อีโคโนไมเซอร์ (Economiser) - ประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

รับข้อมูลเชิงลึกใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการทำงานของคุณด้วยอีโคโนไมเซอร์

ในระบบหม้อไอน้ำ อีโคโนไมเซอร์ทำให้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานได้  หากไม่เช่นนั้น พลังงานก็จะสูญเปล่าไป  และการนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน  ในส่วนงานนี้ เราจะมาดูที่ ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง  เพื่อให้เห็น 3 วิธีในการใช้ อีโคโนไมเซอร์ที่ได้ผลดี  แต่ก่อนอื่น เรามาดูกันว่า อีโคโนไมเซอร์ทำงานอย่างไร  อีโคโนไมเซอร์เป็นอุปกรณ์ ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ  ที่ดูดซับพลังงานความร้อน จากแก๊สเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ  ด้วยการนำแก๊สผ่านเครือข่าย ระบบท่อน้ำเย็น  อีโคโนไมเซอร์จะถ่ายเท พลังงานความร้อนไปยังน้ำ  จากนั้นพลังงานจะถูกพาไป ที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบ  หรือนำไปจำหน่ายให้กับ โรงงานผลิตความร้อนของเขตได้โดยตรง  ตัวอย่างของเราเช่น โรงงานรองเท้ารายใหญ่  ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบหม้อไอน้ำของตน  โรงงานนั้นวางใจในหม้อไอน้ำ ขนาดใหญ่ที่ทำไอน้ำ  สำหรับทั้งการทำความร้อนแบบเปิดและปิด  และด้วยอุณหภูมิของแก๊สเผาไหม้ ที่ 300 องศาเซลเซียส  จึงมีโอกาสปรับให้เหมาะสมอย่างดีเยี่ยม  เราตัดสินใจติดตั้งหม้อไอน้ำ พร้อมอีโคโนไมเซอร์ 3 ตัว  เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ 3 อย่างในระบบ ได้แก่  การทำความร้อนระบบคอนเดนเสท  การอุ่นน้ำเติม  และการทำความร้อนน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอย  เรามาเจาะลึกที่แต่ละอย่างกัน  ในระบบหม้อไอน้ำ การสูญเสียไอน้ำนั้นเลี่ยงไม่ได้  เพื่อชดเชยการสูญเสียนี้และ รักษาสมดุลที่เหมาะสมในระบบ  ต้องเพิ่มน้ำเติมเข้ามา ในแท็งก์คอนเดนเสท  อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ จะทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลง  และเพิ่มการใช้พลังงานในดีแอเรเตอร์ ที่ซึ่งน้ำจะถูกทำให้ร้อนอีกครั้ง  ในโรงงานรองเท้า การจัดวางตำแหน่ง อีโคโนไมเซอร์อย่างมีกลยุทธ์แก้ปัญหานี้ได้  ด้วยการสร้างระบบท่อ  นำน้ำคอนเดนเสทผ่าน อีโคโนไมเซอร์แล้วกลับเข้าแท็งก์  อุณหภูมิจะสูงขึ้นจาก 53 องศาเซลเซียส ไปเป็น 77 องศาเซลเซียส  ซึ่งผลก็คือได้กระบวนการดีแอเรเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ใช้พลังงานน้อยลง  และอุณหภูมิของน้ำก็จะเสถียรขึ้นอย่างมาก  อีโคโนไมเซอร์ตัวที่สองถูกติดตั้ง ระหว่างหม้อไอน้ำและปั๊มส่งน้ำ  เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำที่ปั๊มส่งมาสูงขึ้น  ด้วยการปั๊มน้ำที่ดีแอเรตแล้ว ผ่านอีโคโนไมเซอร์  อุณหภูมิก็จะเปลี่ยนจาก 105 องศาเซลเซียส ไปเป็น 140 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นการลดภาระหม้อไอน้ำ ที่ตอนนี้ต้องเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ  อีก 35 องศาเซลเซียสก่อนที่จะ เริ่มระเหยน้ำให้เป็นไอน้ำ  อีโคโนไมเซอร์ตัวสุดท้ายถูกใช้ ในระบบน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอย  การผลิตเครื่องหนัง ในโรงงานขนาดใหญ่  ทำให้โรงงานรองเท้าใช้น้ำร้อนในการ ใช้สอยมากถึง 50 ตันในทุกวัน  เพื่อย้อมและผลิตเครื่องหนัง  และเพื่อให้ได้ผลดี น้ำจึงต้องมี อุณหภูมิอย่างน้อย 55 องศาเซลเซียส  ด้วยอุณหภูมิน้ำใช้สอย ที่ 10 องศาเซลเซียส  พลังงานมหาศาลจึงถูกใช้ ในกระบวนการนี้  แต่ด้วยการนำน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอย ให้ไหลผ่านอีโคโนไมเซอร์  โรงงานจึงสามารถบรรลุเป้าหมาย อุณหภูมิที่เหมาะสมได้  โดยไม่มีมาตรการทำความร้อนเพิ่มเติม  ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก  โดยรวม อีโคโนไมเซอร์ทั้งสามตำแหน่ง ทำให้ประหยัดพลังงานต่อปี  โดยคิดเป็นก๊าซธรรมชาติ 150,000 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งคำนวณแล้วจะประหยัดได้ มากกว่า 70,000 ยูโรในแต่ละปี  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  อีโคโนไมเซอร์จะแปลง แก๊สเผาไหม้ให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์  ซึ่งนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยตรงในระบบ หม้อไอน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน  หรือจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตความร้อน ของเขตพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานก็ได้  พลังงานที่ได้มาจากอีโคโนไมเซอร์  สามารถช่วยเสริมกระบวนการต่าง ๆ ในระบบหม้อไอน้ำ  ตั้งแต่ระบบทำความร้อนคอนเดนเสท ไปจนถึงน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอย  และการประหยัดที่ได้นั้น ก็มากมายทีเดียว  ซึ่งทำให้ได้ระยะเวลาคืนทุน ที่น้อยกว่าสองปี  

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง