržnem sistemu in obdržal samo vašo sistemsko identifikacijsko kodo, da bi se prepričali, da vas s tržnimi storitvami ne bomo ponovno kontaktirali.

Zavedajte se, da če ste dali svoje soglasje za trženje v povezavi s prijavo za eno ali več drugih storitev Grundfosa, npr. če ste ustvarili Grundfosov račun ali se prijavili v Grundfos za monterje, bo Grundfos še vedno obdeloval vaše osebne podatke za te druge namene. Če želite, da Grundfos popolnoma preneha obdelovati vaše osebne podatke v povezavi s temi storitvami, upoštevajte navodila, navedena v obvestilih o zasebnosti za te storitve.

Če se sproži sodni ali disciplinski postopek, se lahko osebni podatki hranijo do konca takšnega postopka, vključno z morebitnimi obdobji za pritožbo, nato pa se izbrišejo ali arhivirajo.

Osebni podatki v obliki, ki omogoča vašo identifikacijo, ne bodo shranjeni dlje, kot jih Grundfos dejansko potrebuje za doseganje namenov, za katere so bili zbrani ali obdelani, oziroma ne dlje, kot je to določeno v veljavni zakonodaji, ki se nanaša na obdobje hrambe podatkov.

Vaše pravice

Če ste podali svoje soglasje za vse dejavnosti obdelave osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli prekličete s prihodnjim učinkom. Takšen umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred umikom soglasja.

Pravica do dostopa: od nas imate pravico pridobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in, če se, imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov. Podatki o dostopu med drugim vključujejo namene obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov ter prejemnike ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki. Vendar to ni absolutna pravica, zato lahko interesi drugih posameznikov vašo pravico do dostopa omejujejo.

Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so v obdelavi. Za nadaljnje kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino na podlagi administrativnih stroškov.

Pravica do popravkov: Imate pravico pridobiti popravek vaših nepravilnih osebnih podatkov. Odvisno od namena obdelave imate morda pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dodatne izjave.

Pravica do brisanja (»pravica do pozabe«): V določenih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, in morda bomo takšne osebne podatke dolžni izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave: V določenih okoliščinah imate pravico do omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo ustrezni podatki označeni in bodo lahko obdelani samo za določene namene.

Pravica do ugovora: V določenih okoliščinah imate pravico ugovora, in sicer iz razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico ugovora kadar koli med obdelavo vaših osebnih podatkov, tako da lahko od nas zahtevate, da nehamo obdelovati vaše osebne podatke.

Pravica do prenosljivosti podatkov: v določenih okoliščinah imate pravico, da prejmete zadevne osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in imate pravico posredovati te podatke drugemu podjetju brez ovir.

Če želite izvedeti več ali želite uporabljati eno ali več zgoraj navedenih pravic, se lahko obrnete na Grundfos Holding A/S tako, da pošljete e-poštno sporočilo na naslov enews@grundfos.com.

Prav tako imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Spremembe k obvestilu o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali dopolnimo to obvestilo o varovanju zasebnosti. V obsegu, v katerem se spremembe obvestila o zasebnosti štejejo za pomembne, vas bodo o tem izrecno obvestili, na primer preko elektronske pošte.

Datum uveljavitve zadnje posodobitve obvestila o varovanju zasebnosti

28/03/2018