กรณีศึกษา

ช่วยประหยัดต้นทุนในการปฏิบัติงานด้วย distributed pumping

เราจะให้ลำดับวามสำคัญสูงกับความสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยและยังคงรักษามาตรฐานการ rating จาก Green Mark Platinum Grundfos’ Distributed Pumping ช่วยให้เราบรรลุทั้งสองอย่าง
Facility Manager, Ngee Ann Polytechnic Block 22

ฺBlock 22 ที่ Ngee Ann Polytechnic (NP) ตั้งอยู่ในสิงคโปร์เป็นอาคารแบบใช้ผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหาร สนามกีฬา ห้องรับรองนักเรียน และพื้นที่สำนักงาน อาคารสร้างแล้วเสร็จในปี 2014 และทำงานบนระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS) ของบริษัทภายนอกที่มีโหลดโปรไฟล์คงที่ มีพื้นที่ทำความเย็นทั้งหมดประมาณ 6,000 ตร.ม. สำนักงานการก่อสร้างอาคารสิงคโปร์ได้รับการรับรองอาคาร Block 22 ให้ได้รับมาตรฐาน Green Mark Platinum

ระบบ HVAC เป็นส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้พลังงานของอาคารประมาณ 60% เพื่อที่จะสนับสนุนการจัดอันดับของ Green Mark Platinum และประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ฝ่ายบริหารของ NP และศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและน้ำ (EWTCOI) ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาดูการออกแบบระบบ HVAC อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับวงจรน้ำเย็น (Chilled water loop) เป้าหมายคือ การระบุวิธีการที่จะผลักดันการประหยัดพลังงาน ในขณะที่รักษาสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายทั่วทั้งอาคารไว้เช่นเดิม

 

ด้วยโหลดโปรไฟล์แบบคงที่ จึงไม่สามารถควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ ระหว่างที่มีการใช้โหลดเพียงบางส่วน เนื่องจากจะทำให้บางพื้นที่ของอาคารรับน้ำที่เย็นน้อยเกินไป สิ่งนี้ทำให้เกิดการสูบน้ำมากเกินไป ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของระบบโดยรวม วาล์วควบคุมการไหลโดยการลดแรงดัน Block 22 ใช้โดยใช้กลยุทธ์การควบคุมแรงดันค่าคงที่แบบเดิม ซึ่งส่งผลให้มีแรงดันปั๊มมากเกินไปและสิ้นเปลืองพลังงานในท้ายที่สุด

กรุนด์ฟอสได้ทำงานร่วมกับ EWTCOI ในการทำการปรับปรุงระบบใหม่ด้วยโดยใช้ Distributed Pumping ซึ่งเป็นการติดตั้งปั๊มอัจฉริยะทั่วทั้งอาคารเพื่อปรับอัตราการไหลโดยอัตโนมัติสำหรับโหลดการทำความเย็นที่ต้องการ สิ่งนี้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถที่จะประหยัดอย่างน้อย 50% สำหรับพลังการสูบน้ำเย็นและประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมตลอดเวลา

ก่อนที่จะมีการใช้ Distributed Pumping system จะมีการวัดเกณฑ์พื้นฐานสำหรับระวางการทำความเย็นและการใช้พลังงานโดยรวมสำหรับวงจรน้ำเย็นถูกทำขึ้นมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศที่สามารถปรับข้อมูลเป็นมาตรฐาน เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับโซลูชั่น Distributed Pumping

โซลูชั่น Grundfos’ Distributed Pumping ประกอบด้วยปั๊ม distribute รุ่น MAGNA3 จำนวน 15 ตัว ปั๊มหลักรุ่น TPE3 จำนวน 4 ตัว และความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันเฉพาะของเรา

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล

โซลูชั่น Grundfos' Distributed Pumping ประกอบด้วย MAGNA3 15 ตัว, ปั๊มน้ำหลัก- TPE3 ตัว และผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับระบบของเรา กระบวนการทดสอบเดินเครื่องระหว่างการติดตั้งพบว่าประสิทธิภาพอย่างมาก การตั้งค่าเริ่มต้นของปั๊มเริ่มต้นถูกกำหนดค่าผ่านทาง แอป Grundfos GO REMOTE และระดับการไหลจะถูกปรับโดยตรงในระบบ BMS สำหรับปั๊มแต่ละตัว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้วาล์วปรับสมดุล วาล์วควบคุมหรือ PICV (วาล์วควบคุมแรงดันอิสระ) แบบเดิม

ผลลัพธ์ที่ได้

ในระหว่างการทำงานของ Distributed Pumping จะทำการวัดอุณหภูมิท่ออากาศอย่างต่อเนื่องและปรับความเร็วการสูบน้ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ ระบบอัตโนมัติจะทำปรับสมดุลของโหลดต่างๆ ให้กับผู้อยู่อาศัย

ระบบพื้นฐานของ Block 22 ที่มีวาล์วสมดุลและวาล์วควบคุมมีค่า Delta T ที่ 5.3 °C ระบบกรุนด์ฟอสที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่มี Distributed Pumping ทำให้ได้ค่า Delta T เพิ่มขึ้น 28% การหลีกเลี่ยงการใช้วาล์วนั้นสามารถลดกำลังการสูบน้ำจาก 9.4 kW เป็น 4.3 kW ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานของปั๊มน้ำได้ 54%

ความสำเร็จเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

  • ลดพลังงานที่ปั๊มน้ำใช้ลงจาก 9.4 kW เป็น 4.3 kW
  • เพิ่มค่า Delta T ขึ้น 28%
  • การประหยัดพลังงานปั๊มน้ำโดยรวม 54%
  • เกินข้อกำหนดการรับรองอาคารระดับ Green Mark Platinum

กรณีศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าที่ได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นของกรุนด์ฟอสด้วย

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาผลิตภัณฑ์จากกรุนด์ฟอสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้