84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มมูลค่าในระบบ HVAC สำหรับอาคารสูง เราจะมาดูกันว่าระบบไฮโดรนิค (hydronic system) ช่วยลดการใช้พลังงานได้แค่ไหน โซลูชันแบบบูรณาการและระบบแบบโมดูลาร์ (modularised system) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคาร (building performance) อย่างไรบ้าง รวมถึง Distributed Pumping (ระบบปั๊มน้ำแบบกระจาย) ช่วยให้การติดตั้งระบบ HVAC มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:14

ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) สำหรับ HVAC ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร

ในโมดูลนี้ คุณจะได้รู้จักระบบไฮโดรนิคสำหรับการระบายความร้อนและทำความร้อนมากขึ้นซึ่งจะสามารถช่วยคุณปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร ให้ความสบายกับผู้ที่อยู่ในอาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง คุณจะได้รู้วิธีการที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 35%

00:03:46

โซลูชัน HVAC แบบบูรณาการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคารได้อย่างไรบ้าง

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เพิ่มความรู้พื้นฐานและเรียนรู้วิธีการเพิ่มสมรรถนะของระบบ HVAC รวมถึงการค้นหาโซลูชันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบควบคุมแบบลูปผสม (mixing loop system) ของ Grundfos MIXIT ที่ให้ความคุ้มค่า (cost effective) ได้มากกว่าโซลูชันทั่วไปอื่น ๆ ถึง 25% โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่าย

00:03:48

ระบบ HVAC แบบโมดูลาร์ (modularised HVAC system) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคารได้อย่างไรบ้าง

ในโมดูลนี้ เราจะมาดูกันว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในขณะออกแบบ เลือกรุ่น และเลือกขนาดส่วนประกอบของระบบ HVAC รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาดหรือต่ำกว่ามาตรฐานได้อย่างไรบ้าง คุณจะได้เรียนรู้ว่าโซลูชันแบบโมดูลาร์ของ Grundfos ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลงถึง 50% จึงทำให้อาคารมีพื้้นที่ใช้สอยสูงสุดนั้นเป็นอย่างไร

00:02:55

Distributed Pumping ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งระบบ HVAC ได้อย่างไร

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เพิ่มความรู้พื้นฐานและวิธีการติดตั้ง การทดสอบการใช้งานระบบ (commissioning) และการเชื่อมต่อระบบ HVAC ของคุณเข้ากับระบบจัดการอาคาร (Building Management System) คุณจะได้เรียนรู้ว่าโซลูชัน Distributed Pumping ของกรุนด์ฟอสช่วยให้กระบวนการนี้รวดเร็วขึ้นและง่ายกว่าการควบคุมและปรับสมดุลในระบบวาล์วควบคุม (control valve) มากเพียงใด

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้