Distributed Pumping ของ Grundfos คือกระบวนทัศน์ใหม่ภายในระบบน้ำเย็น

ด้วยการเปลี่ยนปั๊มหลักขนาดใหญ่ให้เป็นปั๊มอัจฉริยะที่มีขนาดเล็กกว่าและประหยัดพลังงาน และการเลิกใช้วาล์วในระบบและการเปลี่ยนวาล์วเหล่านี้ให้กลายเป็นปั๊มอัจฉริยะที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา คุณจะควบคุมระบบน้ำเย็นได้ดีขึ้น พร้อมทั้งประหยัดเวลาและประหยัดเงิน

ครูฝึก: [ชื่อ], [คำนำหน้าชื่อ]

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม