ตัวแทนจำหน่ายปั๊มกรุนด์ฟอส (อาคารพาณิชย์และอาคารสูง)

ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพฯ และภาคกลาง

บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

664/5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 0 2294 2181 แฟกซ์ 0 2294 2186

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

www.sahapie.com

บริษัท โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟีเกอร์ จำกัด

เลขที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 19/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร 0 2 494 3855 แฟกซ์ 02 054 0035

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

www.propumps.co.th

บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

496 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-295-3545-6 แฟกซ์ 02-295-3547

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

www.hydrosystems-th.com

บริษัท ซิลเมน (ประเทศไทย) จำกัด

55/29 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-295-3545-6 แฟกซ์ 02-295-3547

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

ภาคเหนือ

บริษัท พี พี เอ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

298 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

โทร 0 5323 3071-3 แฟกซ์ 0 5323 3074

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

ภาคใต้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง

200 เมืองใหม่ 3 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110

โทร 0 7424 4403 , 0 7424 7478-9 แฟกซ์ 0 7442 7375, 0 7423 9490

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

63/13 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000

โทร 0 7651 3100-3 แฟกซ์ 0 7651 3105  

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง

www.chainaris.co.th

บริษัท เอเชีย บลูเม้าเท่น จำกัด

79/1 หมู่ 4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

โทร.077-945 082 , 098-013 6888

ส่วนงาน : อาคารพาณิชย์และอาคารสูง