กรณีศึกษา

การปรับสภาพน้ำที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในหอทำความเย็น(cooling towers)

  • ปรับการทำงานโดยรวมให้เหมาะสมที่สุด
  • ลดการใช้สารเคมี
  • ประหยัดน้ำ

หอทำความเย็นมักจะตั้งอยู่ใน “มุมมืด” ของอาคาร โดยจะแสดงอาการให้เห็นซึ่งอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนัก เมื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หอทำความเย็นสามารถที่จะช่วยลดการปล่อยน้ำและพลังงานออกจากอาคารและสถานที่ตั้งได้

ต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาของลูกค้าของกรุนด์ฟอสที่ได้ระบุให้ Grundfos iSOLUTIONS เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำในหอทำความเย็น วิธีการแก้ปัญหาอยู่ในขั้นตอนการวางแผน

ปัญหาเรื่องหอทำความเย็นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของน้ำและความปลอดภัย

บริษัทผลิตเครื่องมือโลหะในยุโรปกำลังประสบปัญหาในการทำงานรายวัน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตได้ระบุว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับหอทำความเย็นแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาคารห่างจากหลายร้อยเมตรจากสายการผลิต ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งเขาได้วิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าที่เขาคิด

สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากหัวหน้าควบคุมการผลิตและผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่แล้ว ยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาภายนอกและผู้จัดจำหน่ายสารเคมีซึ่งไม่ได้ทำงานร่วมกันทั้งหมด

ความซับซ้อนนี้จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลและการทำงานแบบแมนวลในสถานที่ทำงาน แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิม บางส่วนของปัญหาเหล่านี้ที่คณะทำงานได้ค้นพบมีดังต่อไปนี้

การฆ่าเชื้อแบบแมนวล

ท่อสำหรับการเพิ่มไบโอไซด์ (biocide)ไม่ว่าจะมีอากาศหรือไม่ ก็จะเป็นสาเหตุทำให้การสูบจ่ายสารเคมีเกิดข้อผิดพลาด ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ จำนวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้นสองเท่าสำหรับผู้จัดจำหน่ายสารเคมี ซึ่งเป็นรายงานที่ให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนพวกเขา 10 ครั้งต่อปี และพบว่าค่าความผันผวนของการไม่พบแบคทีเรียเกิดขึ้นในระหว่างที่ไปเยี่ยมเยียน

ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางชีวภาพและแบคทีเรียลิจิโอเนลล่า (legionella)

การขาดการควบคุมแบคทีเรียหมายถึง ความเสี่ยงสูงของการเน่าเปื่อยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ บริษัพันธมิตรด้านการบำรุงรักษาจากภายนอกได้เพิ่มเม็ดคลอรีนเพื่อลดความเสี่ยงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โชคไม่ดีที่วิธีการนี้ไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนทำได้โดยไม่มีจดบันทึกข้อมุล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้สำเร็จ

ปริมาณการใช้น้ำสูง

ดังที่แสดงในแผนภาพด้านบน ค่าการนำไฟฟ้าและความสมดุลของน้ำที่ไม่คงที่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบและการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้น วาล์วน้ำที่เพิ่มเข้ามาจะเปิดแบบแมนวลโดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่ได้ปิดอีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้บ่อพักบ่อหนึ่งเกิดการไหลล้นโดยไม่มีการเฝ้าติดตาม การเตือน หรือการแจ้งเหตุเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั่งมีการการตรวจสอบประจำวันรอบถัดไป

ที่จุดอื่นในระหว่างช่วงเวลานี้ หนึ่งในเฟิร์มแวร์ของระบบ PLC หลักที่ใช้ควบคุมตรวจสอบได้มีการอัปเกรด หลังจากนั้น น้ำที่เพิ่มเข้ามาจะถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยความผิดพลาดเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เป็นอีกครั้งหนึ่งกับการสิ้นเปลืองน้ำ บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการใช้ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้

การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ทรัพยากร

ตามข้อมูลที่ได้ากผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ บริษัทยังมีปัญหาในเรื่องการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้เวลานานมาก การบันทึกและการติดตามข้อมูลแบบแมนวลนั้นทำให้เสียเวลาและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรายงานที่ไม่ถูกต้อง

โซลูชั่นและผลลัพธ์ที่ได้

Grundfos iSOLUTIONS มีการสูบจ่ายสารเคมีที่แม่นยำและตรวจสอบได้

ผู้จัดการอาคารโรงงานได้ทราบเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากกรุนด์ฟอส ซึ่งจะรวมส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล อุปกรณ์การวัดและการควบคุม และระบบการตรวจสอบระยะไกลทำงานบนระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อไปยังส่วนประกอบต่างๆ ระบบยังไม่ได้ทำการติดตั้ง แต่เขาคาดว่าจะทำงานได้อย่างราบรื่น มีการควบคุมแบคทีเรียที่ดีขึ้น การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดทำได้ง่ายขึ้น และการประหยัดน้ำที่ดีขึ้น

แอปพลิเคชันการจัดการสารเคมีของกรุนด์ฟอสที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะรวมพารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน โซลูชั่นนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยทำให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้สารเคมีที่เหมาะสมเท่านั้น เครื่องมือนี้จะวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดแบบออนไลน์และจัดทำรายงานความสอดคล้องตามคำขอ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงการแจ้งเตือนการหยุดและสถานะของสารเคมีในแบบเรียลไทม์ ช่วยปรับปรุงเวลาที่ระบบใช้งานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ปฏิบัติงานเมื่อต้องมีการเติมวัสดุสิ้นเปลือง

โดยการวัดค่าความนำทางไฟฟ้า ระบบการวัดและการควบคุมของกรุนด์ฟอส (DID) สามารถที่จะตอบสนองการทำงานได้ เมื่อน้ำทำความเย็นมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ถึงที่กำหนด ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองการทำงานกับการจัดการน้ำระบายทิ้งและวาล์วปรับเปลี่ยนได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ภายในในพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด และการรักษาสมดุลของน้ำที่ระดับที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องมีการทำงานแบบแมนวลเลย อุปกรณ์ยังจะแจ้งปั๊มสูบจ่ายสารเคมีในปริมาณของที่เหมาะสมของไบโอไซด์ (biocide) ที่จำเป็นหลีกเลี่ยงมิให้ใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อควบคุมการเติบโตของแบคทีเรียให้อยู่ภายในที่กำหนด ในขณะเดียวกันปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Grundfos SMART Digital, DPC FCM และอัลกอริธึมอัจฉริยะแบบบูรณาการจะป้องกันไม่ให้ท่อทางเข้ามีอากาศหรืออากาศที่มีฟองไหลเข้ามา และจะส่งสัญญาณเตือนในระบบ หากเกิดขึ้น

ข้อมูลระบบโปร่งใสและการจัดตำแหน่งผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับการใช้งานร่วมกับโซลูชั่นของกรุนด์ฟอส ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถใช้ได้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายได้ตลอดเวลา สิ่งนี้จะช่วยในปรับการทำงานของผู้จัดการฝ่ายสถานที่ ช่างเทคนิคการบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จัดจำหน่ายสารเคมี ให้ตรงกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบได้ นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของหอทำความเย็นและปรับปรุงการควบคุมการใช้น้ำพลังงานและสารเคมีให้ดีขึ้นได้

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้