33 - บทนำเกี่ยวกับการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล

หลักสูตร ECADEMY นี้จะแนะนำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลและวิธีการใช้ในงานด้านต่าง ๆ และคุณจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด FlowControl และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:06:12

บทนำเกี่ยวกับการจ่ายสารเคมีเชิงกลและแบบดิจิทัลในการใช้งานในระบบของเทศบาลและอุตสาหกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์มากมายของการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลสำหรับวัตถุประสงค์การจ่ายสารเคมีในทุกระดับของความซับซ้อน และวิธีการใช้ในระบบงานของเทศบาลและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

00:04:59

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลของคุณด้วยการวัด FlowControl

เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลการวัด FlowControl และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เช่น โดยการเปิดใช้งานการควบคุมอัจฉริยะของการไหลในระบบของคุณ

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้